• Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marec je svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS sme dnes symbolicky vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. :)

    • Jar prichádza!
     • Jar prichádza!

     • 20. marec je deň jarnej rovnodennosti. Ľudovo sa tento deň označuje aj ako prvý jarný deň. Už sme sa nemohli dočkať, tak sme sa spoločne rozhodli toto obdobie privítať už dnes - oblečení v zeleno-ružových farbách. 🌷🌷🌷

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Informácie k zápisu detí do našej materskej školy - zápis je spustený elektronickou formou na našej stránke - ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY.  Elektronickú prihlášku je možné poslať do 14. mája 2021. 

      Potvrdenie od lekára, ktoré obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa vám bude zaslané na e-mail po skončení zápisu. Toto potvrdenie je nutné poslať potvrdené poštou na adresu školy najneskôr do 31.mája 2021. Do rohu obálky napíšte „ZÁPIS MŠ“.

    • Literárno-výtvarná súťaž - VYHODNOTENIE
     • Literárno-výtvarná súťaž - VYHODNOTENIE

     • Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže na tému "SPOMIENKY NA ŠKOLU". Triedni učitelia sa poradili a tu sú výsledky:

      SKUPINA 1 - výtvarná časť: 1. Tereza Mišurová a Michal Gigac 1.A, 2. Nela Magulová 2.A, 3. Richard Rusnák 1.B - literárna časť: 1. Aneta Prouzová 2.A

      SKUPINA 2 - výtvarná časť: 1. Zara Šobíšková 3.A, 2. Barbora Bernáriková 3.A, 3. Filip Zuzic 3.A - literárna časť: 1. Veronika Hubináková 3.A, 2. Paula Mihoková 4.B, 3. Ivana Bakuľová 4.A

      SKUPINA 3 - výtvarná časť: 1. Marcela  Svobodová 5.A, 2. Matej Havlíček 5.A, 3. Michael Melicher 6.A - literárna časť: 1. Nina Magulová 6.A, 2. Radka Margetínová 5.A, 3. Lucia Ďurdíková 6.A 

      SKUPINA 4 - výtvarná časť: 1. Kubriczká Laura 8.A, 2. Michal Dončev 7.A, 3. Masaryková Alica 9.A - literárna časť: 1. Erika Obhlídalová 9.A, 2. Michaela Svobodová 8.A, 3. Marko Šprlák-Zmora  7.A

      Všetci žiaci, aj tí, ktorí sa zapojili, ale neumiestnili, dostanú malú odmenu. Ďakujeme, že ste sa zapojili.

      Do fotoalbumu SPOMIENKY NA ŠKOLU boli vložené fotografie.

    • Literárno-výtvarná súťaž
     • Literárno-výtvarná súťaž

     • ‼‼️POZOR je tu nová súťaž. Napíš 📜 alebo nakresli 🎨 na tému "SPOMIENKY NA ŠKOLU" a pošli do 8. marca. Každý má šancu vyhrať. 🏆 Tešíme sa na Vaše práce! 😉

    • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE
     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE

     • Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia RÚVZ Trnava, ktoré zakazuje od 08. februára 2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany, dištančné vzdelávanie pokračuje podľa rozvrhu pre online vyučovanie. 💻

     • Vianočné želanie

     • Radi by sme sa poďakovali našim zamestnancom, rodičom a žiakom za zodpovedné správanie a dodržovanie všetkých opatrení a popriali im krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021. 🎅 Teraz si môžeme zaslúžene oddýchnuť. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 21. decembra a trvajú až do 8. januára. ⛄ Opäť sa stretneme v pondelok 11. januára. 👋

    • Vianočný čas
     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred prázdninami si každá trieda spríjemnila vianočným posedením. 18. decembra  sme boli v škole posledný deň v kalendárnom roku 2020. Žiaci si chvíle v škole skrátili hraním hier a maškrtením na vianočnom pečive. Čas im vyplnilo aj tancovanie na vianočné pesničky a sledovanie vianočných rozprávok. Niektorí žiaci vyrábali vianočné ozdoby, s ktorými si ozdobia vianočné stromčeky. 

      Do fotoalbumu Vianočný čas boli vložené fotografie. 

    • Oznam zo školskej jedálne
     • Oznam zo školskej jedálne

     • Vážení rodičia a zamestanci školy,

      od januára 2021 sa môžete odhlasovať z obedov (do 13:00 deň vopred) na novom tel. čísle 0911 098 445 alebo mailom na adresu sjskolkabanka@centrum.sk

    • Riaditeľské voľno - 14. 12. 2020
     • Riaditeľské voľno - 14. 12. 2020

     • Vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom našej školy na deň 14. 12. 2020 (pondelok) z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno (prerušenie distribúcie elektriny). Žiadame rodičov, aby v utorok poslali po žiakoch prvého stupňa vypísané a podpísané vyhlásenia o bezinfekčnosti. Ďakujeme za porozumenie. PDF - Vyhlásenie o bezinfekčnosti

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Pondelok, 7. december, v našej škole taktiež patril vzdelávaniu formou ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na celom  1. stupni, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú vyučujúci prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

      Do fotoalbumu ITV I. boli pridané fotografie. 

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • V pondelok 7. decembra aj našu školu navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi  - krásnym anjelom a veľmi nebezpečným čertom. 😇 S radosťou obdarovali všetky naše deti. Za sladkú odmenu im žiaci zarecitovali a zaspievali. Už teraz sa tešíme na budúci rok! 🎅

      Do fotoalbumu Mikuláš v škole boli pridané fotografie. 

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, v prípade, že dieťa preruší dochádzku do základnej školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendu), je nutné, aby prinieslo zákonným zástupcom vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nové vyhlásenie platné od 10.9. - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

    • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho - 1.B
     • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho - 1.B

     • Dňa 4.12. sme do cechu prváckeho prijali i žiakov z 1.B triedy. Prváci sa nenechali zahanbiť a bez problémov splnili všetky úlohy, ktoré ich čakali v troch kráľovstvách. Žiaci preukázali svoje schopnosti a šikovnosť nielen jednotlivo ale i prácou v skupinkách. Odmenou im boli krásne spoločné zážitky, diplomy a úsmevy na tvárach. S hrdosťou a radosťou hovoríme : ,,Vitajte prváci!"

      Do fotoalbumu Pasovanie prvákov - 1.B boli pridané fotografie. 

    • Oznam od Mikuláša pre žiakov druhého stupňa
     • Oznam od Mikuláša pre žiakov druhého stupňa

     • Aby si žiaci druhého stupňa nemysleli, že na nich Mikuláš zabudol, svoju mikulášsku nádielku si môžu vyzdvihnúť v pondelok 7. decembra pred budovou školy od 9:00 do 9:30. Budú Vás tam čakať triedne pani učiteľky a pán učiteľ. PS: Ak by nás zima zahnala dovnútra, nehanbite sa zazvoniť. 😉 Tešíme sa na Vás! 🎅

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Základná škola s materskou školou Banka sa chce touto cestou poďakovať našej pani starostke a poslancom obecného zastupiteľstva za mikulášske balíčky pre našich žiakov a zamestancov 🎅. Ďakujeme. :) 

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Začiatok decembra patrí celoslovenskej kampani Červené stužky. Nosením červenej stužky sme si aj my symbolicky pripomenuli 1. december, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS. AIDS je celosvetovým problémom, dotýkajúcim sa i Slovenska. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi vyjadrili záujem a solidaritu s ľuďmi nakazenými týmto ochorením.

      Do fotoalbumu Červené stužky boli pridané fotografie. 

    • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho - 1.A
     • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho - 1.A

     • 27. november bol pre našich prvákov z 1.A triedy veľký deň! Boli pasovaní za ozajstných a právoplatných žiakov našej základnej školy. Museli pred pasovaním splniť úlohy z troch kráľovstiev, v ktorých preukázali svoju pozornosť, šikovnosť, zručnosť i um. Hravo úlohy zvládli a my sa tešíme, že máme takých šikovných prváčikov. 

      Do fotoalbumu Pasovanie prvákov boli pridané fotografie. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie