• Zápis do prvého ročníka 2019
     • Zápis do prvého ročníka 2019

     • Milí rodičia,

      vedenie základnej školy s materskou školou Banka Vás pozýva na zápis prváčikov na školský rok 2019/2020.  Zápis bude v sobotu 27.04.2019 od 9:00 do 15:00. Tešíme sa na Vás!

      Prosíme o vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY ešte pred zápisom.

      K zápisu  je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občianske preukazy (je nutné aby prišli obaja rodičia), vytlačenú a podpísanú žiadosť o prijatie do 1.ročníka.

      A takto to vyzerá pri zápise do našej školy :-) Zápis 2018, Zápis 2017, Zápis 2016, Zápis 2015

       

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • 21 2. sme opäť privítali našich najmenších spolužiakov a deti z MŠ  Banka na fašiangovom karnevale. Spoločne s postavičkami z rozprávky Alica v krajine zázrakov a Hotel Transylvánia sme sa výborne zabavili, zatancovali, zasúťažili si o sladké odmeny a pochutnali si na výbornej torte. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, pretože všetky masky boli skutočne krásne a originálne. Tešíme sa opäť o rok.

      Do galérie Fašiangový karneval 2019 boli pridané fotografie.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny začínajú v pondelok 25.2.2019 a trvajú do piatku 1.3.2019. Do školy nastupujeme v pondelok 4.3.2019.

    • Jesenná súťaž s Ventures Books
     • Jesenná súťaž s Ventures Books

     •       Žiaci ôsmeho ročníka našej ZŠ - Simona Magulová, Simona Adamíková, Olivia Ana Šprláková - Zmorová, Ema Gajdošíková, Dušan Hladký a Martin Chalás sa v zimných mesiacoch zúčastnili súťaže vyhlásenej spoločnosťou Bohemian Ventures, spol. s r.o.

            Žiaci si pripravili rozhovor o svojom meste, ktorý nahrali a poslali. V tejto súťaži uspeli a získali druhé miesto v kategórii 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií. 

           Výhru konkrétne výučbové anglické hry od spoločnosti Regipio si osobne prevzali od p. Hamranovej - Ventures books. Gratulujeme!

      Do galérie Jesenná súťaž s Ventures Books boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie