• Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019

     • Dňa 28. júna sme sa do školských lavíc v tomto školskom roku vrátili poslednýkrát. Naši žiaci si prevzali vysvedčenia a iné ocenenia, trieda 2.A bola ocenená tortou za zvíťazenie v projekte "ZÁCHRANA SOM JA", rozlúčili sme sa s pani učiteľkami Valkovou a Siebertovou a našim deviatkom sme spoločne popriali veľa šťastia a chuti do štúdia na stredných školách. Ostatní sa stretneme v septembri, v novom školskom roku, v nových priestoroch, dobre oddýchnutí a pripravení plniť si všetky školské povinnosti :)  

      Do fotogalérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie. 

    • SUMMER ACADEMY 2019
     • SUMMER ACADEMY 2019

     • Základná škola s materskou školou Banka realizuje prvý ročník SUMMER ACADEMY pre 1. stupeň našej školy na leto 2019. Deti môžu aktívne a kreatívne stráviť leto v škole - spolu až 40 hodín :) 
      1. týždeň od 8.7. do 12.7.
      2. týždeň od 5.8. do 9.8.
      V čase od 9:00 do 13:00
      Cena 5€ na deň

      Prihláška: PRIHLÁŠKA SUMMER ACADEMY 2019

    • Športová olympiáda
     • Športová olympiáda

     • Dňa 25.6. sa žiaci našej školy mohli zúčastniť druhého ročníka športovej olympiády. Pri slávnostnom otovrení sa žiaci rozcvičili so Simonkou Beňovou, mladou fitness športovkyňou. Žiaci si svoje sily zmerali v súťaži hodu kriketovou loptičkou, skoku do diaľky a vytrvalostnom behu. Okrem toho mali žiaci možnosť vyskúšať si prekážkovú dráhu na kolobežke a krátky quíz o dopravných značkách. Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať Slovenskému olympijskému výboru za vecné ceny pre výhercov, pánovi Godálovi za spoluúčasť pri príprave, pani starostke za vecné ceny, slečne Simonke Beňovej za spoluúčasť na realizácii a našim deviatakom za pomoc na stanoviskách. Víťazi sú pre nás všetci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a blahoželáme výhercom jednotlivých skupín. Video: Športová olympiáda

      Do fotogalérie Športová olympiáda boli pridané fotografie. 

       

    • Hodžov novinový článok
     • Hodžov novinový článok

     • 19. júna sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže Hodžov novinový článok v Bratislave. Simonka Magulová (8. roč.)  sa so svojou prácou na tému "Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť" umiestnila v bronzovom pásme. Ku krásnemu úspechu jej Blahoželáme.

      Do fotogalérie Hodžov novinový článok boli pridané fotografie.

    • Piešťanský vláčik
     • Piešťanský vláčik

     • Dňa 25. júna sa žiaci školského klubu previezli vláčikom na kolesách najznámejšími miestami a pamiatkami mesta Piešťany. Jazda bola pre nich nielen zábavná, ale aj poučná.

      Do fotogalérie Piešťanský vláčik boli pridané fotografie. 

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • Dnešné vyučovanie prebiehalo tradično-netradične. Formou didaktických hier, ktoré boli zamerané na zdravotnú výchovu, dopravnú výchovu a pobyt v prírode, mali žiaci prvého stupňa možnosť žiaci priamo v teréne preukázať svoje vedomosti a zručnosti.

      Do fotogalérie Didaktické hry boli pridané fotografie. 

    • THINK ENGLISH
     • THINK ENGLISH

     • Ako každý, aj tento záver roka patril našej tradičnej súťaži Think English. Žiaci si opäť zmerali medzi sebou úroveň vedomostí z anglického jazyka. Súťažili v tímoch, v ktorých bolo zastúpenie zo všetkých ročníkoch druhého stupňa. Všetci zúčastnení si odnášali odmeny a víťazi diplomy. Gratulujeme všetkým. 

      Do fotogalérie THINK ENGLISH boli pridané fotografie.

    • Výchovný koncert Žilka
     • Výchovný koncert Žilka

     • Miroslav „Bruise“ Žilka sa venuje modernému tancu viac ako 22 rokov a práci s mladými talentami už takmer 12 rokov.  Dnes navštívil našu školu aj s jeho "crew" a ukázal nám zaujímevé choreografie, ktoré sme si mali šancu aj vyskúšať :)

      Do fotoalbumu Výchovný koncert Žilka boli pridané fotografie.

    • Plavecké preteky
     • Plavecké preteky

     • 18. júna  sa žiaci štvrtého a piateho ročníka zúčastnili plaveckých pretekov na kúpalisku Eva pod záštitou Primátora mesta Piešťany . Spomedzi našich žiakov si odniesli medaile piataci Petra Tekulová, Maxim Beňo, Marko Šprlák – Zmora a Kristián Kohút.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

      Do fotogalérie Plavecké preteky boli pridané fotografie.

    • Rozlúčka s abecedou
     • Rozlúčka s abecedou

     • Nie všetky rozlúčky musia byť smutné. Tá naša, v 1.A, bola naopak veselá. Lúčili sme sa totiž s ABECEDOU. A s abecedou sa predsa nelúčime naozaj, odnášame si ju v našich bystrých hlavičkách do ďalších ročníkov. Preto bol náš deň plný hier, súťaží a zábavy. Nechýbali ani ceny pre víťazov, ktorými sme boli mimochodom všetci, diskotéka a bufet plný všakovakých dobrôt. Stálo za to spoznať ťa, ABECEDA!

      Do fotoalbumu Rozlúčka s abecedou boli peidané fotografie.

    • DEŇ DETÍ - STONOŽKA
     • DEŇ DETÍ - STONOŽKA

     • Deň detí sme spolu oslávili v piatok 31. mája. Všetci sme si vyrobili originálne "crazy" ponožky, ktoré sme si dali na nohy a spoločne vytvorili stonožku - Rafaelu ;) 

    • LÍZA, MAČKA Z TROJICE
     • LÍZA, MAČKA Z TROJICE

     • Dnes, 10. júna, sa naši druháci a tretiaci boli pozrieť v mestskej knižnici Piešťany. Videli dramatizované predstavenie novej knihy LÍZA, MAČKA Z TROJICE. Žiaci sa mali možnosť strétnúť aj so spisovateľom Jánom Uličianskym, ktorý je autorom spomínanej knihy. 

      Do fotogalérie LÍZA, MAČKA Z TROJICE boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v elektrárni Mochovce
     • Exkurzia v elektrárni Mochovce

     • V stredu 5. júna sme sa boli pozrieť na interaktívnu prehliadku atómovej elektrárne Mochovce. Už pri samotnom príchode sa žiaci mohli zahrať na interaktívnej LED podlahe, alebo na simulátore motorky, kde si mohli taktiež otestovať svoje vedomosti z jadrovej fyziky. Naša exkurzia sa začala krátkym 3D filmom, ktorý dokumentoval samotný vznik vesmíru a až po blízku budúcnosť. Následne sme sa vybrali do ostatných častí kde sme zistili niečo viac o rádioaktívnom odpade, o žiarení, alebo aj o bezpečnosti v jadrovej elektrárni. Exkurzia bola ozvláštnená aj pretlakovými kontajnmentmi cez ktoré sme museli vždy prechádzať. Zaujímavou časťou bol nepochybne aj model reaktora, ktorého ovládanie si mohli žiaci vyskúšať. V poslednej časti  exkurzie mohli žiaci zistiť svoju uhlíkovú stopu (= dopad ľudských aktivít na životné prostredie) a vytvoriť originálnu fotku.

      Do fotogalérie Elektráreň Mochovce boli pridané fotografie.

    • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2019
     • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2019

     • V sobotu 1. júna sme boli súčasťou jednej z najväčších piešťanských akcií. Zúčastnili sme sa sprievodu a prezentácie pri príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2019.

      Do fotogalérie OLKS 2019 boli pridané fotografie.

    • ITV II.
     • ITV II.

     • Štvrtok, 30. máj, patril v našej škole vzdelávaniu formou ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na 1. i 2. stupni súčasne, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú vyučujúci prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Do fotoalbumu ITV II. boli pridané fotografie.

    • Naše motýliky
     • Naše motýliky

     • Pekného počasia sme sa nemohli dočkať aj preto, aby sme mohli vyprevadiť z našej školy motýľov, o ktorých sme sa starali od malých húseníc. Po týždňoch sledovania zázračných premien prírody nastal deň lúčenia. Na školskom dvore sme žiaci prvého stupňa na rozlúčku motýľom zaspievali slnečnú pesničku, zamávali si na pozdrav rukami, krídlami a nechali našich motýlích spolužiakov letieť domov, do prírody.

      Do fotoalbumu NAŠE MOTÝLIKY boli pridané fotografie.

    • Výlet Banská Štiavnica
     • Výlet Banská Štiavnica

     • Druhý stupeň strávil 21. máj v Banskej Štiavnici. Podstúpili sme prehliadku banských štôlní, navštívili sme zámok Svätý Anton a videli jazero Počúvadlo.

      Do fotogalérie Banská Štiavnica boli pridané fotografie. 

    • Naši ocenení
     • Naši ocenení

     • Dňa 29. mája sa v priestoroch Hotelovej akadémie A. Wintera v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží uskutočnených počas tohto školského roka. Svoje diplomy si prevzali: piatak Matej Krajčírik (1. miesto Matematická olympiáda), šiestak Michal Krajčírik (2. miesto Matematická olympiáda, 3.miesto Pytagoriáda), a deviataci Damián Kusovský (3. miesto Matematická olympiáda) a Lukas Schmitt (1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku). Oceneným žiakom blahoželáme.

      Do fotogalérie Naši ocenení boli pridané fotografie.

    • Rozlúčková
     • Rozlúčková

     • Koncom júna sme na našej škole usporiadali tradičný rozlúčkový ples pre deviatakov. Táto udalosť je spojená s oslavou zvládnutia Testovania 9 a prijatia našich žiakov na stredné školy. Zaspomínajú si, zabavia sa a oficiálne sa rozlúčia so základnou školou a učiteľmi, ktorí ich 9 rokov sprevádzali. Inak tomu nebolo ani tento rok.

      Do galérie Rozlúčková boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie