• Škola zostáva naďalej zatvorená
     • Škola zostáva naďalej zatvorená

     • Na základe vyjadrenia ministra školstva SR, školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené až do odvolania. Prosíme našich žiakov, aby sa zdržiavali doma a toto mimoriadne voľno venovali samoštúdiu. 

    • Zápis detí do ZŠ a MŠ
     • Zápis detí do ZŠ a MŠ

     • ⚠️ Milí rodičia, v rámci mimoriadnych opatrení meníme postup pri zápise detí do ZŠ a MŠ. Zápis sa uskutoční pomocou elektronickej prihlášky na našej webovej stránke. Do ZŠ je možné dieťa zapísať do 30. apríla 2020 (štvrtok), zápis do MŠ je možný až do 31. mája 2020 (nedeľa). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Elektronická prihláška: https://zssmsbanka.edupage.org/register/

    • Škola zostáva zatvorená
     • Škola zostáva zatvorená

     • Na základe nariadenia premiéra SR zostáva naša základná a materská škola naďalej zatvorená po dobu ďalších 14 dní. Predpokladaný nástup do školy (či už ZŠ alebo MŠ) je v pondelok 30. marca. Budeme Vás informovať podľa ďalších nariadení Ministerstva vnútra.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie základnej školy s materskou školou Banka oznamuje, že z dôvodu prevencie proti novému vírusu s platnosťou od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020 vyhlasuje riaditeľské voľno a uzatvára školu. Toto opatrenie ruší aj všetky prenájmy telocvične. O ďalších opatreniach týkajúcich sa budúceho týždňa budeme následne informovať.

    • Jazykový kvet
     • Jazykový kvet

     • Dňa 5.3.2020 sa žiaci z našej školy zúčastnili krajského semifinále jazykovej súťaže Language Flower. V prednese prózy a poézie prevzatej tvorby v angličtine súťažila Simona Magulová, Ellen Brinzová a Andrea Tomanová. V tejto istej kategórii, ale vlastnej tvorbe v anglickom jazyku súťažil Daniel Lacko. Vo vetve anglického dramatického divadelného predstavenia účinkovali herecké talenty Laura Kubriczká, Michaela Svobodová, Timea Erdélyiová, Ema Gajdošíková a Marko Šprlák-Zmora, ktorí zároveň postupujú do krajského finále. Ďalšími postupujúcimi sú Daniel Lacko a Andrea Tomanová. Srdečne gratulujeme.

      Do fotogalérie Jazykový kvet boli pridané fotografie.

       

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Tento rok sme si opäť počas školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník vypočuli úryvky z básní i z prozaických diel v podaní našich žiakov. Všetci zúčastnení predviedli svoje recitačné schopnosti na výbornej úrovni a tí najlepší sa umiestnili na najvyšších miestach nasledovne:
      Prednes prózy:
      0. kategória: 1. miesto - Aneta Prouzová, 1. B
                          2. miesto - Sandra Francistyová; Ema Čárska, 1. A
      1. kategória: 1. miesto - Marcela Svobodová, 4. roč.
                          2. miesto - Veronika Hubináková, 2. roč.
      2. kategória: 1. miesto - Maxim Beňo, 6. roč.
      3. kategória: 1. miesto - Michaela Svobodová, 7. roč.
      Prednes poézie:
      0. kategória: 1. miesto - Lillian Obert, 1. B
                          2. miesto - Sára Starková, 1. A
                          3. miesto -  Nela Magulová, 1. B
      1. kategória: 1. miesto - Matej Filus, 3. B
                          2. miesto - Lea Valkošáková, 3. B
                          3. miesto - Teodor Vailing, 3. B
      2. kategória: 1. miesto - Nina Magulová, 5. roč.
      3. kategória: 1. miesto - Alica Masaryková, 8. roč.
                          2. miesto - Kristína Čunčíková, 8. roč.
                          3. miesto - Henrieta Horváthová, 8. roč.

      Do fotoalbumu Hollého pamätník boli pridané fotografie. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie