• Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

      Vedenie Základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Dovidenia na Summer Academy alebo v septembri! :-)

    • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019

      Dňa 28. júna sme sa do školských lavíc v tomto školskom roku vrátili poslednýkrát. Naši žiaci si prevzali vysvedčenia a iné ocenenia, trieda 2.A bola ocenená tortou za zvíťazenie v projekte "ZÁCHRANA SOM JA", rozlúčili sme sa s pani učiteľkami Valkovou a Siebertovou a našim deviatkom sme spoločne popriali veľa šťastia a chuti do štúdia na stredných školách. Ostatní sa stretneme v septembri, v novom školskom roku, v nových priestoroch, dobre oddýchnutí a pripravení plniť si všetky školské povinnosti :)

    • SUMMER ACADEMY 2019
     • SUMMER ACADEMY 2019

      Základná škola s materskou školou Banka realizuje prvý ročník SUMMER ACADEMY pre 1. stupeň našej školy na leto 2019. Deti môžu aktívne a kreatívne stráviť leto v škole - spolu až 40 hodín :)
      1. týždeň od 8.7. do 12.7.
      2. týždeň od 5.8. do 9.8.
      V čase od 9:00 do 13:00
      Cena 5€ na deň

      Prihláška: PRIHLÁŠKA SUMMER ACADEMY 2019

    • Športová olympiáda
     • Športová olympiáda

      Dňa 25.6. sa žiaci našej školy mohli zúčastniť druhého ročníka športovej olympiády. Pri slávnostnom otovrení sa žiaci rozcvičili so Simonkou Beňovou, mladou fitness športovkyňou. Žiaci si svoje sily zmerali v súťaži hodu kriketovou loptičkou, skoku do diaľky a vytrvalostnom behu. Okrem toho mali žiaci možnosť vyskúšať si prekážkovú dráhu na kolobežke a krátky quíz o dopravných značkách. Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať Slovenskému olympijskému výboru za vecné ceny pre výhercov, pánovi Godálovi za spoluúčasť pri príprave, pani starostke za vecné ceny, slečne Simonke Beňovej za spoluúčasť na realizácii a našim deviatakom za pomoc na stanoviskách. Víťazi sú pre nás všetci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a blahoželáme výhercom jednotlivých skupín. Video: Športová olympiáda

  • Jedálny lístok

   • Streda10. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Štvrtok11. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 16. 7. 2019
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie