• SUMMER ACADEMY 2020
     • SUMMER ACADEMY 2020

     • 😎 Dnes skončil prvý týždeň našej SUMMER ACADEMY 2020. Ešte nás čakajú 3 týždne. Deti môžu aktívne a kreatívne tráviť leto v škole so spolužiakmi, zažiť, vyskúšať a ochutnať nové veci. ☀️😎

      Prihláška na: https://forms.gle/Ln7Q5yoHvEYwMac57

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • ZŠ s MŠ Banka sa chce poďakovať pánovi MichaloviJánovi Tutkovcom za lyže a lyžiarky. Ďakujeme. :) 

    • Kondolencia
     • Kondolencia

     • S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, žiakom, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša kolegyňa, priateľka a pani učiteľka Mgr. Zuzana Barančíková. Odišla od nás skvelá žena a obdivuhodná kolegyňa. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. 

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Vedenie základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Dovidenia na Summer Academy alebo v septembri! :-)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie