• Návšteva piešťanskej elektrárne
     • Návšteva piešťanskej elektrárne

     • V stredu 11.12. mali naši žiaci možnosť navštíviť piešťanskú elektráreň, v ktorej si overili svoju šikovnosť a pracovité ruky. Spoločne si za pomoci vyrábali kaleidoskop. Využívali pri tom materiál, ktorý bežne nájdeme v domácnosti. Spoznali tak čaro optiky a možno pre niekoho vyrobili zaujímavý darček pod vianočný stromček. 👌

      Do fotogalérie Návšteva piešťanskej elektrárne boli vložené fotografie. 

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • V piatok 6. decembra aj našu školu navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelom a čertom. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Menší žiaci recitovali a spievali, no zahanbiť sa nedali aj tí na 2.stupni. Už teraz sa tešíme na budúci rok! 🎅

      Do fotoalbumu Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

    • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka
     • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka

     • Pri príležitosti svätého Mikuláša sa obec Banka a základná škola rozhodli spríjemniť predvianočné chvíle  a usporiadali spoločne predstavenie pre deti a ich rodiny, a to v stredu 4. decembra. Zavítal k nám sv. Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočný stromček, žiaci zo ZŠ Banka si pripravili krásne predstavenie a samozrejme nechýbali ani dobroty, ako napríklad vianočný punč či kapustnica. Celé sme to ukončili v kultúrnom dome na Mikulášskej diskotéke. Ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa o rok.

      Do fotoalbumu Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Začiatok decembra patrí celoslovenskej kampani Červené stužky. Nosením červenej stužky sme si aj my symbolicky pripomenuli 1. december, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS. AIDS je celosvetovým problémom, dotýkajúcim sa i Slovenska. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi vyjadrili záujem a solidaritu s ľuďmi nakazenými týmto ochorením.

      Do fotoalbumu Červené stužky boli pridané fotografie. 

    • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho
     • Slávnostné pasovanie prvákov do cechu prváckeho

     • Tak ako každý rok, tak i tento čakal našich prvákov významný deň - pasovanie do cechu prváckeho, ktorý sa uskutočnil dňa 29. novembra 2019. Žiaci 1.A a 1.B triedy museli absolvovať rôzne disciplíny, súťaže, preukázať svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, čiastočne i z hudobnej výchovy, ktorá bola doplnením ostatných aktivít. Činnosti a prácu žiakov usmerňovali a povzbudzovali štyria žiaci z 9 triedy, ktorí sprevádzali prvákov počas celého dňa. Splnením všetkých úloh, preukázaním vedomostí, zručností a schopností žiaci 1.A a 1.B triedy zložili slávnostný sľub a boli pasovaní za prvákov. Na pamiatku dostali certifikát, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta.

      Do fotoalbumu Pasovanie prvákov boli vložené fotografie.

    • Ochranárik
     • Ochranárik

     • Naša škola sa i tento rok zapojila pod vedením pani učiteľky Kollárovej do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Tretie miesto získala naša žiačka Viktória Halászová z 2.A. Ocenenie si prebrala na Okresnom úrade v Piešťanoch, kde prebiehala aj výstava všetkých prihlásených výtvarných prác. Vikinke gratulujeme a tešíme sa o rok.

      Do fotoalbumu Ochranárik boli pridané fotografie.

       

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Štvrtok, 28. november, patril v našej škole vzdelávaniu formou ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na 1. i 2. stupni súčasne, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú vyučujúci prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Do fotogalérie ITV I. boli pridané fotografie.

    • Škola na kolesách
     • Škola na kolesách

     • Žiaci našej školy sa vo štvrtok 21. novembra zúčastnili zážitkového vzdelávania s názvom "Škola na kolesách". Počas predstavenia si pripomenuli správne dodržiavanie etikety v bežných situáciách. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, mnohí sa aj aktívne zapojili. :) 

      Do fotoalbumu ŠKOLA NA KOLESÁCH boli pridané fotografie. 

    • Exkurzia múzea obchodu
     • Exkurzia múzea obchodu

     • Streda 20. novembra bola pre piatakov dňom testovania, no my, prvý stupeň, sme sa vybrali do Bratislavy. Nešli sme sa tam len tak pozrieť, šli sme sa tam vzdelávať, a to v oblasti finančnej gramotnosti. Namierili sme si to do múzea obchodu, kde sme mali možnosť vidieť množstvo vecí z minulosti – váhy, nádrže na petrolej, kávovary, automaty na cukríky, kalkulačky, pokladne, ale aj starý obchod s vybavením. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci. K múzeu patrí aj  starý hostinec, ktorý je vybavený dobovým nábytkom a inými zaujímavosťami. Múzeum nebolo dostatočne veľké, tak sme sa museli rozdeliť na dve skupiny. Kým sa prvá skupina učila nové veci v múzeu, druhá bola pozrieť okolie bratislavského hradu. Ako malé prekvapenie sme pre deti nachystali obed v reštaurácií, kde si mohli poznatky z finančnej gramotnosti overiť hneď v praxi.

      Do fotogalérie Exkurzia múzea obchodu boli pridané fotografie. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 6. – 9. ročníka na deň 20. 11. 2019 (streda) z organizačných dôvodov riaditeľské voľno, v tento deň sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5.

      I. stupeň má náhradný program - exkurzia v Bratislave. Ranná ŠKD je v prevádzke. Všetci žiaci sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Viac informácií o testovaní 5 na nucem.sk

       

    • Ples strašidielok 🎃
     • Ples strašidielok 🎃

     • V pondelok 28. októbra sme opäť usporiadali ples strašidielok. Žiaci deviateho ročníka pripravili v telocvični priestor na súťaže a zábavu pre deti z prvého stupňa a materskej školy. Všetky deti v kreatívnych maskách si ples užili, zasúťažili si, zatancovali a ochutnali aj z torty, za ktorú ďakujeme našej pani starostke. Tešíme sa opäť o rok. :)

      Do fotoalbumu Ples strašidielok boli pridané fotografie. 

       

    • Deň v ríši zvierat
     • Deň v ríši zvierat

     • V pondelok 21. októbra sa žiaci prvého stupňa mohli rozlúčiť s našimi kamarátmi. V rámci integrovaného tematického vyučovania na tému Sťahovaví vtáci, sa mohli dozvedieť rôzne zaujímavé informácie z ríše vtákov. Porozprávali sme si a vysvetlili, kde sa nachádza "teplá krajina" do ktorej naši kamaráti každý rok odlietajú. Žiaci mali možnosť pomôcť pri vyriešení tajničky, mohli zistiť z čoho si vtáky vyrábajú hniezda. Spoločne v triedach si pripravili najznámejších predstaviteľov sťahovavých vtákov, ako je napríklad Labuť veľká, Bocian biely či Lastovička obyčajná. Tieto naše výtvory nám budú aj počas neskorých jesenných dní pripomínať, že aj vo vtáčej ríši je toho veľa, čo môžeme objavovať a hlavne obdivovať.

      Do fotoalbumu Deň v ríši zvierat boli vložené fotografie. 

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu "Záložka do knihy spája školy". Tentokrát v duchu témy "list za listom - baví ma čítať" vyrábali naši žiaci záložky, ktoré sme si vymenili s českou školou z Mnichovho Hradišťa.

      Do fotoalbumu Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie. 

    • Po stopách histórie
     • Po stopách histórie

     • Nežnú revolúciu a jej tridsiate výročie sme si pripomenuli počas integrovaného tematického vyučovania. Naši žiaci sa počas prezentácie dozvedeli, ako súvisí Deň boja za slobodu a demokraciu s Medzinárodným dňom študentstva; ako vyzeral život pred revolúciou a po nej i ako samotná revolúcia prebiehala a čo bolo jej hlavnou podstatou. Osvojenie nových poznatkov si precvičili prostredníctvom pracovných listov i tajničiek a  revolučnými piesňami i štrnganím kľúčov sa pomyselne preniesli do dôb, keď sa nenásilne bojovalo za našu slobodu. Tieto udalosti nám budú stále na školskej chodbe sprítomňovať žiakmi vyrobené projekty, mapa kedysi rozdeleného sveta, symbolické papierové kľúče i škatuľa spomienok. Veríme, že deti si navždy zapamätajú, akú cenu má sloboda, ale i to, že sloboda neznamená robiť si všetko, čo sa nám zachce...

      Do fotoalbumu Po stopách histórie boli pridané fotografie. 

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • 30.11. sa opäť aj naša škola zapojila do kampane s červenými stužkami. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi podporili myšlienku zdravia a bezpečia v našich školách a upozornili tým na nebezpečenstvo tejto zákernej a smrteľnej choroby.

      Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

    • ITV - Po stopách histórie
     • ITV - Po stopách histórie

     • Naša škola si 29. októbra pripomenula dve významné udalosti našej histórie, a to vznika ČSR  z 28. októbra a prijatie Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918. Samozrejme sme našu pozornosť upriamili  na velikána našich dejín - Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol jedným z hlavných aktérov vzniku nášho spoločného štátu s Čechmi. Žiaci si počas tohto tematické dňa precvičili počúvanie i čítanie s porozumením, vytvorili projekty i napísali listy pre samotného Štefánika. Mohyla M. R. Štefánika v zmenšenej podobe zdobí od tohto dňa našu chodbu.

      Do galérie ITV - Po stopách histórie boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v NBS
     • Exkurzia v NBS

     • Streda 22. novembra bola pre piatakov, nie len na našej škole, dňom testovania, no my, dolný stupeň, sme sa vybrali na výlet do Bratislavy. Nešli sme sa tam ale len tak pozrieť, šli sme sa tam vzdelávať, a to v oblasti finančnej gramotnosti. Túto príležitosť nám poskytla Národná banka Slovenska formou výstavy, ktorá nám odpovedala na otázky: prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ako vznikajú a končia mince, ako vznikajú a končia bankovky a prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek. Celá výstava bola doplnená interaktívnymi pomôckami, videom a samozrejme aj súťažou. Pred odchodom sme dostali aj malú pozornosť od organizátora. A to nebolo všetko, nešli sme hneď domov! Namierili sme si to do Starého mesta, kde sme si popozerali podhradie a trasu korunovania nového panovníka či panovníčky z čias Rakúsko-Uhorska. Ako malé prekvapenie sme pre deti nachystali obed v reštaurácií, kde si mohli poznatky z finančnej gramotnosti overiť hneď v praxi.

      Do galérie Exkurzia v NBS boli pridané fotografie.

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Ani tento rok nechýba naše prvé zimné triedne ITV. Pozrite si, čo naši šikovní žiaci s učiteľmi dokážu!

      Do galérie ITV I. boli pridané fotografie.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Žiaci 1.A triedy sa veľmi tešili na ich veľký deň s názvom Pasovanie prvákov, ktorý prebiehal dňa 30.11.2018. Počas tejto slávnosti bolo okrem prvákov a ich triednej učiteľky prítomných aj päť žiakov 9. A triedy , ktorí usmerňovali žiakov pri plnení úloh, ktoré bolo potrebné splniť, aby mohli zložiť žiacky sľub. Boli to úlohy z matematiky, prvouky, slovenského jazyka a anglického jazyka. Prváci preukázali, že sa toho v škole už veľa naučili, a tak v závere slávnosti všetci zložili slávnostný sľub a boli pasovaní za prvákov. Tešili sa z pamätného listu, malých darčekov, medovníčkov i sladkostí, ktoré dostali za odmenu.

      Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018  9. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, do ktorého sme aj tento školský rok zapojili. Posledný októbrový týždeň sme obdržali záložky z priateľskej školy, zo ZŠ s MŠ Záriečie, okres Púchov.  Balíček bol plný nápaditých a farebných záložiek. Potešili sme sa aj z milých propagačných  materiálov. Verím, že záložky potešia našich žiakov.

      Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie