• Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 25.6. sa žiaci I. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Preniesli sa do sveta zdravotníkov, policajtov, prírodovedcov, historikov a prakticky si vyskúšali vedomosti získané v tomto školskom roku.

      Žiaci druhého stupňa absolvovali účelové cvičenie. Cieľom ich presunu bol kopec Ahoj. Počas presunu dodržiavali dopravné predpisy, orientovali sa v prírode pomocou buzoly, určovali svetové strany pomocou improvizovaných prostriedkov a precvičili si zakladanie a hasenie ohňa

      Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

    • Prvý letný deň
     • Prvý letný deň

     • 21. júna sme privítali najdlhší deň v roku vo farbách leta. Letný slnovrat nastal o 12:07 a my sa už nevieme dočkať letných prázdnin!

      Do galérie Prvý letný deň boli pridané fotografie.

    • Think English
     • Think English

     • Ako posledné roky, tak aj tento rok sme si v našej ZŠ zorganizovali jazykovú súťaž "Think English". Päť súťažných tímov zložených zo zástupcov každého ročníka si medzi sebou zmeralo sily v jazykových úlohách. Medzi inými riešili úlohy zo slovnej zásoby, počúvali a dopĺňali texty, čítali - a to všetko tímovou zábavnou formou. Tímy na prvých troch miestach boli odmenené a všetci sme si užili super jazykové dopoludnie. Gratulujme a tešíme sa na ďalší ročník.

      Do galérie Think English boli pridané fotografie.

    • Trnava - divadelné predstavenie
     • Trnava - divadelné predstavenie

     • V prvý letný deň, 21.6. sme sa piataci a šiestaci, spolu s triednymi učiteľkami vybrali do Trnavy, prvého kráľovského mesta, ktoré v roku 2018 oslavuje 780. výročie založenia. V Trnave sme navštívili v Divadle Jána Palárika divadelné predstavenie - Modrý vták. Autor v ňom magickým spôsobom opisuje výpravu dvoch detí za tajomstvom. Je to rozprávka o hľadaní ľudského šťastia. Potom sme sa vybrali po 143 schodoch na Mestskú vežu do výšky 29 m, z ktorej sme videli široko-ďaleko.

      Do galérie Trnava - divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

    • Ornamentálna mapa Slovenska
     • Ornamentálna mapa Slovenska

     • Ornamentálna mapa Slovenska je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt, ktorý spája deti na celom svete. Ide o prácu pre základné a stredné školy, s možnosťou realizácie v rámci predmetov – Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova... V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do tohto projektu sme sa zapojili i my a pomohli sme tak prispieť k novému slovenskému rekordu, ktorý bude zapísaný do knihy rekordov.

      Do galérie Ornamentálna mapa Slovenska boli pridané fotografie.

    • Plavecké preteky
     • Plavecké preteky

     • 13. 6. sa žiaci tretieho až piateho ročníka zúčastnili plaveckých pretekov na kúpalisku Eva. Spomedzi našich žiakov si odniesli Lukáš Nižnanský a Martin Benovič bronzové medaily, Marko Šprlák-Zmora striebornú medailu a Matej Zuzic sa tešil zo zlatej medaily. Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

      Do galérie Plavecké preteky boli pridané fotografie.

    • Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave
     • Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave

     • 19. jún bol pre našu žiačku Natálku Bednárikovú o čosi výnimočnejší než ostatné dni. V tento deň sa zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Hodžov novinový článok 2018 v Pálffyho paláci v Bratislave. V tejto celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou sa Natálkin článok na tému "Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa"  umiestnil v zlatom pásme, teda medzi najlepšími, za čo získala diplom a hodnotné ceny. Natálke ešte raz blahoželáme a ďakujeme jej za príkladnú reprezentáciu našej školy.

      Do galérie Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave boli pridané fotografie.

    • Súťaž v streľbe
     • Súťaž v streľbe

     • 11.6.2018 sa na futbalovom ihrisku v Banke uskutočnila Strelecká súťaž pre žiakov 2. stupňa v streľbe zo vzduchovky. Súťaž viedol pán Dušan Petroff, ktorý vedie na našej škole Strelecký krúžok. Do súťaže sa zapojili chlapci aj dievčatá, všetci si vyskúšali streľbu v ľahu. Súťažilo sa o krásne ceny, ktoré venovalo Občianske združenie Za krajšiu obec. V súťaži chlapcov 1. miesto získal Braňo Mladý, 9. ročník, 2. miesto Tomáš Badáň, 5. ročník, 3. miesto Marek Lacko, 9. ročník. V súťaži dievčat získala 1. miesto Kristína Čunčíková, 6. ročník, 2. miesto Alica Masaryková, 6. ročník a 3.miesto Laura Kubriczká, 5.ročník. Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do galérie Súťaž v streľbe boli pridané fotografie.

    • ZOO Bratislava
     • ZOO Bratislava

     • 21. máj bol pre prvý stupeň dňom, kedy sme sa vydali na výlet do ZOO Bratislava. Okrem množstva zaujímavých zvierat sme videli aj dinosaury v DINOPARKU. ;)

      Do  fotogalérie ZOO BRATISLAVA boli vložene fotografie.

    • Tradičný sobotný florbalový turnaj
     • Tradičný sobotný florbalový turnaj

     • Aj napriek tomu že 9. júna bola sobota, naši žiaci sa tešili do školy. Už po piatykrát sme sa rozdelili do tímov a zahrali si náš obľúbený florbal. Odmenou za športové správanie nám bolo občerstvenie a množstvo krásnych cien.

      Vedenie školy by touto cestou chcelo veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám pomohli florbalový turnaj uskutočniť tým, že priniesli občerstvenie a pekné ceny pre hráčov.

      Do galérie Tradičný sobotný florbalový turnaj boli pridané fotografie.

    • Rozlúčka s abecedou
     • Rozlúčka s abecedou

     • V pondelok 18.6. sa naši prváci rozlúčili s kráľovnou Abecedou. Keďže majú pred sebou svoje prvé školské letné prázdniny, kráľovná Abeceda si pre nich pripravila rôzne aktivity a súťaže. Aby mohli žiaci zdolať všetky prekážky, museli sa preniesť do rozprávkovej krajiny. Aby sa nepostrácali rozdelili sa na skupiny, ktoré sa volali po rozprávkových postavičkách. Zahrali si aj písmenkové Bingo o sladkú odmenu a nakoniec, ako sa na každú rozprávku patrí, bol šťastný koniec plný sladkostí a tanca.

      Do galérie Rozlúčka s abecedou boli pridané fotografie.

    • Nohejbalový turnaj
     • Nohejbalový turnaj

     • V piatok 8.6.2018 sa na našej škole uskutočnil Nohejbalový turnaj. Pod záštitou Nohejbalového klubu Banka sa na našom ihrisku stretli 4 chlapčenské družstvá a tento rok sa v turnaji exhibične prezentovali odvážnou hrou aj 2 dievčenské družstvá – piatačiek a šiestačiek. V turnaji o medaily sa na 3. mieste umiestnili piataci – Tomáš Badáň, Michal Krajčírik a Matej Zuzic, na 2. mieste skončili po vyrovnanom súboji siedmaci – Rasťo Rigo, Matúš Vatrt a Daniel Žiška, 1. miesto získali ôsmaci – Lukas Schmitt, Adam Hanic a Dominik Vatrt. Družstvá si odniesli pekné ceny. Ďakujeme a blahoželáme!

      Do galérie Nohejbalový turnaj boli pridané fotografie.

    • Výhodný nákup
     • Výhodný nákup

     • Streda 29.5. bola pre prvákov a druhákov dňom nákupov. V rámci finančnej gramotnosti sme sa zahrali na obchod, naučili sa aká je hodnota euromincí či eurobankoviek, čo je a ako vyzerá kreditná karta, ako si správne pripraviť peniaze na zaplatenie a ako si skontrolovať výdavok. Teoretické vedomosti a skúsenosti z modelových situácií zo školy sme si hneď vyskúšali a praktizovali v cukrárni v Moravanoch nad Váhom.

      Do fotoalbumu VÝHODNÝ NÁKUP boli pridané fotografie. 

    • Deň zdravia
     • Deň zdravia

     • Kým si prvý stupeň pripomínal deň mlieka, my, druhý stupeň, sme tento deň spoločne strávili a diskutovali na tému zdravia. Spomenuli sme potrebu zdravia pre existenciu ľudí, rozdiskutovali okrem iných aj tému zdravých a nezdravých potravín, potrebu pohybu a oddychu. Pripravili sme nátierku, ochutnávali sme ovocie a zostrojili potravinovú pyramídu.

      Do fotogalérie DEŇ ZDRAVIA boli pridané fotografie. 

    • Ukážky prác polície a hasičov
     • Ukážky prác polície a hasičov

     • 8. júna nás navštívili príslušníci policajného a hasičského zboru. Predstavili a predviedli nám svoje odevy, pracovné potreby, pomôcky a tiež činnosť, ktorú vykonávajú. Opisovali rôzne situácie z reálneho života a vlastné skúsenosti z výjazdov. Ďakujeme!

      Do galérie Ukážky prác polície a hasičov boli pridané fotografie.

    • ITV - DEŇ MLIEKA
     • ITV - DEŇ MLIEKA

     • Dnes sme sa na prvom stupni učili o mlieku. Naučili sme sa odkiaľ ho berieme, čo z neho vyrábame a najmä prečo by sme ho mali piť. Pomaškrtili sme na mliečnych výrobkoch, vytvorili sme si papierové kravičky a potom, čo sme zistili aká dokáže byť bryndza chutná, spoločne sme popracovali na ovečke, ktorá nám  teraz  zdobí chodbu. BEEEE ;) 
      Do fotogalérie DEŇ MLIEKA boli pridané fotografie.

    • Piešťanské Zlaté stuhy
     • Piešťanské Zlaté stuhy

     • V piatok 7. júna sa naši žiaci z ŠKD vybrali so svojimi p. vychovávateľkami do Piešťan na výstavu veteránov. Deťom sa starodávne autá veľmi páčili, no najviac ich očaril modernejší biely Jaguar.

      Do galérie Piešťanské Zlaté stuhy boli pridané fotografie.

    • Beseda v Mestskej knižnici Piešťany
     • Beseda v Mestskej knižnici Piešťany

     •   Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili besedy so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom a ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. Spisovateľ a ilustrátor žiakom predstavil svoje druhé vydanie knihy o detstve M.R. Štefánika "Oči plné oblohy".
           Pre žiakov bola pripravená aj interaktívna výstava, ktorá hrovou formou približuje udalosti spred 100 rokov, počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Vznik ČSR symbolizuje M.R. Štefánik. Tešíme sa, že žiaci mali možnosť priblížiť sa k životu tejto významnej osobnosti, akou bol M.R. Štefánik. 
         Do fotogalérie Beseda v Mestskej knižnici Piešťany boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie