• Victoria Regia
     • Victoria Regia

     • Deti, ktoré nešli do školy v prírode sa do prírody išli aspoň pozrieť, a to v piatok 21.09. Okrem výstavy Victoria Regia v Piešťanoch sme sa pohrali aj na ihrisku na kúpeľnom ostrove.

      Do galérie Victoria Regia boli pridané fotografie.

    • Môže byť
     • Môže byť

     • 14. septembra bol deň, kedy sa naši deviataci vybrali do Bratislavy, aby si vyzdvihli cenu, ktorú získali v celoslovenskej súťaži "Môže byť". Po celý školský rok 2017/ 2018 robili dobré skutky, nezištne pomáhali, kde sa dalo a spomedzi škôl po Slovensku sa im nakoniec ich snaha vyplatila v podobe druhého miesta. Spoločne si teda vychutnali svoju výhru v prvej akadémii akčných športov na Slovensku - v Hangair v Bratislave. Potom sa presunuli do najštýlovejšej tanečnej školy na Slovensku - do Riverparku Dance School v Bratislave. Deň to bol skvelý a zážitky neopakovateľné.

      Do galérie "Môže byť" boli pridané fotografie.

    • Šarkaniáda s MŠ
     • Šarkaniáda s MŠ

     • V piatok 14. septembra sa naša škola spolu s materskou školou zúčastnila už tradičnej jesennej akcie pod názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa s ich učiteľmi sa v dopoludňajších hodinách vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na obec aj na mesto Piešťany. Tento rok sa počasie vyšvihlo a ukázalo sa aj slniečko. Ranní skeptici predpovedali, že nebude vietor na vypúšťanie šarkanov, no opak bol pravdou a na Ahoji lietali šarkany ako draci!

      Starší, skúsenejší žiaci sa tešili z rôznorodosti šarkanov, pričom techniku púšťania už majú viacerí zvládnutú na výbornú. Mladší žiaci, teda naši malí prváci a s nimi aj škôlkari, sa so šarkanmi riadne popasovali a po niekoľkých pokusoch už lietali ako šarkany aj oni sami. Prežili sme pekný deň, plný pohybu a tešíme sa zas o rok.

      Do galérie Šarkaniáda s MŠ boli pridané fotografie.

    • Späť do školy!
     • Späť do školy!

     • Milí učitelia a žiaci, dňa 3. septembra o 9:00 hod. Vás všetkých čakáme na školskom dvore pred našou školou, aby sme spolu privítali začiatok nového školského roka.

      Nezabudnite prísť - tešíme sa na Vás!!! 

    • Zelený cerifikát
     • Zelený cerifikát

     • Keďže je celá škola zapojená do zbierania starých batérií a malého elektroodpadu, firma SEWA nám udelila certifikát. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a prosíme pokračujte v zbieraní ďalej. Triedením odpadu si chránime našu planétu Zem.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Na všetkých sa tešíme v septembri! :-)

    • Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018
     • Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018

     • Dňa 29. júna sme sa do školských lavíc v tomto školskom roku vrátili poslednýkrát. Naši žiaci si prevzali vysvedčenia, rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Valkovou a pani vychovávateľkou Mihalovičovou. Veľa šťastia sme popriali našim deviatakom... Ostatní sa stretneme v septembri, v novom školskom roku, dobre oddýchnutí a pripravení plniť si všetky školské povinnosti :)

      Do galérie Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018 boli pridané fotografie.

    • ITV II.
     • ITV II.

     • Pondelok, 4. jún, patril v našej škole vzdelávaniu formou ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na I. i II. stupni súčasne, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú pani učiteľky prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Do galérie ITV II. boli pridané fotografie.

    • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018
     • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018

     • V sobotu 2. júna sme boli súčasťou jednej z najväčších piešťanských akcií. Zúčastnili sme sa sprievodu a prezentácie pri príležitosti OLKS 2018.

      Do galérie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018 boli pridané fotografie.

    • MDD
     • MDD

     • 1.6. sme Medzinárodný deň detí oslávili aktivitami a súťažami na futbalovom ihrisku. Prišiel aj šašo, mali sme nafukovací skákací hrad a potešili nás aj naši bančianski hasiči. Druhostupniari sa vybrali na kopec Ahoj, kde si na pripravenom mieste zašportovali a opiekli špekáčky. Ďakujeme aj za sladké dobroty a malinovky obci Banka a pani starostke.

      Do galérie MDD boli pridané fotografie.

    • Starší kamarát číta mladšiemu
     • Starší kamarát číta mladšiemu

     • Počas tradičnej aktivity, Starší kamarát číta mladšiemu, sa aj tento rok spojili žiaci tretieho a prvého ročníka. Spoločne si mohli prváci, s pomocou starších žiakov, prečítať knižku, ktorú dostali ako darček na začiatku školského roka. Tento rok to bola kniha od Blaženy Mikšíkovej Smieško z prvej A. Po prečítaní sme spoločne so žiakmi lúštili tajničku, modelovali Smieška, podľa predstáv žiakov. Každý žiak si aj svojho Smieška nakreslil. Na záver si žiaci vyrobili triedneho Smieška, ktorý na nich dozerá a pomáha im pri ich učení.

      Do galérie Starší kamarát číta mladšiemu boli pridané fotografie.

    • Malá finančná akadémia
     • Malá finančná akadémia

     • Žiaci 3. ročníka sa zapojili do jedinečného projektu "Malá finančná akadémia s Kozmixom". Počas realizácie projektu zbierali kozmixové peniaze za aktivitu na hodine, plnenie si školských povinností a za plnenie interaktívnych hier s Kozmixom. Za tieto peniaze si potom kupovali kocky, z ktorých stavali domčeky a iné budovy. Postupne spoločne vybudovali krásne mesto, ktoré nesie názov Úžasňákovo. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci naučili hospodáriť s peniazmi a nasporené peniaze premeniť na niečo užitočné.

      Do galérie Malá finančná akadémia boli pridané fotografie.

    • Vyhodnotenie olympiád
     • Vyhodnotenie olympiád

     • Dňa 30. mája sa v priestoroch Hotelovej akadémie A. Wintera v Piešťtanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží uskutočnených počas tohto školského roka. Svoje diplomy si prevzali: piatak Miško Krajčírik (2. miesto Matematická olympiáda, 3. Pytagoriáda a 3. miesto Geografická olympiáda), siedmačka Simonka Magulová (3. miesto Matematická olympiáda) a ôsmaci Damián Kusovský (2. miesto Matematická olympiáda) a Lukas Schmitt (1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku). Oceneným žiakom blahoželáme.

      Do galérie Vyhodnotenie olympiád boli pridané fotografie.

    • Zázračný oriešok 2018
     • Zázračný oriešok 2018

     • Vo štvrtok 24. mája sme na našej škole, v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch, privítali aktérov rozhlasovej hry V záhrade papierových drakov, ktorá je súčasťou X.ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2018 Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Na besedu o hre na motívy poviedky Jany Bodnárovej V záhrade papierového draka prišla režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Katarína Bielčíková, zvukový majster Stanislav Kaclík, herečka Veronika Horváthová, ktorá stvárnila hlavnú hrdinku Sáru, a moderátor – herec Martin Kollár. Témou boli vážne životné chvíle trinásťročnej hrdinky Sáry, skutočnosť sa prelínala s predstavivosťou, teda snami.

      Do galérie Zázračný oriešok 2018 boli pridané fotografie.

    • Školský výlet Macocha - II. stupeň
     • Školský výlet Macocha - II. stupeň

     • Žiaci 2. stupňa navštívili počas školského výletu dňa 23.5. Archeoskanzen a areál Živej vody v dedinke Modrá. Potom sa presunuli do Moravskéko krasu, kde si prezreli Punkevní jaskyňu a priepasť Macocha.

      Do galérie Školský výlet Macocha - II. stupeň boli pridané fotografie.

    • Školský výlet Levice - I. stupeň
     • Školský výlet Levice - I. stupeň

     • Dňa 23. mája sme sa vybrali na dlhoočakávaný koncoročný školský výlet. Tento rok nás upútala inštitúcia Atlantis v Leviciach. Ide o zábavné centrum pre deti všetkých vekových kategórií. My sme si zo širokej ponuky aktivít a atrakcií vybrali interaktívne prezentácie na témy Vesmír a Dinosaury. Zúčastnili sme sa na aktivitách vo viacerých herniach s fyzikálnymi hračkami, či bublinkovým svetom. Naše deti si najviac užili 9D simulátory! Zahrali sme sa, zabavili, ale i veľa nového naučili. Nakoniec sme si nakúpili suveníry a spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili späť domov.

      Do galérie Školský výlet Levice - I. stupeň boli pridané fotografie.

    • Tradičné remeselné trhy Piešťany
     • Tradičné remeselné trhy Piešťany

     • Dňa 18.5. sme sa s pani vychovávateľkami z ŠKD vybrali prezrieť si 10. ročník podujatia Tradičné umelecké remeslá, ktorý sa každoročne koná na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.  Ako už býva zvykom, aj v tomto roku nás opäť oslnili čarokrásne predmety a ručné práce šikovných slovenských umelcov.

      Do galérie Tradičné remeselné trhy Piešťany boli pridané fotografie.

    • Medzinárodný deň múzeí
     • Medzinárodný deň múzeí

     • Dňa 17. mája žiaci 3. ročníka navštívili Balneologické múzeum Piešťany. Mali možnosť nahliadnuť do histórie osídlenia dnešného kúpeľného ostrova Piešťany a jeho okolia, ktorá siaha až do praveku. Ďalej mali možnosť nahliadnuť do expozície prírodných vied, do dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a rovnako tiež do etnografickej expozície, ktorá im priblížila život v minulosti. Múzeum im poskytlo aj Múzejno-vzdelávací projekt s názvom Život pri rieke. Projekt vedie k pochopeniu významu vody a rieky ako dôležitého fenoménu a tým aj k environmentálnemu cíteniu formou zážitkového učenia a objavovania. Veríme, že sa u žiakov prebudila túžba objavovať a jedného dňa múzeum opäť navštívia.

      Do galérie Medzinárodný deň múzeí boli pridané fotografie.

    • ITV - Deň mlieka a Deň zdravia
     • ITV - Deň mlieka a Deň zdravia

     • 17.5. si žiaci prvého stupňa už tradične pripomenuli Medzinárodný deň mlieka formou ITV. Cieľom bolo žiakom pripomenúť, že mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej výživy. Počas ITV žiakov pri práci sprevádzala kravička Milky Way, na ktorú postupne písali svoje poznatky o mlieku. Hlavným výtvorom našich žiakov bol Mliekostroj, zhotovený z obalov od mlieka a iných mliečnych produktov. Na pamiatku si žiaci vytvorili záložky do knihy. Touto formou sa chceme poďakovať aj tým, ktorí prispeli na Mliekostroj obalmi od mlieka. Veríme, že žiaci si tento deň užili a už sa tešíme na ďalší chutný mliekový deň :) Na druhom stupni si žiaci vypočuli prednášku o  tom ako jednotlivé druhy ovocia a zeleniny vplývajú na orgány ľudského tela. Následne si získané vedomosti preverili krátkym testom a svoje chuťové poháriky odskúšali ochutnávkou zeleniny a ovocia so zaviazanými očami. Následne popustili uzdu svojej fantázie v príprave chutných umeleckých dielkach. Záver dňa sa zakončil pohybom na čerstvom vzduchu.

      Do galérie ITV - Deň mlieka a Deň zdravia boli pridané fotografie.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • V stredu 16.5. k nám zavítali tanečníci z Old school brothers. Miroslava Žilku už v našej škole dobre poznáme. I tento rok nám spolu s kamarátkou a moderátorkou Erikou pripravili pestrý program, do ktorého sa zapájali aj naše deti. Vytancovali sme sa do sýtosti a odniesli si skvelý pocit a nové zážitky z naučených choreografií.

      Do galérie Výchovný koncert boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie