• Megabubliny
     • Megabubliny

     • Piataci si 5. jún užili v piešťanskom parku. Vytvárali s triednou pani učiteľkou obrovské bubliny a do sýtosti sa vyšantili.

      Do galérie Megabubliny boli pridané fotografie.

    • KEFKA NEPATRÍ DO KOŠA
     • KEFKA NEPATRÍ DO KOŠA

     •      Nezahadzujte svoje staré zubné kefky do koša – prineste ich do našej školy, kde ich od mája 2019 budeme zbierať (nie len značka CURAPROX – akékoľvek zubné kefky). Za každých vyzbieraných 200 kefiek škola získa set košov na triedenie odpadu – vyrobených z recyklovaných kefiek.
           Recyklujeme kefky a znižujeme tvorbu odpadu. Ďakujeme za pomoc :)

    • Language Flower 2018
     • Language Flower 2018

     • Dňa 1. júna prebehlo celoslovenské finále JAZYKOVÉKO KVETU 2018 (súťaž v prednese prózy, poézie a divadelných vystúpení v cudzích jazykoch). Našu školu reprezentovali s drámou v anglickom jazyku Emma Bednárová, Jessica Lee Yaxley, Tatiana Trakalová, Sára Petláková, Sofia Dončevová, Dušan Hladký, Simona Magulová, Michaela Čárska a Sofia Gažová ( zvuk - Ema Gajdošíková, svetlá - Damián Kusovský). Školský rok, počas ktorého usilovne nacvičovali im priniesol úspech v podobe 3. miesta spomedzi všetkých škôl na Slovensku.

      Lukas Schmitt reprezentoval našu školu vo vetve momodráma v anglickom jazyku a vybojoval si úžasné 2. miesto.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reperezentáciu!

      Do galérie Language Flower 2018 boli pridané fotografie.

    • Projekt ČERSTVÉ HLAVIČKY
     • Projekt ČERSTVÉ HLAVIČKY

     • Na čerstvosti a kvalite ovocia a zeleniny určite každému z nás záleží. Zohrávajú dôležitú úlohu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Môžeme zabezpečiť čerstvý prísun ovocia a zeleniny pre žiakov našej školy na celý rok.

      Ako na to?

      Stačí nakúpiť v Kauflande a zaregistrovať pokladničný blok na stránke www.cerstvehlavicky.sk
      Hlasovať môžete od 25.4. do 5.6. 2019. Ďakujeme :) 

    • Športové hry Jaslovské Bohunice
     • Športové hry Jaslovské Bohunice

     • Dňa 5. júna sme sa zúčastnili podujatia Športové hry 2018 v Jaslovských Bohuniciach, ktorých cieľom bolo čo najviac detí zapojiť do pohybových aktivít a presvedčiť ich, že šport nie je len drina, ale je to aj veľká zábava. Počas tohto dňa naši žiaci ukázali svoje schopnosti, odhodlanie a nadšenie pre šport. Okrem krásnych zážitkov si všetci zúčastnení odniesli i medaily a vecné ceny. Obci Banka a pani starostke ďakujeme nielen za zabezpečenie dopravy a uhradenie poplatku za účasť, ale aj za občerstvenie v podobe nápojov, sladkostí a nanukov, ktoré nás príjemne schladili.

      Do galérie Športové hry Jaslovské Bohunice boli pridané fotografie.

    • Zápis prvákov
     • Zápis prvákov

     • V sobotu 27. apríla sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne úlohy a spoločne so žiakmi vyrobili darčeky. Budúci prváci všetko perfektne zvládli a veríme, že sa budú do školy tešiť rovnako, ako sa my tešíme na nich.

      Do fotogalérie Zápis prvákov 2019 boli pridané fotografie.

    • Kamaráti z celého sveta - výtvarný projekt
     • Kamaráti z celého sveta - výtvarný projekt

     • Každoročne si naši prvostupniari  pri príležitosti Dňa detí spomenú na svojich kamarátov výtvarným projektom - Kamaráti z celého sveta. Ich práce žiaria farbami priateľstva ku všetkým bez rozdielu farby pleti.

       

      Do galérie Kamaráti z celého sveta - výtvarný projekt boli pridané fotografie.

    • Zápis do prvého ročníka 2019
     • Zápis do prvého ročníka 2019

     • Milí rodičia,

      vedenie základnej školy s materskou školou Banka Vás pozýva na zápis prváčikov na školský rok 2019/2020.  Zápis bude v sobotu 27.04.2019 od 9:00 do 15:00. Tešíme sa na Vás!

      Prosíme o vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY ešte pred zápisom.

      K zápisu  je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občianske preukazy (je nutné aby prišli obaja rodičia), vytlačenú a podpísanú žiadosť o prijatie do 1.ročníka.

      A takto to vyzerá pri zápise do našej školy :-) Zápis 2018, Zápis 2017, Zápis 2016, Zápis 2015

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Aj planéta Zem má svoj sviatok - spolu sme si ju pripomenuli ďalším ITV vyučovaním. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií prostredníctvom prezentácie a potom sme sa dali do práce. Spoločne sme pracovali na projekte MATKA ZEM, kde si deti uvedomili, čo všetko je okolo nás a čo všetko musíme chrániť. Žiaci druhého stupňa sa oboznámili so zaujímavými vedomosťami o ochrane živočíchov (najmä ohrozených druhov). Tieto vedomosti si hneď aj otestovali kvízom ;) Deň ukončili športovými aktivitami v prírode.

      Do albumu DEŇ ZEME  boli pridané fotografie.

       

    • Jazykový pobyt v Belgicku
     • Jazykový pobyt v Belgicku

     • Aj počas tohto školského roka absolvovali žiaci našej školy jazykový pobyt. Tentokrát sme obdivovali metropolu Európskej únie – Brusel. Spoločne sme navštívili PARLAMENTÁRIUM – interaktívna prehliadka Európskeho parlamentu, DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE –Európa od počiatku až po súčasnosť, WATERLOO – interaktívna prehliadka miesta porážky Napoleona Bonaparta, MINI EUROPE - miniatúry najvýznamnejších budov Európskej únie (Slovensko zastupuje bratislavský Modrý kostolík), ATÓMIUM – obrovská zväčšenina molekuly železa, KATEDRÁLA SV. MICHALA A GUDULY – perla gotickej architektúry, MOOF – múzeum originálnych postavičiek (Šmolkovia, Asterix a Obelix...). Okrem iného sme videli aj krásy starého mesta, obrovské námestie a slávny symbol Bruselu - Manneken-Pis  - bronzovú sošku cikajúceho chlapčeka zo 17. storočia. Spokojní a plní zážitkov sme sa všetci zdraví vrátili domov.

      Do galérie Jazykový pobyt Belgicko boli pridané fotografie.

       

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a aj tento rok sme sa k zbierke pripojili i my a podporili tak onkologických pacientov. :)

      Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie. 

       

    • AKCIA - ČISTÁ OBEC
     • AKCIA - ČISTÁ OBEC

     • Dňa 9. apríla sme sa zo školských lavíc vybrali do prírody. Vzali sme vrecia a gumené rukavice a využili sme vedomosti o odpadových materiáloch a ich separovaní v praxi. Vyzbierali sme odpad v obci, popri Váhu, po ceste na kopec Ahoj a pomohli sme tak životnému prostrediu.

      Do galérie AKCIA - ČISTÁ OBEC boli pridané fotografie.

    • Kráľovstvo zabudnutých príbehov
     • Kráľovstvo zabudnutých príbehov

     • Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Preto aj naši žiaci 3. a 4. ročníka sa už tradične v mesiaci marec venovali projektu "kráľovstvo zabudnutých príbehov", kde na vyrobené listy písali úryvky zo svojich obľúbených knižiek. :) 

      Do galérie Kráľovstvo zabudnutých príbehov boli pridané fotografie. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka na deň 3. 4. 2019 (streda) z organizačných dôvodov riaditeľské voľno, v tento deň sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9.

      I. stupeň má náhradný program v Kultúrom dome Banka (do 11:40), prevádzky ŠKD a školskej jedálne fungujú normálne. Žiaci 5. – 8. ročníka sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Viac informácií o testovaní 9 na nucem.sk

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody sme si spoločne pripomenuli vyučovaním na tému voda, ktoré nám dalo veľa informácií o tom, kde sa voda berie, koľko vody spotrebujeme denne a najmä ako by sme si naše vodné zdroje mali chrániť. Pani učiteľka nám vysvetlila kto všetko trpí znečisťovaním morí a oceánov a kvôli tomu sme sa rozhodli si takýto, ale čistý oceán spolu vytvoriť. Počas fotenia sa v našom podmorskom svete, sme aj nachvíľu zadržali dych ;) Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

    • Svetový deň Downovho syndrómu
     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • Počas rozprávkovej noci - 21. marca - sme si pripomenuli aj Svetový deň Downovho syndrómu. Zapojili sme sa do výzvy a svoje sympatie a podporu ľuďom s DS sme symbolicky vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

      Do galérie Svetový deň Downovho syndrómu boli pridané fotografie.

    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

     • Na ukončenie mesiaca knihy (21. marca) zavítala do našej školy Rozprávková noc. Počas tohto večera 1. až 4. ročník precestoval s Osmijankom a jeho kamarátmi “načisto” rôzne krajiny a zažil množstvo zábavy pri tvorbe prác z rôznych materiálov, ktoré skrášľujú našu chodbu. Žiaci druhého stupňa tiež strávili tento marcový večer zaujímavo a poučne na tému povesti. Žiaci sa oboznámili prostredníctvom prezentácie o najznámejších povestiach. Riešili úlohy a vyskúšali si aktivity, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu Rozprávkovú noc. Do albumu Rozprávková noc v škole boli pridané fotografie.

    • Prvý jarný deň
     • Prvý jarný deň

     • Prvý jarný deň sme dňa 20. marca spoločne privítali jarne, teda oblečení v odtieňoch zelenej a ružovej farby.

      Do albumu Prvý jarný deň boli pridané fotografie.

    • Hollého pamätník – školské kolo 2019
     • Hollého pamätník – školské kolo 2019

     • Po mnohých týždňoch učenia sa predstúpili naši žiaci pred porotu i pred svojich kamarátov a spolužiakov a opäť sa predviedli so svojimi recitátorskými schopnosťami v umeleckom prednese. Všetkým zúčastneným, ktorí prednášali prozaické i básnické texty vyjadrujeme veľkú pochvalu. Ninke Magulovej, Marcelke Svobodovej, Maximovi Beňovi, Lukášovi Chalásovi, Alicke Masarykovej a Kristínke Čunčíkovej blahoželáme k postupu do okresného kola.

      Do galérie Hollého pamätník – školské kolo 2019 boli pridané fotografie. 

       

    • Olympiáda v ANJ - úroveň A1
     • Olympiáda v ANJ - úroveň A1

     • Dňa 6.3.2019 sa uskutočnil I. ročník olympiády v anglickom jazyku pre I. stupeň, ktorej sa spolu zúčastnilo 12 detí z 3. a 4. triedy. Výsledky boli tesné, no napokon to skončilo nasledovne: 1. MIESTO - Veronika Cíbiková (3.A), 2. MIESTO - Nina Magulová (4.A) & Alexander Seepersad (3.A), 3. MIESTO - Patrik Debnár (3.A). Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým ostatným za účasť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie