• Vianočný čas
     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred prázdninami si každá trieda spríjemnila vianočným posedením. 20. decembra  sme boli v škole posledný deň v kalendárnom roku 2019. Žiaci si chvíle v škole skrátili hraním hier, maškrtením na vianočnom pečive a popíjaním chutného detského punču od pani riaditeľky. Čas im vyplnilo aj tancovanie na vianočné pesničky a sledovanie vianočných rozprávok. Niektorí žiaci vyrábali vianočné ozdoby, s ktorými si ozdobia vianočné stromčeky.  Všetkým želáme krásne sviatky a všetko dobré v novom roku.

      Do fotoalbumu Vianočný čas boli pridané fotografie. 

    • Vystúpenie na Vianočných trhoch Piešťany
     • Vystúpenie na Vianočných trhoch Piešťany

     • 19. decembra po týždňoch nacvičovania a skúšania sa naši žiaci predviedli so svojím vianočným programom na Námestí slobody v Piešťanoch. Dúfame, že tancovaním a recitovaním spríjemnili všetkým divákom uponáhľané a stresujúce predvianočné obdobie a navodili tú správnu atmosféru Vianoc. 🎄

      Do fotoalbumu Vianočné vystúpenie v Piešťanoch boli vložené fotografie. 

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • V stredu 18. decembra sa žiaci mohli zapojiť do školského kola prednesovej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese prózy, presnejšie v prednese povestí.

      Súťažiaci sa umiestnili nasledovne:

      Prvá kategória: 1. Alžbeta Rusnáková (3.A), 2. Paula Mihoková (3.B), 3. Maximilián Šebo (2.A)

      Druhá kategória: 1. Marcela Svobodová (4.A) 

      Tretia kategória: 1. Michaela Svobodová (7.A), 2. Maxim Beňo (6.A), 3. Lukáš Chalás (7.A) a  Andrea Tomanová (6.A)

      Výhercom blahoželáme a postupujúcim budeme v januári držať palce. 

      Do fotogalérie Šaliansky Maťko boli vložené fotografie. 

    • Návšteva piešťanskej elektrárne
     • Návšteva piešťanskej elektrárne

     • V stredu 11.12. mali naši žiaci možnosť navštíviť piešťanskú elektráreň, v ktorej si overili svoju šikovnosť a pracovité ruky. Spoločne si za pomoci vyrábali kaleidoskop. Využívali pri tom materiál, ktorý bežne nájdeme v domácnosti. Spoznali tak čaro optiky a možno pre niekoho vyrobili zaujímavý darček pod vianočný stromček. 👌

      Do fotogalérie Návšteva piešťanskej elektrárne boli vložené fotografie. 

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • V piatok 6. decembra aj našu školu navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelom a čertom. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Menší žiaci recitovali a spievali, no zahanbiť sa nedali aj tí na 2.stupni. Už teraz sa tešíme na budúci rok! 🎅

      Do fotoalbumu Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

    • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka
     • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka

     • Pri príležitosti svätého Mikuláša sa obec Banka a základná škola rozhodli spríjemniť predvianočné chvíle  a usporiadali spoločne predstavenie pre deti a ich rodiny, a to v stredu 4. decembra. Zavítal k nám sv. Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočný stromček, žiaci zo ZŠ Banka si pripravili krásne predstavenie a samozrejme nechýbali ani dobroty, ako napríklad vianočný punč či kapustnica. Celé sme to ukončili v kultúrnom dome na Mikulášskej diskotéke. Ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa o rok.

      Do fotoalbumu Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Začiatok decembra patrí celoslovenskej kampani Červené stužky. Nosením červenej stužky sme si aj my symbolicky pripomenuli 1. december, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS. AIDS je celosvetovým problémom, dotýkajúcim sa i Slovenska. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi vyjadrili záujem a solidaritu s ľuďmi nakazenými týmto ochorením.

      Do fotoalbumu Červené stužky boli pridané fotografie. 

    • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho
     • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho

     • Tak ako každý rok, tak i tento čakal našich prvákov významný deň - pasovanie do cechu prváckeho, ktorý sa uskutočnil dňa 29. novembra 2019. Žiaci 1.A a 1.B triedy museli absolvovať rôzne disciplíny, súťaže, preukázať svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, čiastočne i z hudobnej výchovy, ktorá bola doplnením ostatných aktivít. Činnosti a prácu žiakov usmerňovali a povzbudzovali štyria žiaci z 9 triedy, ktorí sprevádzali prvákov počas celého dňa. Splnením všetkých úloh, preukázaním vedomostí, zručností a schopností žiaci 1.A a 1.B triedy zložili slávnostný sľub a boli pasovaní za prvákov. Na pamiatku dostali certifikát, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta.

      Do fotoalbumu Pasovanie prvákov boli vložené fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie