• Ochranárik
     • Ochranárik

     • Naša škola sa i tento rok zapojila pod vedením pani učiteľky Kollárovej do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Tretie miesto získala naša žiačka Viktória Halászová z 2.A. Ocenenie si prebrala na Okresnom úrade v Piešťanoch, kde prebiehala aj výstava všetkých prihlásených výtvarných prác. Vikinke gratulujeme a tešíme sa o rok.

      Do fotoalbumu Ochranárik boli pridané fotografie.

       

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Štvrtok, 28. november, patril v našej škole vzdelávaniu formou ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na 1. i 2. stupni súčasne, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú vyučujúci prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Do fotogalérie ITV I. boli pridané fotografie.

    • Škola na kolesách
     • Škola na kolesách

     • Žiaci našej školy sa vo štvrtok 21. novembra zúčastnili zážitkového vzdelávania s názvom "Škola na kolesách". Počas predstavenia si pripomenuli správne dodržiavanie etikety v bežných situáciách. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, mnohí sa aj aktívne zapojili. :) 

      Do fotoalbumu ŠKOLA NA KOLESÁCH boli pridané fotografie. 

    • Exkurzia múzea obchodu
     • Exkurzia múzea obchodu

     • Streda 20. novembra bola pre piatakov dňom testovania, no my, prvý stupeň, sme sa vybrali do Bratislavy. Nešli sme sa tam len tak pozrieť, šli sme sa tam vzdelávať, a to v oblasti finančnej gramotnosti. Namierili sme si to do múzea obchodu, kde sme mali možnosť vidieť množstvo vecí z minulosti – váhy, nádrže na petrolej, kávovary, automaty na cukríky, kalkulačky, pokladne, ale aj starý obchod s vybavením. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci. K múzeu patrí aj  starý hostinec, ktorý je vybavený dobovým nábytkom a inými zaujímavosťami. Múzeum nebolo dostatočne veľké, tak sme sa museli rozdeliť na dve skupiny. Kým sa prvá skupina učila nové veci v múzeu, druhá bola pozrieť okolie bratislavského hradu. Ako malé prekvapenie sme pre deti nachystali obed v reštaurácií, kde si mohli poznatky z finančnej gramotnosti overiť hneď v praxi.

      Do fotogalérie Exkurzia múzea obchodu boli pridané fotografie. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 6. – 9. ročníka na deň 20. 11. 2019 (streda) z organizačných dôvodov riaditeľské voľno, v tento deň sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5.

      I. stupeň má náhradný program - exkurzia v Bratislave. Ranná ŠKD je v prevádzke. Všetci žiaci sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Viac informácií o testovaní 5 na nucem.sk

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie