• Vyhlásenie o bezinfekčnosti
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, v prípade, že dieťa preruší dochádzku do základnej školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendu), je nutné, aby prinieslo zákonným zástupcom vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nové vyhlásenie platné od 10.9. - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

    • ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK
     • ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK

     • Dňa 29. 9. sme sa zúčastnili na podujatí, ktoré organizuje knižnica pri príležitosti festivalu rozhlasových rozprávok "ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK". V našej škole sme privítali spisovateľa Petra Karpinského a jeho spolupracovníkov. Deti v ŠKD si vypočuli úryvok z rozprávky ŽOFREJ. Zaujímavou formou porozprávali ako sa tieto rozprávky tvoria. Deťom porozprávali obsah rozprávky, ktorý bol z prostredia školy. Ďakujeme za krásne pútavé rozprávanie!

      Do fotoalbumu Zázračný oriešok boli vložené fotografie. 

    • Kolobežkové popoludnie
     • Kolobežkové popoludnie

     • Dňa 24.9. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich diplomom, ktorý im bude pripomínať tento super deň. 👍

      Do fotoalbumu Kolobežkové popoludnie boli pridané fotografie. 

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • ITV na tému Európsky deň jazykov nám dňa 23. septembra poskytol náhľad do etymológie a rozšíril naše geografické obzory. Preveril naše pohotové reakcie a vnímanie v cudzom jazyku. Nezanedbali sme však ani naše manuálne zručnosti. Všetci sme sa niečo nové naučili hravou a nenútenou formou, dozvedeli sme sa zaujímavé fakty o jazyku a užili si krásny deň.

      Do fotogalérie Európsky deň jazykov boli vložené fotografie. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie