• Vianočný čas
     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili malou vianočnou párty. 21.12. sme boli v škole teda posledný deň v kalendárnom roku 2018. Žiaci si chvíle v škole skrátili pochutnávaním na vianočnom pečive, ktoré pripravili šikovné mamičky, ochutnali chutný čaj, zabavili sa pri výrobe vianočných ozdôb, drevených anjelikov, škrabošiek k novému roku. Čas im vyplnili aj tradičné zimné rozprávky a prvostupniari si zatancovali na diskotéke. Všetkým želáme krásne sviatky a všetko dobré v novom roku.

      Do galérie Vianočný čas boli pridané fotografie.

    • Vianočné vystúpenie v KD Banka
     • Vianočné vystúpenie v KD Banka

     • Dňa 19.12. sme vystúpenie mohli predviesť aj v našom kultúrnom dome. Vystúpenie bolo určené všetkým rodinným príslušníkom, známym a priateľom školy. Tradične sme naše vianočné vystúpenie spojili aj s vianočnými trhmi, na ktorých si mohli návštevníci kúpiť drobnosti vyrobené našimi šikovnými deťmi.

      Do galérie Vianočné vystúpenie v KD Banka boli pridané fotografie.

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Spolu sme vyzbierali 8414 kg a zachránili 67 stromov!

      Vyhodnotenie za žiakov:

      žiaci, ktorí zachránili jeden strom: Lukáš Žiška, Miroslava Melicherová, Jakub Rusnák, Adam Hanic, Sofia Poláková, Šimon Garec, Matej Franko, Matej Krajčírik, Sofia Gažová, Martin Putirka, Šimon Vetrík z 3.A, Kristína Čunčíková, Damián Kusovský,

      žiaci, ktorí zachránili dva stromy: Daniel Svitek, Lucia Ďurdíková, Sara Petláková, Tomáš Badáň,      

      žiaci, ktorí zachránili tri stromy: Lukas Schmitt, Michal Šmehlík, Juraj Šmehlík,

      žiaci, ktorí zachránili osem stromov: Kristína Vidová.

      Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli čo len jedno kilo starého papiera a pomohli tak prírode.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • V pondelok 17.12.2018 sa žiaci mohli zapojiť do školského kola prednesovej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese prózy, presnejšie v prednese povestí. I keď sa veľa žiakov kvôli chorobe nemohlo zúčastniť, mali sme veľmi náročné rozhodovanie. Za tretiu triedu sa zúčastnila Svobodová Marcelka, Nedelková Dianka, za štvrtákov Magulová Ninka, piatakov prišiel zastúpiť Beňo Maxim, šiestakov Svobodová Miška a siedmakov predstavila Čunčíková Kristínka. Súťažiaci sa umiestnili nasledovne:  Prvá kategória: 1. Svobodová Marcela 2. Nedelková Diana. Druhá kategória: 1.  Beňo Maxim 2.  Magulová Nina. Tretia kategória: 1.  Svobodová Michaela, 2. Čunčíková Kristína. Výhercom blahoželáme a postupujúcim budeme 22.01.2019 držať palce. 

      Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

    • Vianočné vystúpenie v Piešťanoch
     • Vianočné vystúpenie v Piešťanoch

     • 13. decembra po mnohých týždňoch nacvičovania a skúšania sa naši žiaci predviedli so svojím vianočným programom na Námestí slobody v Piešťanoch. Dúfame, že tancovaním, recitovaním, spievaním i hrou na hudobné nástroje spríjemnili všetkým divákom uponáhľané a stresujúce predvianočné obdobie a navodili tú správnu atmosféru Vianoc.

      Do galérie Vianočné vystúpenie v Piešťanoch boli pridané fotografie.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Dňa 11.12. žiaci 1. stupňa našej školy úspešne ukončili plavecký výcvik v ADELI Medical Centre. Počas výcviku boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. Kým prvá skupina si zdokonaľovala svoje plavecké zručnosti, druhá skupina si tieto zručnosti eštelen osvojovala. Žiaci si za odmenu odniesli mokré vysvedčenie a samozrejme kopec zážitkov a skúseností. 

      Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • 6.12. aj našu školu navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelom a čertom. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Menší žiaci recitovali a spievali, no zahanbiť sa nedali aj tí na 2.stupni. Už teraz sa tešíme na budúci rok!

      Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

    • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka
     • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka

     • Pri príležitosti svätého Mikuláša sa obec Banka a základná škola rozhodli spríjemniť predvianočné chvíle  a usporiadali spoločne predstavenie pre deti a ich rodiny. Zavítal k nám sv. Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočný stromček, žiaci zo ZŠ Banka si pripravili krásne predstavenie a samozrejme nechýbali ani dobroty, ako napríklad vianočný punč či kapustnica. Celé sme to ukončili v kultúrnom dome na Mikulášskej diskotéke. Ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa o rok.

      Do galérie Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie