• Poďakovanie sponzorom
     • Poďakovanie sponzorom

     • Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli pri zabezpečení tomboly na prvý Katarínsky ples, ktorý sme zrealizovali v spolupráci s našou obcou.

      -          Rodine Putirkovej

      -          Spoločnosti Gulf Piešťany

      -          Firme Zacher Banka

      -          Firme Jurčák stavebniny

      -          Kaderníckemu salónu pani Margetínovej

      -          Poľovnícke potreby, pánovi Škrabákovi Banka

      -          Pánovi Papalovi Bošáca

      -          Pani Lobotkovej Piešťany

      -          Pani Ročiakovej Banka

      -          Rodine Hladkej

      -          Pani učiteľkám Šišanovej, Šprlákovej, Petlákovej, Valachovej, Valkovej, Kusovskej

    • Chemická show
     • Chemická show

     • Posledný novembrový deň sme si v našej škole užili opäť netradične. Po dvoch vyučovacích hodinách sme sa prebrodili prvým mokrým snehom do kultúrneho domu a zúčastnili sa na Chemickej show. Išlo o predstavenie rôznych chemických reakcií, ku ktorým patrili aj zaujímavé vizuálne efekty. Z celej show sme si odniesli nielen zážitky a nové vedomosti, ale dostali sme tiež návody ako si aj doma vlastnoručne pripraviť alebo vytvoriť zábavné hračky.

      Do galérie Chemická show boli pridané fotografie.

    • Pasovanie prváčikov
     • Pasovanie prváčikov

     • 24. november 2017 bol pre našich prvákov z I.A a I.B nezabudnuteľný. Deviataci spolu s triednymi pani učiteľkami pre nich pripravili nádherný deň „Pasovania prvákov“. Týmto sa slávnostne a oficiálne stali žiakmi našej základnej školy. Aby sa tak mohlo stať, museli splniť úlohy z písania, čítania, matematiky, prvouky a aj z anglického jazyka. Pri ich plnení im pomáhali nielen ich pani učiteľky, ale aj šikovní šmolkovia deviataci a ich triedna pani učiteľka. Všetci prváci úlohy zvládli, a tak si mohli vychutnať každú vzácnu chvíľku tohto veľkého dňa. Držíme všetkým našim prvákom palce, aby sa im vždy darilo plniť slávnostný sľub, ktorý v tento pamätný deň spečatili vlastným odtlačkom prsta.

      Do galérie Pasovanie prváčikov boli pridané fotografie.

    • Exkurzia Bratislava
     • Exkurzia Bratislava

     • Žiaci druhého stupňa sa 22.11. zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Žiaci si prezreli výstavu v Inchebe - Ľudské telo a výstavu v Slovenskom národnom múzeu - Zázrak prírody (Príbeh života na Zemi), Zázrak prírody (Biodiverzita Slovenska a Zeme a Klenoty Zeme). Dozvedeli sa mnoho zaujímavého a poučného.

      Do galérie Exkurzia Bratislava boli pridané fotografie.

    • Exkurzia Kremnica
     • Exkurzia Kremnica

     • V stredu 22.11. sa žiaci primárneho stupňa, v rámci finančnej gramotnosti, zúčastnili exkurzie v Kremnici. V kremnickej mincovni mali možnosť uvidieť výrobu mincí, storočné stroje na výrobu, ale aj novodobé stroje na razenie. V múzeu si vypočuli príbeh vzniku mesta a skúsili si prácu v banskej štôlni, pri hľadaní zlatých šupiniek. Každý z nás odchádzal z tohto milého mestečka s morom zážitkov i vlastnoručne vyrazenou mincou na pamiatku.

      Do galérie Exkurzia Kremnica boli pridané fotografie.

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Ako je už v našej škole zvykom, aj tento školský rok prišiel deň, keď sa naše deti vzdelávali modernejšou metódou. Integrované tematické vyučovanie absolvujeme viackrát v roku, no dňa 16.11. sme mali ITV I. len v rámci tried. Každá trieda si vybrala hlavnú tému a prispôsobila k nej všetky vyučovacie predmety. Ku koncu vyučovania z ITV - čka vzišli tieto krásne výtvory, vďaka ktorým si naši žiaci lepšie zafixujú tému, ktorej sa celé vyučovanie tak podrobne venovali.

      Do galérie ITV I. boli pridané fotografie.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • V dňoch od 16. do 20. októbra sa žiaci primárneho stupňa zapojili do projektu Hovorme o jedle. Tento projekt bol vytvorený pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Počas celého týždňa sme sa venovali rôznym témam, ako napr.:

      1. Pitný režim 

      2. Jedz a hýb sa

      3. Odkiaľ jedlo pochádza

      4. Plytvanie potravinami

      6. Sleduj obaly výrobkov,  značka kvality SK

      Taktiež  sme sa zapojili do výtvarnej súťaže : Chutné maľovanie.  Prajeme žiakom veľa úspechov!

      Do galérie Hovorme o jedle bol pridaný ďakovný list.

    • Po stopách histórie - ITV
     • Po stopách histórie - ITV

     • Rok 2017 je rokom 300. výročia narodenia Márie Terézie. Počas tematického vyučovania sme si v piatok 27.10.2017 pripomenuli túto významnú panovníčku našich dejín. Žiaci II. stupňa sa dozvedeli informácie z jej osobného života i informácie o jej politických reformách; prostredníctvom súťaží si vyskúšali, aké je to byť súčasťou cisárskej armády a nakoniec vyrobili korunovačné klenoty, ktoré sa stanú názornými pomôckami pri vyučovaní na hodinách dejepisu. Veď, kto by nechcel vidieť na vlastné oči kráľovskú korunu?

      Do galérie Po stopách histórie boli pridané fotografie.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá, do ktorého sme aj tento školský rok zapojili.

      Do projektu sme sa zapojili už po niekoľkýkrát. V balíčku do priateľskej školy ZŠ Pionýru, v obci Uničov v Českej republike sme zasielali záložky vyrobené našimi žiakmi. Pracovali na nich žiaci 1. - 9.ročníka spolu s pani učiteľkami na výtvarnej výchove, technike a výchove umením. Deti použili rôzne techniky a materiály, ktoré sa k ich zručnostiam a schopnostiam najviac hodili. Naši žiaci našli inšpiráciu nielen v slovenských ľudových rozprávkach ale aj v obľúbených rozprávkach iných krajín. Mladším žiakom pomáhali pani učiteľky aj vhodnými maketami záložiek, starší mali dostatok vlastnej fantázie. Veríme, že záložky, ktoré našli žiaci z priateľskej školy v Uničove v balíčku, potešili všetkých a budú im spríjemňovať chvíle pri čítaní.

      Do galérie Záložka nás spája boli pridané fotografie.

    • Deň jablka - ITV
     • Deň jablka - ITV

     • 27. októbra 2017 sme s našimi prvostupniarmi prežili krásny jabĺčkový deň. Pripomenuli sme si prečo sú jabĺčka také zdravé a prečo nám tak chutia. Dozvedeli sme sa odkiaľ sa vzali a ako sa malý jabloňový kvietok premení na sladké a šťavnaté jabĺčko. Zistili sme v akej podobe jabĺčko môžeme nájsť - ako ovocie, ako chutnú šťavu či jablčný ocot. Môžeme ich sušiť, ale i zavárať. Stali sa z nás básnici, maliari a umelci, ktorí vytvorili krásne premeny jabĺčka z kvetu po nádherné šťavnaté jabĺčko, ktoré na  nás volá: „Zjedz ma som zdravé a skrývam veľa dôležitých vitamínov“. Ochutnali sme rôzne odrody jabĺk a zistili sme, ktoré nám chutí najviac. No a počas celého dňa sme si pochutnávali na výborných jablkových koláčikoch, ktoré pre nás upiekli naši mamy.

      Do galérie Deň jablka - ITV boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie