• Starší kamarát číta mladšiemu
     • Starší kamarát číta mladšiemu

     • Počas tradičnej aktivity, Starší kamarát číta mladšiemu, sa aj tento rok spojili žiaci tretieho a prvého ročníka. Spoločne si mohli prváci, s pomocou starších žiakov, prečítať knižku, ktorú dostali ako darček na začiatku školského roka. Tento rok to bola kniha od Blaženy Mikšíkovej Smieško z prvej A. Po prečítaní sme spoločne so žiakmi lúštili tajničku, modelovali Smieška, podľa predstáv žiakov. Každý žiak si aj svojho Smieška nakreslil. Na záver si žiaci vyrobili triedneho Smieška, ktorý na nich dozerá a pomáha im pri ich učení.

      Do galérie Starší kamarát číta mladšiemu boli pridané fotografie.

    • Vyhodnotenie olympiád
     • Vyhodnotenie olympiád

     • Dňa 30. mája sa v priestoroch Hotelovej akadémie A. Wintera v Piešťtanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží uskutočnených počas tohto školského roka. Svoje diplomy si prevzali: piatak Miško Krajčírik (2. miesto Matematická olympiáda, 3. Pytagoriáda a 3. miesto Geografická olympiáda), siedmačka Simonka Magulová (3. miesto Matematická olympiáda) a ôsmaci Damián Kusovský (2. miesto Matematická olympiáda) a Lukas Schmitt (1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku). Oceneným žiakom blahoželáme.

      Do galérie Vyhodnotenie olympiád boli pridané fotografie.

    • Zázračný oriešok 2018
     • Zázračný oriešok 2018

     • Vo štvrtok 24. mája sme na našej škole, v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch, privítali aktérov rozhlasovej hry V záhrade papierových drakov, ktorá je súčasťou X.ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2018 Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Na besedu o hre na motívy poviedky Jany Bodnárovej V záhrade papierového draka prišla režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Katarína Bielčíková, zvukový majster Stanislav Kaclík, herečka Veronika Horváthová, ktorá stvárnila hlavnú hrdinku Sáru, a moderátor – herec Martin Kollár. Témou boli vážne životné chvíle trinásťročnej hrdinky Sáry, skutočnosť sa prelínala s predstavivosťou, teda snami.

      Do galérie Zázračný oriešok 2018 boli pridané fotografie.

    • Školský výlet Macocha - II. stupeň
     • Školský výlet Macocha - II. stupeň

     • Žiaci 2. stupňa navštívili počas školského výletu dňa 23.5. Archeoskanzen a areál Živej vody v dedinke Modrá. Potom sa presunuli do Moravskéko krasu, kde si prezreli Punkevní jaskyňu a priepasť Macocha.

      Do galérie Školský výlet Macocha - II. stupeň boli pridané fotografie.

    • Školský výlet Levice - I. stupeň
     • Školský výlet Levice - I. stupeň

     • Dňa 23. mája sme sa vybrali na dlhoočakávaný koncoročný školský výlet. Tento rok nás upútala inštitúcia Atlantis v Leviciach. Ide o zábavné centrum pre deti všetkých vekových kategórií. My sme si zo širokej ponuky aktivít a atrakcií vybrali interaktívne prezentácie na témy Vesmír a Dinosaury. Zúčastnili sme sa na aktivitách vo viacerých herniach s fyzikálnymi hračkami, či bublinkovým svetom. Naše deti si najviac užili 9D simulátory! Zahrali sme sa, zabavili, ale i veľa nového naučili. Nakoniec sme si nakúpili suveníry a spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili späť domov.

      Do galérie Školský výlet Levice - I. stupeň boli pridané fotografie.

    • Tradičné remeselné trhy Piešťany
     • Tradičné remeselné trhy Piešťany

     • Dňa 18.5. sme sa s pani vychovávateľkami z ŠKD vybrali prezrieť si 10. ročník podujatia Tradičné umelecké remeslá, ktorý sa každoročne koná na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.  Ako už býva zvykom, aj v tomto roku nás opäť oslnili čarokrásne predmety a ručné práce šikovných slovenských umelcov.

      Do galérie Tradičné remeselné trhy Piešťany boli pridané fotografie.

    • Medzinárodný deň múzeí
     • Medzinárodný deň múzeí

     • Dňa 17. mája žiaci 3. ročníka navštívili Balneologické múzeum Piešťany. Mali možnosť nahliadnuť do histórie osídlenia dnešného kúpeľného ostrova Piešťany a jeho okolia, ktorá siaha až do praveku. Ďalej mali možnosť nahliadnuť do expozície prírodných vied, do dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a rovnako tiež do etnografickej expozície, ktorá im priblížila život v minulosti. Múzeum im poskytlo aj Múzejno-vzdelávací projekt s názvom Život pri rieke. Projekt vedie k pochopeniu významu vody a rieky ako dôležitého fenoménu a tým aj k environmentálnemu cíteniu formou zážitkového učenia a objavovania. Veríme, že sa u žiakov prebudila túžba objavovať a jedného dňa múzeum opäť navštívia.

      Do galérie Medzinárodný deň múzeí boli pridané fotografie.

    • ITV - Deň mlieka a Deň zdravia
     • ITV - Deň mlieka a Deň zdravia

     • 17.5. si žiaci prvého stupňa už tradične pripomenuli Medzinárodný deň mlieka formou ITV. Cieľom bolo žiakom pripomenúť, že mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej výživy. Počas ITV žiakov pri práci sprevádzala kravička Milky Way, na ktorú postupne písali svoje poznatky o mlieku. Hlavným výtvorom našich žiakov bol Mliekostroj, zhotovený z obalov od mlieka a iných mliečnych produktov. Na pamiatku si žiaci vytvorili záložky do knihy. Touto formou sa chceme poďakovať aj tým, ktorí prispeli na Mliekostroj obalmi od mlieka. Veríme, že žiaci si tento deň užili a už sa tešíme na ďalší chutný mliekový deň :) Na druhom stupni si žiaci vypočuli prednášku o  tom ako jednotlivé druhy ovocia a zeleniny vplývajú na orgány ľudského tela. Následne si získané vedomosti preverili krátkym testom a svoje chuťové poháriky odskúšali ochutnávkou zeleniny a ovocia so zaviazanými očami. Následne popustili uzdu svojej fantázie v príprave chutných umeleckých dielkach. Záver dňa sa zakončil pohybom na čerstvom vzduchu.

      Do galérie ITV - Deň mlieka a Deň zdravia boli pridané fotografie.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • V stredu 16.5. k nám zavítali tanečníci z Old school brothers. Miroslava Žilku už v našej škole dobre poznáme. I tento rok nám spolu s kamarátkou a moderátorkou Erikou pripravili pestrý program, do ktorého sa zapájali aj naše deti. Vytancovali sme sa do sýtosti a odniesli si skvelý pocit a nové zážitky z naučených choreografií.

      Do galérie Výchovný koncert boli pridané fotografie.

    • 8. máj
     • 8. máj

     • 9. mája sme sa v škole stretli po sviatočnom voľnom dni. Nie všetci naši prvostupniari vedeli, kvôli čomu si pripomíname 8. máj. V ŠKD v poobedňajších hodinách nás poctila svojou prítomnosťou pani učiteľka Zenníková, ktorá prvostupniarom vysvetlila, o akú udalosť išlo, aby si tento pamätný deň vedeli deti patrične vážiť. Ďakujeme veľmi pekne!

      Do galérie 8. máj boli pridané fotografie.

    • Výhodne nakúp
     • Výhodne nakúp

     • 17. mája sme si s prvákmi a druhákmi urobili nakupovací deň. Učili sme sa o eurách, hospodárení s peniazmi, o platobných kartách, obchode a predaji. Všetky aktivity sme si vyskúšali na modelových situáciach v triede a svoje vedomosti a skúsenosti sme preniesli do praxe v jednej z piešťanských cukrární. A verte, že už  teraz nám chutilo oveľa lepšie!

      Do galérie Výhodne nakúp boli pridané fotografie.

    • Môj slovník z reality
     • Môj slovník z reality

     • Ako po minulé roky aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili súťažných projektov Môj Slovník z Reality alias Slovíčka v malíčku 2018. Na základe výsledkov postupového kola v rámci škôl zo Slovenska našu školu reprezentovali a diplom za účasť dostali Lukas Schmitt - 8. trieda za slovník v nemeckom jazyku, Natália Bednáriková - 9. trieda za slovník v talianskom jazyku a Zuzana Julinyová - 8. trieda za slovník v ruskom jazyku. Erika Obhlídalová zo 6. triedy, postúpila so svojím slovníkom z anglického jazyka do celoslovenského finále. Autorom srdečne blahoželáme a Erike držíme vo finále palce!

      Do galérie Môj slovník z reality boli pridané fotografie.

    • Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové
     • Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové

     • Dňa  7. mája  naši žiaci 1. stupňa navštívili Detské dopravné ihrisko Čerenec vo Vrbovom. Na tomto dopravnom ihrisku mali  možnosť  zlepšiť svoje zručnosti, vedomosti a vyskúšať si rôzne situácie, ktoré môžu zažiť ako chodci alebo cyklisti. Naším cieľom bolo podporiť záujem žiakov o dopravnú výchovu a tým prispieť k zníženiu nehodovosti a úrazovosti detí v cestnej premávke. Žiaci si tento deň veľmi užili a okrem úsmevu na tvári si odnášali aj nové skúsenosti a informácie.

      Do galérie Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové boli pridané fotografie.

    • Naše motýliky
     • Naše motýliky

     • Aj tento rok sme mali možnosť byť spoločne, so žiakmi prvých tried, súčasťou čarovnej prírody. Spoločne sme mali za úlohu, postarať sa o húseničky motýľov. Žiaci mohli pozorovať húsenice, ich zakuklovanie sa. Dokonca sme mali šťastie, že sme na vlastné oči mohli vidieť, ako sa motýle snažia prebojovať z kukiel na svet. Keď boli všetky motýle pripravené, spoločne so žiakmi prvého stupňa, sme motýle vypustili do voľnej prírody. Aby nám nebolo po našich kamarátoch smutno, vyrobili sme si z papiera svojich vlastných motýlikov.

      Do galérie Naše motýliky boli pridané fotografie.

    • Zápis budúcich prváčikov
     • Zápis budúcich prváčikov

     • V sobotu 28. apríla sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne úlohy a spoločne so žiakmi vyrobili darčeky. Budúci prváci všetko perfektne zvládli a veríme, že sa budú do školy tešiť rovnako, ako sa my tešíme na nich.

      Do galérie Zápis budúcich prváčikov boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie