• Škola v prírode Martinské hole
     • Škola v prírode Martinské hole

     • Naši žiaci aj tento rok mali možnosť vyskúšať si pobyt v škole v prírode, a to od 23. do 27. septembra. Miesto pobytu boli Martinské hole. Počas celého týždňa žiaci zažili kopec zábavy a dobrodružstiev. Už sa určite tešia na budúci rok. ;)

      Do fotoalbumu Škola v prírode Martinské hole boli vložené fotografie.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Od 23. do 27. septembra sme sa aj my pripojili k Európskemu týždňu športu. Počas veľkých prestávok sme si zabehali, zaskákali, zahrali vybíjanú a zacvičili jogu. Takéto  prestávky medzi vyučovacími hodinami sa všetkým deťom veľmi páčili a snáď ich i motivovali zaplniť svoj voľný čas športovými aktivitami aj v budúcnosti.

      Do fotoalbumu Európsky týždeň športu boli pridané fotografie. 

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Vo štvrtok 26. septembra si aj žiaci našej školy pripomenuli EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Počas dňa sa bližšie zoznámili s pôvodom slova a jazykov a zistili, ktoré jazyky patria do INDOEURÓPSKEJ jazykovej rodiny. Dozvedeli sa mnoho nových zaujímavých faktov o jednotlivých jazykoch a nakoniec si svoje získané vedomosti otestovali v kvízoch a doplňovačkách.  Na záver svoje znalosti zručne stvárnili pri spoločnom projekte.

      Do fotoalbumu Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ s MŠ Banka Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra 2019 o 17:00. Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

      Tešíme sa na Vás!

    • Victoria Regia
     • Victoria Regia

     • V piatok 20.9. sa žiaci ŠKD boli pozrieť na výstave kvetov Victoria regia. Výstava bola plná tvorivých nápadov. Veľmi sa im páčilo aranžovanie do košíkov lúčnymi kvetmi. 🌼 

      Do fotogalérie VICTORIA REGIA boli pridané fotografie.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že od pondelka (16.9.)  bude v prevádzke naša nová školská kuchyňa. Noví záujemcovia o obed vydávaný už v pondelok  sa majú možnosť prihlásiť do zajtra - 13.9. 

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Vo štvrtok 12. septembra sa naša škola zúčastnila už tradičnej jesennej akcie pod názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa sa s ich učiteľmi vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na obec aj na mesto Piešťany. Po príchode sme si oddýchli po dlhej ceste a dali sme sa do stavania šarkanov. Celý kopec Ahoj hýril farbami šarkanov. Niektorí žiaci  nemali problém udržať šarkana vo vzduchu, no niektorí ešte potrebujú svoje techniky lietania vylepšiť – preto tam pôjdeme aj budúci rok. ;)

      Do fotoalbumu Šarkaniáda boli pridané fotografie. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Banka oznamuje rodičom, že materská škola sa otvára v pondelok 16. septembra. Prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli do materskej školy do 8.00 hod. (budova materskej školy sa o 8.00 hod. zatvára). Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!  

    • Kolobežkové popoludnie
     • Kolobežkové popoludnie

     • Dňa 11.9. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Vďaka dobrému počasiu sme sa mohli najskôr spoločne poriadne rozcvičiť a následne sme súťažili na pripravenej prekážkovej dráhe na školskom dvore. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich diplomom, ktorý im bude pripomínať tento super deň. 👍

      Do fotoalbumu Kolobežkové popoludnie boli vložené fotografie.

    • Deviataci v Balneologickom múzeu
     • Deviataci v Balneologickom múzeu

     • 11. septembra žiaci 9. ročníka navštívili Balneologické múzeum v Piešťanoch. Najstarších žiakov hneď na úvod najviac zaujal vystavený lietajúci hmyz, ale aj praveké archeologické nálezy i  ukážky spôsobu života našich predkov. Informácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi si zopakovali v tej časti expozície, ktorá je venovaná tomuto významnému Slovákovi. Vďaka zaujímavému a vtipnému výkladu zažili naši žiaci naozaj pekné a zároveň poučné dopoludnie. 

      Do fotogalérie Deviataci v Balneologickom múzeu boli pridané fotografie. 

    • Školský parlament
     • Školský parlament

     • Dňa 10. septembra sa na našej škole uskutočnilo zasadnutie žiackeho školského parlamentu, prvé v tomto školskom roku. V parlamente sme privítali nové členky a po zložení sľubu poslanca školského parlamentu sme sa ihneď pustili do práce. Diskutovalo sa o návrhoch ako zlepšiť život na škole ako i vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Na záver zasadnutia sme vytvorili Urnu pripomienok, ktorá je tu pre nás všetkých a naše otázky či nápady týkajúce sa školy.

      Do fotogalérie Školský parlament boli pridané fotografie. 

    • 8. ročník v Mestskej knižnici
     • 8. ročník v Mestskej knižnici

     • 9. septembra sa žiaci ôsmej triedy zúčastnili besedy so spisovateľom Danielom Hevierom v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Beseda bola nielen o už napísaných i pripravovaných knihách, ale aj o vtipných príhodách zo spisovateľovho detstva, ktoré boli doplnené hudbou a spevom. Po besede nasledovala exkurzia po knižnici, počas ktorej mohli naši žiaci vidieť ukážky práce ilustrátorov a na záver si čítaniachtivé deti vypožičali knižky na voľné chvíle.

      Do fotoalbumu 8. ročník v mestskej knižnici boli vložené fotografie. 

    • Návšteva Balneologického múzea
     • Návšteva Balneologického múzea

     • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili vlastivednej exkurzie v Balneologickom múzeu Piešťany. Zaujímavé boli skameneliny, pozostatky pravekých zvierat, kostra pravekého lovca, rímske mince, stredoveká keramika, autentický maloroľnícky dom, do ktorého sme sa pozreli otvoreným oknom a miestnosť venovaná M.R. Štefánikovi. No  najviac  ich zaujala časť venovaná piešťanským kúpeľom ako  takým. Deti mohli vidieť celý historický vývoj najznámejších slovenských kúpeľov.⛲️👌

      Do fotogalérie Balneologické múzeum boli  pridané fotografie. 

    • Nábor mladých hasičov
     • Nábor mladých hasičov

     • Predstavitelia dobrovoľného hasičského zboru Banka k nám zavítali v stredu 4. septembra. Oboznámili nás s históriou hasičstva, predstavili rôzne druhy hasiacich prístrojov a narábanie s nimi. Deti si mohli vyskúšať hasenie ručnými džberovými striekačkami alebo snehovým hasiacim  prístrojom. Dúfajme, že spomedzi našich žiakov našli budúcich hasičov. :) 

      Do fotoalbumu NÁBOR MLADÝCH HASIČOV boli  pridané fotografie.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka
     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Dňa 2. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2019/2020 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka a veľa šťastia nám prišla popriať i pani starostka obce. Našim novým prváčikom prajeme veľa úspechov v ich nových školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov.

      Do fotoalbumu SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA boli pridané fotografie.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • ZŠ s MŠ Banka sa chce v mene učiteľov 1.stupňa poďakovať pánovi Klesňákovi za policový regál. Tento dar nám pomohol zariadiť nový kabinet pre metodické združenie 1. stupňa.  Ďakujeme a veľmi si toho vážime. 

    • Slávnostné otvorenie nového komplexu
     • Slávnostné otvorenie nového komplexu

     • Dňa 1. septembra o 15:00 nás svojou návštevou poctil trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý s našou pani starostkou a pani riaditeľkou slávnostne prestrihli pásku a tým aj oficiálne otvorili brány nového školského koplexu - novej jedálne, kuchyne, materskej školy, telocvične a nových odborných učební. 

      Do fotoalbumu SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO KOPLEXU boli pridané fotografie. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie