• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka na deň 3. 4. 2019 (streda) z organizačných dôvodov riaditeľské voľno, v tento deň sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9.

      I. stupeň má náhradný program v Kultúrom dome Banka (do 11:40), prevádzky ŠKD a školskej jedálne fungujú normálne. Žiaci 5. – 8. ročníka sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Viac informácií o testovaní 9 na nucem.sk

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody sme si spoločne pripomenuli vyučovaním na tému voda, ktoré nám dalo veľa informácií o tom, kde sa voda berie, koľko vody spotrebujeme denne a najmä ako by sme si naše vodné zdroje mali chrániť. Pani učiteľka nám vysvetlila kto všetko trpí znečisťovaním morí a oceánov a kvôli tomu sme sa rozhodli si takýto, ale čistý oceán spolu vytvoriť. Počas fotenia sa v našom podmorskom svete, sme aj nachvíľu zadržali dych ;) Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

    • Svetový deň Downovho syndrómu
     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • Počas rozprávkovej noci - 21. marca - sme si pripomenuli aj Svetový deň Downovho syndrómu. Zapojili sme sa do výzvy a svoje sympatie a podporu ľuďom s DS sme symbolicky vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

      Do galérie Svetový deň Downovho syndrómu boli pridané fotografie.

    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

     • Na ukončenie mesiaca knihy (21. marca) zavítala do našej školy Rozprávková noc. Počas tohto večera 1. až 4. ročník precestoval s Osmijankom a jeho kamarátmi “načisto” rôzne krajiny a zažil množstvo zábavy pri tvorbe prác z rôznych materiálov, ktoré skrášľujú našu chodbu. Žiaci druhého stupňa tiež strávili tento marcový večer zaujímavo a poučne na tému povesti. Žiaci sa oboznámili prostredníctvom prezentácie o najznámejších povestiach. Riešili úlohy a vyskúšali si aktivity, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu Rozprávkovú noc. Do albumu Rozprávková noc v škole boli pridané fotografie.

    • Prvý jarný deň
     • Prvý jarný deň

     • Prvý jarný deň sme dňa 20. marca spoločne privítali jarne, teda oblečení v odtieňoch zelenej a ružovej farby.

      Do albumu Prvý jarný deň boli pridané fotografie.

    • Hollého pamätník – školské kolo 2019
     • Hollého pamätník – školské kolo 2019

     • Po mnohých týždňoch učenia sa predstúpili naši žiaci pred porotu i pred svojich kamarátov a spolužiakov a opäť sa predviedli so svojimi recitátorskými schopnosťami v umeleckom prednese. Všetkým zúčastneným, ktorí prednášali prozaické i básnické texty vyjadrujeme veľkú pochvalu. Ninke Magulovej, Marcelke Svobodovej, Maximovi Beňovi, Lukášovi Chalásovi, Alicke Masarykovej a Kristínke Čunčíkovej blahoželáme k postupu do okresného kola.

      Do galérie Hollého pamätník – školské kolo 2019 boli pridané fotografie. 

       

    • Olympiáda v ANJ - úroveň A1
     • Olympiáda v ANJ - úroveň A1

     • Dňa 6.3.2019 sa uskutočnil I. ročník olympiády v anglickom jazyku pre I. stupeň, ktorej sa spolu zúčastnilo 12 detí z 3. a 4. triedy. Výsledky boli tesné, no napokon to skončilo nasledovne: 1. MIESTO - Veronika Cíbiková (3.A), 2. MIESTO - Nina Magulová (4.A) & Alexander Seepersad (3.A), 3. MIESTO - Patrik Debnár (3.A). Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým ostatným za účasť.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie