• Jazykový kvet
     • Jazykový kvet

     • Dňa 5.3.2020 sa žiaci z našej školy zúčastnili krajského semifinále jazykovej súťaže Language Flower. V prednese prózy a poézie prevzatej tvorby v angličtine súťažila Simona Magulová, Ellen Brinzová a Andrea Tomanová. V tejto istej kategórii, ale vlastnej tvorbe v anglickom jazyku súťažil Daniel Lacko. Vo vetve anglického dramatického divadelného predstavenia účinkovali herecké talenty Laura Kubriczká, Michaela Svobodová, Timea Erdélyiová, Ema Gajdošíková a Marko Šprlák-Zmora, ktorí zároveň postupujú do krajského finále. Ďalšími postupujúcimi sú Daniel Lacko a Andrea Tomanová. Srdečne gratulujeme.

      Do fotogalérie Jazykový kvet boli pridané fotografie.

       

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Tento rok sme si opäť počas školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník vypočuli úryvky z básní i z prozaických diel v podaní našich žiakov. Všetci zúčastnení predviedli svoje recitačné schopnosti na výbornej úrovni a tí najlepší sa umiestnili na najvyšších miestach nasledovne:
      Prednes prózy:
      0. kategória: 1. miesto - Aneta Prouzová, 1. B
                          2. miesto - Sandra Francistyová; Ema Čárska, 1. A
      1. kategória: 1. miesto - Marcela Svobodová, 4. roč.
                          2. miesto - Veronika Hubináková, 2. roč.
      2. kategória: 1. miesto - Maxim Beňo, 6. roč.
      3. kategória: 1. miesto - Michaela Svobodová, 7. roč.
      Prednes poézie:
      0. kategória: 1. miesto - Lillian Obert, 1. B
                          2. miesto - Sára Starková, 1. A
                          3. miesto -  Nela Magulová, 1. B
      1. kategória: 1. miesto - Matej Filus, 3. B
                          2. miesto - Lea Valkošáková, 3. B
                          3. miesto - Teodor Vailing, 3. B
      2. kategória: 1. miesto - Nina Magulová, 5. roč.
      3. kategória: 1. miesto - Alica Masaryková, 8. roč.
                          2. miesto - Kristína Čunčíková, 8. roč.
                          3. miesto - Henrieta Horváthová, 8. roč.

      Do fotoalbumu Hollého pamätník boli pridané fotografie. 

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Dňa 25. februára sme opäť privítali deti z prvého stupňa a z materskej školy na fašiangovom karnevale. Spoločne sme sa výborne zabavili, zatancovali, zasúťažili si o sladké odmeny a pochutnali si na výbornej torte od pani starostky - pekne ďakujeme :) Všetky masky boli skutočne krásne a originálne - tešíme sa opäť o rok. ;)

      Do fotoalbumu Fašiangový karneval boli pridané fotografie. 

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny začínajú v pondelok 17.2.2020 a trvajú do piatku 21.2.2020. Do školy nastupujeme v pondelok 24.2.2020.

    • ITV - MOJA VLASŤ
     • ITV - MOJA VLASŤ

     • Dňa 13. februára sme na I. stupni mali zaujímavé ITV. Toto integrované tematické vyučovanie sa nieslo vo veselom fašiangovom duchu. Fašiangy sú symbolom hojnosti, veselosti a zábavy, preto sme sa v tento deň zabávali výrobou tradičných fašiangových masiek. Okrem toho sme sa aj niečo naučili o symbolike masiek a ich význame. Na záver dňa sme si pochutili na výborných šiškách s džemom. 👍

      Do fotogalérie MOJA VLASŤ boli pridané fotografie. 

       

    • Olympiáda v ANJ - úroveň A1
     • Olympiáda v ANJ - úroveň A1

     • Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnil II. ročník olympiády v anglickom jazyku pre I. stupeň, ktorej sa spolu zúčastnilo 11 detí z 3. a 4. triedy. Výsledky boli tesné, no napokon to skončilo nasledovne: 1. MIESTO - Veronika Cíbiková (4.A), 2. MIESTO - Adam Klesňák (3.B), 3. MIESTO - Alexander Seepersad (4.A). Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým ostatným za účasť.

      Do fotoalbumu Anglická olympiáda A1 boli pridané fotografie.

    • Zachráň aspoň jeden strom!
     • Zachráň aspoň jeden strom!

     • Naša škola spolu vyzbierala 7523,50 kg a zachránila 56 stromov!

      Žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera, a tým zachránili najviac stromov, dostali aj odmenu - Daniela Putirková, Martin Putirka, Alžbeta Rusnáková, Mirka Melicherová, Michael Melicher, Matej Franko, Michal Šmehlík, Juraj Šmehlík, Radka Margetínová, Lucia Popelková, Matej Popelka, Lucia Ďurdíková, Matej Krajčírik, Sofia Poláková, Kristína Čunčíková, Kristína Vidová a Daniel Žiška. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli čo len jedno kilo starého papiera a pomohli tak prírode.

      Do fotoalbumu Zachráň aspoň jeden strom! boli pridané fotografie.

       

    • Jesenná súťaž s Ventures Books
     • Jesenná súťaž s Ventures Books

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili jesennej sútaže s Ventures Books. Starší pripravili prednášku o najkrajších miestach v našej škole a menší nakreslili komix. Staršia skupina v zložení Dušan Hladký, Martin Chalás, Emka Gajdošíková, Miška Čárska, Sofia Gažová a Marko Šprlák získali tretie miesto a k tomu aj pekné ceny. Tých menších vydavateľstvo potešilo aspoň cenou útechy za vynaložené úsilie. Gratulujeme!

      Do fotogalérie Jesenná súťaž s Ventures Books boli pridané fotografie. 

    • EKOTOPFILM
     • EKOTOPFILM

     • Dňa 4. februára sme sa boli pozrieť na medzinárodný filmový festival Ekotopfilm v Elektrárni Piešťany. Pripravili si tam pre nás pestrý program dokumentárnych filmov. Tie nás preniesli prostredníctvom filmového plátna do prírody, ktorá je denne znečisťovaná a mizne v nenávratne. Cieľom tohto festivalu bolo inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Žiaci sa zamysleli, či treba meniť prírodu, alebo samého seba.

      Do fotoalbumu EKOTOPFILM boli pridané fotografie. 

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • V piatok (31.1.) žiaci dostanú výpis vysvedčenia za 1. polrok. Prvý stupeň končí vyučovanie 4. hodinou, druhý stupeň končí 5. hodinou. Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začne 4. februára 2020. 

    • Anglické divadielko
     • Anglické divadielko

     • V piatok 24. januára sme sa zúčastnili dvoch anglických predstavení v Dome umenia. Martinské divadlo si pre nás pripravilo výchovno-vzdelávací projekt organizovaný pre mladších angličtinárov začiatočníkov - predstavenie „A Silly Bear“ a pre mierne pokročilých angličtinárov - predstavenie „Jack & Joe“. A Silly Bear je adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške vychádza z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Samozrejme vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší. Jack and Joe je vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodáva divadelnej inscenácii dynamiku. Našim žiakom sa nápad i stvárnenie veľmi páčili a hercov odmenili burácajúcim potleskom.

      Do fotoalbumu Anglické divadielko boli pridané fotografie. 

    • Lyžiarsky výcvik Martinky
     • Lyžiarsky výcvik Martinky

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci nášho druhého stupňa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Martinky. Kurzu sa zúčastnilo 21 žiakov. Okrem už skúsených lyžiarov sme mali aj začiatočníkov, ktorí si lyžovanie vyskúšali prvý raz. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, hmlu, silný vietor ale aj pekné slnečné počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Veríme, že žiaci budú mať na lyžiarsky výcvik len tie najlepšie spomienky a stretneme sa aj na budúci rok na svahu, a to aj s novou posilou žiakov.

      Do fotoalbumu Lyžiarsky výcvik Martinky boli pridané fotografie. 

    • Vianočný čas
     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred prázdninami si každá trieda spríjemnila vianočným posedením. 20. decembra  sme boli v škole posledný deň v kalendárnom roku 2019. Žiaci si chvíle v škole skrátili hraním hier, maškrtením na vianočnom pečive a popíjaním chutného detského punču od pani riaditeľky. Čas im vyplnilo aj tancovanie na vianočné pesničky a sledovanie vianočných rozprávok. Niektorí žiaci vyrábali vianočné ozdoby, s ktorými si ozdobia vianočné stromčeky.  Všetkým želáme krásne sviatky a všetko dobré v novom roku.

      Do fotoalbumu Vianočný čas boli pridané fotografie. 

    • Vystúpenie na Vianočných trhoch Piešťany
     • Vystúpenie na Vianočných trhoch Piešťany

     • 19. decembra po týždňoch nacvičovania a skúšania sa naši žiaci predviedli so svojím vianočným programom na Námestí slobody v Piešťanoch. Dúfame, že tancovaním a recitovaním spríjemnili všetkým divákom uponáhľané a stresujúce predvianočné obdobie a navodili tú správnu atmosféru Vianoc. 🎄

      Do fotoalbumu Vianočné vystúpenie v Piešťanoch boli vložené fotografie. 

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • V stredu 18. decembra sa žiaci mohli zapojiť do školského kola prednesovej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese prózy, presnejšie v prednese povestí.

      Súťažiaci sa umiestnili nasledovne:

      Prvá kategória: 1. Alžbeta Rusnáková (3.A), 2. Paula Mihoková (3.B), 3. Maximilián Šebo (2.A)

      Druhá kategória: 1. Marcela Svobodová (4.A) 

      Tretia kategória: 1. Michaela Svobodová (7.A), 2. Maxim Beňo (6.A), 3. Lukáš Chalás (7.A) a  Andrea Tomanová (6.A)

      Výhercom blahoželáme a postupujúcim budeme v januári držať palce. 

      Do fotogalérie Šaliansky Maťko boli vložené fotografie. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie