• Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Drahí rodičia, pozývame Vás dňa 19. septembra 2017 na plenárne RZ, ktoré sa uskutoční na I. poschodí našej školy o 17:00 hod. Prosíme o Vašu účasť i na triednych stretnutiach. Ďakujeme.

    • Medzinárodný deň mlieka v školách
     • Medzinárodný deň mlieka v školách

     • Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci vždy na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. V tomto roku sme si ho pripomenuli 27. septembra.  Podstatou tohto dňa v našej škole je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka. Nezabudli sme si teda povedať, prečo sú mlieko a mliečne výrobky pre ľudské telo také dôležité a aké výživné a stavebné látky obsahujú. Nakoniec sme si vedomosti uplatnili v praxi a všetci sme sa pustili do svojej mliečnej desiaty.

      Do galérie Medzinárodný deň mlieka v školách boli pridané fotografie.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Od pondelka 18. septembra štartujeme so ZBEROM PAPIERA. V našom školskom areáli už máme pristavený typický modrý kontajner. Balíky papiera noste riadne zviazané. Vážiť a zapisovať papier môžete u našej pani školníčky, alebo pána školníka. Pozor, zber bude trvať približne 2 týždne. Zapojte sa a zachráňme spoločne aspoň zopár stromov! yes

    • Výstava k 80. výročiu založenia našej školy
     • Výstava k 80. výročiu založenia našej školy

     • V dňoch 7.9., 8.9. a v sobotu 9.9. ste mali možnosť vstúpiť do budovy našej ZŠ a vychutnať si slávnostnú atmosféru. Žiaci a učitelia pripravili pre verejnosť výstavu pri príležitosti 80. výročia založenia školy. A že výstava nebola len - tak hocijaká, ste sa mohli presvedčiť sami...

      Do galérie Výstava k 80. výročiu založenia našej školy boli pridané fotografie.

    • Chceme sa pochváliť
     • Chceme sa pochváliť

     • Vďaka našim žiakom, pani učiteľkám i rodičom sa nám počas školského roku 2016/2017 podarilo získať titul UNICEF Škola priateľská k deťom. Ďakujeme a sme hrdí, že sme sa zaradili k tým školám, ktoré už tento prestížny titul získali . laugh

      Do galérie Chceme sa pochváliť boli pridané fotografie.

    • Začiatok nového šk. roka
     • Začiatok nového šk. roka

     • Dňa 4. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2017/2018 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka. Veľa štastia nám prišla popriať i pani starostka obce. Od júna sa toho veľa nezmenilo... Akurát sme o rok starší, a teda vo vyššom ročníku. Nové sú najmladšie, trochu ustráchané tváričky našich prváčikov. Prajeme im veľa, veľa úspechov v ich nových školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov. Dúfame, že sa u nás našim novým kolegynkám bude páčiť.

      Do galérie Začiatok nového šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

    • Pozvánka na 80. výročie založenia školy
     • Pozvánka na 80. výročie založenia školy

     • Tento rok naša škola oslavuje 80. narodeniny! Srdečne pozývame rodičov, žiakov, bývalých žiakov i priateľov školy na výstavu, ktorú si pre Vás v našej škole pripravili zamestnanci a naši žiaci. Dvere školy sú pre Vás otvorené v dňoch 7.9. a 8.9. v čase od 15:00 do 19:00 a v sobotu 9.9. v čase od 10:00 do 14:00 hod. Tešíme sa na Vás!

      Do galérie 80. výročie založenia školy boli pridané fotografie.

    • Späť do školy
     • Späť do školy

     • Milé pani učiteľky a žiaci, dňa 4. septembra o 9:00 hod. Vás všetkých čakáme na školskom dvore pred našou školou, aby sme spolu privítali začiatok nového školského roka.

      Nezabudnite prísť - tešíme sa na Vás!!! smiley

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Na všetkých sa tešíme v septembri! :-)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie