• Slávnostné ukončenie šk. roka
     • Slávnostné ukončenie šk. roka

     • 30. jún je najobľúbenejším a najočakávanejším dňom školákov na celom Slovensku. Dočkali sme sa ho aj tento školský rok. Ani sme sa nenazdali a sedeli sme na našom školskom dvore a počúvali hodnotiace slová našej pani riaditeľky. Poďakovali sme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, žiakom, ktorí kadečo vyhrali a dokázali, a samozrejme sme zablahoželali všetkým, ktorí môžu budúci školský rok nastúpiť do vyššieho ročníka. Rozlúčili sme sa s našimi najstaršími, popriali im veľa úspechov v ich ďalších štúdiách a poďakovali sme aj našim p. učiteľkám, ktoré s nami v ďalšom šk. roku už pokračovať nebudú. Nakoniec sme sa vrhli do svojich tried na rozdávanie vysvedčení a každý žiak s úsmevom na tvári odkráčal zo školy v ústrety letným prázdninám!

      Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka boli pridané fotografie.

    • Rozlúčková
     • Rozlúčková

     • Koncom júna sme na našej škole usporiadali tradičný rozlúčkový ples pre deviatakov. Táto udalosť je spojená s oslavou zvládnutia Testovania 9 a prijatia našich žiakov na stredné školy. Zaspomínajú si, zabavia sa a oficiálne sa rozlúčia so základnou školou a učiteľmi, ktorí ich 9 rokov sprevádzali. Inak tomu nebolo ani tento rok.

      Do galérie Rozlúčková boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie