• Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • V utorok 7. decembra aj našu školu a škôlku navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi - krásnym anjelom a veľmi neposlušným čertom. 😇 S radosťou obdarovali všetky naše deti. Za sladkú odmenu im žiaci zarecitovali a zaspievali. Už teraz sa tešíme na budúci rok! 🎅  Naši žiaci a zamestnanci školy by sa radi poďakovali pani starostke a vedeniu školy za balíčky – škôlkari aj rodičom. A aby ste si nemysleli, že sme zabudli na žiakov 2. stupňa. ;) Druhostupniari si svoj mikulášsky balíček môžu vyzdvihnúť pred školou v piatok 17. 12. – po dohode s tr. učiteľom / učiteľkou.  👩‍🏫👨‍🏫

      Do fotoalbumu Mikuláš v škole boli vložené fotografie. 

    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • V online školskom kole olympiády zo slovenského jazyka - kategória "C" pre 8. a 9. ročník, sa úspešnými riešiteľmi stali T. Erdélyiová, L. Kubriczká a H. Horváthová. Do okresného kola postupuje H. Horváthová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcej držíme palce. :-)

    • Ples strašidielok 🎃
     • Ples strašidielok 🎃

     • V stredu 27. októbra sme si usporiadali ples strašidielok. Žiaci šiesteho ročníka pripravili v telocvični priestor na súťaže a zábavu pre deti z prvého stupňa. Na výmenu prišli aj žiaci z druhého stupňa. Všetky deti v kreatívnych maskách si ples užili, zasúťažili si a najmä si zatancovali. Každý dostal občerstvenie a nakoniec aj rukavicu plnú pukancov. 🎃

      Do fotoalbumu Ples strašidielok boli vložené fotografie. 

    • Po stopách histórie
     • Po stopách histórie

     • Žiaci druhého stupňa sa dňa 26. októbra presunuli do obdobia stredoveku. Zistili, ako a kde ľudia žili, ako sa obliekali, ako sa zabávali, čo im naháňalo strach. Dozvedeli sa, čo je to vitráž, freska i cimburie a naučili sa rozoznávať gotický a románsky sloh. Veríme, že hrad, ktorý sme spoločnými silami vytvorili, bude taký trvácny, ako sú aj tie skutočné, stredoveké. :-)

      Do fotoalbumu Po stopách histórie boli vložené fotografie. 

    • Deň v ríši zvierat
     • Deň v ríši zvierat

     • Dnes, 26. októbra, sme sa na 1. stupni formou zážitkového učenia venovali ríši zvierat a to konkrétne spoločenstvu včiel. Aby sme si pripomenuli význam týchto drobných tvorov. Rozdelili sme si úlohy na včielky staviteľky, robotnice a včielky kŕmičky. Tak ako včielky spoločne budujú svoj úľ, tak aj my sme si vytvorili svoj vlastný úľ z odpadového materiálu. Aby sa nám dobre pracovalo, doplnili sme energiu chlebíkom s medom.

      Do fotoalbumu Deň v ríši zvierat boli vložené fotografie.

    • Úspešná kvalifikácia na Futbal Cup
     • Úspešná kvalifikácia na Futbal Cup

     • V piatok 22. októbra našu školu na kvalifikačnom turnaji Futbal Cupu v malom futbale reprezentovali žiaci Matej Zuzic, Tomáš Badáň, Martin Chalás, Michal Krajčírik (všetci 9.A), Matej Krajčírik (8.A), Artur Buchman, Maxim Ručkay (obaja 7.A). 

      Našej škole sa ako jedinej podarilo vyhrať všetky zápasy, čo im zabezpečilo výhru na tomto turnaji a na jar ich čaká ďalšie kolo.

      Výsledky zápasov:

      ZŠ s MŠ Banka 5:0 ZŠ M. R. Štefánika
      ZŠ s MŠ Chtelnica 3:6 ZŠ s MŠ Banka

      ZŠ s MŠ Banka 3:2 9.ZŠ Scherera 
      ZŠ s MŠ Drahovce 4:2 ZŠ s MŠ Banka

       

      Viac foto na Facebooku

    • Siedmaci v Elektrárni Piešťany
     • Siedmaci v Elektrárni Piešťany

     • Dnes, 21. októbra, sa siedmaci zúčastnili worshopu v elektrárni v Piešťanoch. Naučili sa rôzne metódy udržania rovnováhy na Zemi, poučili sa o znečisťovaní prírody, nelegálnych skládkach a separovanie odpadu.

    • Exkurzia v elektrárni Mochovce
     • Exkurzia v elektrárni Mochovce

     • Vo štvrtok 14. októbra sme sa boli pozrieť na interaktívnu prehliadku atómovej elektrárne Mochovce. Už pri samotnom príchode sa žiaci mohli zahrať na interaktívnej LED podlahe, alebo na simulátore motorky, kde si mohli taktiež otestovať svoje vedomosti z jadrovej fyziky. Naša exkurzia sa začala krátkym 3D filmom, ktorý dokumentoval samotný vznik vesmíru a až po blízku budúcnosť. Následne sme sa vybrali do ostatných častí kde sme zistili niečo viac o rádioaktívnom odpade, o žiarení, alebo aj o bezpečnosti v jadrovej elektrárni. Exkurzia bola ozvláštnená aj pretlakovými kontajnmentmi cez ktoré sme museli vždy prechádzať. Zaujímavou časťou bol nepochybne aj model reaktora, ktorého ovládanie si mohli žiaci vyskúšať. V poslednej časti  exkurzie mohli žiaci zistiť svoju uhlíkovú stopu (= dopad ľudských aktivít na životné prostredie) a vytvoriť originálnu fotku.

      Do fotoalbumu Exkurzia v elektrárni Mochovce boli vložené fotografie.

    • Šiestaci v Piešťanskom informačnom centre
     • Šiestaci v Piešťanskom informačnom centre

     • Dňa 11. 10. sa v Piešťanskom informačnom centre žiaci šiesteho ročníka zúčastnili besedy s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. Ako vznikajú ilustrácie, aká je spolupráca medzi autorom a ilustrátorom, kde sa dá nájsť inšpirácia, ale i mnohé ďalšie zodpovedané otázky nám pootvorili dvere do sveta umenia. Mohli sme obdivovať výstavu obrazov i vypočuť si scénické čítanie z diela o M. R. Štefánikovi - Oči plné oblohy.  Okrem pekného zážitku, poučných slov si dve žiačky odniesli i krásne knihy. Ďakujeme :-)

      Do fotoalbumu Šiestaci v Piešťanskom informačnom centre boli vložené fotografie. 

    • Kolobežkové popoludnie
     • Kolobežkové popoludnie

     • Dňa 8. októbra sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich diplomom, ktorý im bude pripomínať tento super deň. 👍

      Do albumu Kolobežkové popoludnie boli vložené fotografie. 

       

    • Exkurzia Čachtice
     • Exkurzia Čachtice

     • Dňa 6. októbra sa žiaci druhého stupňa vybrali odhaliť tajomstvo Čachtickej pani grófky Alžbety Bátoriovej. Napriek nepriaznivej predpovedi počasia na tento deň nám počasie prialo a v Čachticiach vôbec nepršalo. :) Odmenou po namáhavom výstupe na Čachtický hrad bol nádherný výhľad na okolie. 

      Do fotoalbumu Exkurzia Čachtice boli vložené fotografie. 

    • ENTER konferencia 2021
     • ENTER konferencia 2021

     • Žiaci 8. ročníka sa v stredu 29.9. zúčastili online ENTER konferencie, kde si vypočuli množstvo inšpiratívnych príbehov zaujímavých ľudí, influencerov či youtuberov ako naprílad youtuber Gogo, ktorý celú konferenciu aj moderoval. Dozvedeli sa tipy ako pretaviť svoje svoje skúsenosti s technológiami v budúcej profesii a ako nájsť vlastnú cestu. 

       

       

    • Žiacka školská rada
     • Žiacka školská rada

     • Dňa 29. septembra zasadla prvýkrát v tomto školskom roku naša Žiacka školská rada. Privítali sme v nej nové členky, zvolili si predsedníčku a podpredsedníčku a potom sa hneď pustili do práce. Premýšľali sme, ako by sme mohli v tomto školskom roku zlepšiť život na škole a vzájomné vzťahy. Na záver sme pripravili Urnu pripomienok, ktorá bude mať opäť svoje miesto vo vstupnej hale. Je tu pre nás všetkých, pre naše otázky či nápady týkajúce sa školy.

       

    • Medzinárodný deň mlieka v školách
     • Medzinárodný deň mlieka v školách

     • Dňa 28. septembra sme si v škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka v školách. Priniesli sme si mliečnu desiatu a počas desiatovej prestávky sme sa porozprávali o prospešnosti mlieka pre telo človeka spoločne oblečení vo farbe mlieka. ;) 

    • Športový deň
     • Športový deň

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme v piatok 24. septembra zorganizovali so žiakmi druhého stupňa športový deň. Na futbalovom ihrisku boli pre žiakov pripravené rôzne športové stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať tradičné, ale aj netradičné hry a športy. 

      Do fotoalbumu Športový deň boli vložené fotografie. 

    • Účelové cvičenia I.
     • Účelové cvičenia I.

     • Vo štvrtok 23. septembra žiaci 9. ročníka preukázali svoje nadobudnuté vedomosti zo základov a zásad prvej pomoci a orientácii v teréne, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia. Ich cieľom sa stal kopec Ahoj, kedy žiaci museli vyriešiť niekoľko úloh a indícii aby sa dostali až do cieľa, na vrchol kopca.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie I. (9.A) a na Youtube nové video.

    • Účelové cvičenia I.
     • Účelové cvičenia I.

     • Dňa 23. septembra sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelových cvičení v prírode. Prácou na stanovištiach žiaci 5. až 8. ročníka preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. 

      Do fotoalbumu Účelové cvičenia I. boli vložené fotografie. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie