• 8. máj
     • 8. máj

     • 9. mája sme sa v škole stretli po sviatočnom voľnom dni. Nie všetci naši prvostupniari vedeli, kvôli čomu si pripomíname 8. máj. V ŠKD v poobedňajších hodinách nás poctila svojou prítomnosťou pani učiteľka Zenníková, ktorá prvostupniarom vysvetlila, o akú udalosť išlo, aby si tento pamätný deň vedeli deti patrične vážiť. Ďakujeme veľmi pekne!

      Do galérie 8. máj boli pridané fotografie.

    • Výhodne nakúp
     • Výhodne nakúp

     • 17. mája sme si s prvákmi a druhákmi urobili nakupovací deň. Učili sme sa o eurách, hospodárení s peniazmi, o platobných kartách, obchode a predaji. Všetky aktivity sme si vyskúšali na modelových situáciach v triede a svoje vedomosti a skúsenosti sme preniesli do praxe v jednej z piešťanských cukrární. A verte, že už  teraz nám chutilo oveľa lepšie!

      Do galérie Výhodne nakúp boli pridané fotografie.

    • Môj slovník z reality
     • Môj slovník z reality

     • Ako po minulé roky aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili súťažných projektov Môj Slovník z Reality alias Slovíčka v malíčku 2018. Na základe výsledkov postupového kola v rámci škôl zo Slovenska našu školu reprezentovali a diplom za účasť dostali Lukas Schmitt - 8. trieda za slovník v nemeckom jazyku, Natália Bednáriková - 9. trieda za slovník v talianskom jazyku a Zuzana Julinyová - 8. trieda za slovník v ruskom jazyku. Erika Obhlídalová zo 6. triedy, postúpila so svojím slovníkom z anglického jazyka do celoslovenského finále. Autorom srdečne blahoželáme a Erike držíme vo finále palce!

      Do galérie Môj slovník z reality boli pridané fotografie.

    • Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové
     • Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové

     • Dňa  7. mája  naši žiaci 1. stupňa navštívili Detské dopravné ihrisko Čerenec vo Vrbovom. Na tomto dopravnom ihrisku mali  možnosť  zlepšiť svoje zručnosti, vedomosti a vyskúšať si rôzne situácie, ktoré môžu zažiť ako chodci alebo cyklisti. Naším cieľom bolo podporiť záujem žiakov o dopravnú výchovu a tým prispieť k zníženiu nehodovosti a úrazovosti detí v cestnej premávke. Žiaci si tento deň veľmi užili a okrem úsmevu na tvári si odnášali aj nové skúsenosti a informácie.

      Do galérie Detské dopravné ihrisko Čerenec Vrbové boli pridané fotografie.

    • Naše motýliky
     • Naše motýliky

     • Aj tento rok sme mali možnosť byť spoločne, so žiakmi prvých tried, súčasťou čarovnej prírody. Spoločne sme mali za úlohu, postarať sa o húseničky motýľov. Žiaci mohli pozorovať húsenice, ich zakuklovanie sa. Dokonca sme mali šťastie, že sme na vlastné oči mohli vidieť, ako sa motýle snažia prebojovať z kukiel na svet. Keď boli všetky motýle pripravené, spoločne so žiakmi prvého stupňa, sme motýle vypustili do voľnej prírody. Aby nám nebolo po našich kamarátoch smutno, vyrobili sme si z papiera svojich vlastných motýlikov.

      Do galérie Naše motýliky boli pridané fotografie.

    • Zápis budúcich prváčikov
     • Zápis budúcich prváčikov

     • V sobotu 28. apríla sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne úlohy a spoločne so žiakmi vyrobili darčeky. Budúci prváci všetko perfektne zvládli a veríme, že sa budú do školy tešiť rovnako, ako sa my tešíme na nich.

      Do galérie Zápis budúcich prváčikov boli pridané fotografie.

    • Deň Zeme - ITV
     • Deň Zeme - ITV

     • Dňa 24.apríla sme spoločne s deťmi oslávili Deň Zeme. Mali sme možnosť obdivovať krásu našej modrej planéty. Porozprávali sme sa o tom,  prečo je dôležité chrániť našu planétu. Žiaci si oprášili vedomosti z akcie Čistá obec. Vyzdobovali sme kvetináče a  spoločne sme sadili kvety. Nechýbali ani lienky, vyrobené z plastových fliaš. Vedeli ste, ako dlho sa v prírode rozkladá igelitová taška? Ak nie, zastavte sa pri našom spoločnom plagáte. Na druhom stupni bol tento rok Deň Zeme zameraný najmä na poukázanie na nebezpečenstvo plastového odpadu v moriach a oceánoch pre morské živočíchy.

      Do galérie Deň Zeme - ITV boli pridané fotografie.

    • Jazykový pobyt v Holandsku
     • Jazykový pobyt v Holandsku

     • Aj v tento školský rok absolvovali žiaci našej školy jazykový pobyt. Tentokrát sme obdivovali krásy Holandska. Pozreli sme si mestečko Zaanse Schans, ktoré je preslávené skanzenom holandskej architektúry zelenobielych domov s typickými veternými mlynmi a remeselnickými dielňami. Následne sme sa prepravili do dedinky Volendam, kde sme absolvovali prehliadku v typickej syrárni s výkladom o výrobe syra a pochutnali si na rôznych druhoch syra. Videli sme mesto Utrecht, jeho malebné ulice s grachtami a následne sme navštívili kvetinový park Keukenhof. Obdivovali sme krokusy, narcisy, tulipány, ľalie, hyacinty. V Amsterdame sme mali predliadku v brusiarni diamantov Coster Diamonds, videli sme plávajúci kvetinový trh a  námestie Damm. Spokojní a plní zážitkov sme sa všetci zdraví vrátili domov.

      Do galérie Jazykový pobyt v Holandsku boli pridané fotografie.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a aj tento rok sme sa k zbierke pripojili i my a podporili tak onkologických pacientov.

      Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

    • Hollého pamätník - OK
     • Hollého pamätník - OK

     • Žiačka 8. ročníka Laura Masaryková získala v prednese poézie pekné 3. miesto, k čomu jej srdečne gratulujeme. Žiak 4. ročníka Maxim Beňo sa umiestnil v prednese prózy na vynikajúcom 1. mieste, čím si zabezpečil účasť v krajskom kole. Naša škola venovala oceneným vecné ceny. Touto cestou Maximovi tiež srdečne gratulujeme a tešíme sa, že seba ale aj našu školu bude reprezentovať v Trnave. Budeme mu držať palce.

      Do galérie Hollého pamätník - OK boli pridané fotografie.

    • Akcia - Čistá obec
     • Akcia - Čistá obec

     • Dňa 9. apríla sme sa zo školských lavíc vybrali do prírody. Vzali sme vrecia a gumené rukavice a využili sme vedomosti o odpadových materiáloch a ich separovaní v praxi. Vyzbierali sme odpad v obci, popri Váhu, po ceste na kopec Ahoj a pomohli sme tak životnému prostrediu.

      Do galérie Akcia - Čistá obec boli pridané fotografie.

    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

     • Na ukončenie mesiaca knihy zavítala aj do našej školy pani Rozprávková noc. Medzi žiakov 1. - 4. ročníka priviedla so sebou pani spisovateľku Zuzanu Šinkovicovú, autorku knihy Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli. Deťom odpovedala na ich zvedavé otázky. Počas tohto večera precestovali s myšiakom Samuelom takmer celé Slovensko, spoznali sa so zahraničnými cyklistickými tímami myšiek a zažili množstvo zábavy pri tvorbe rôznych prác z rôznych materiálov, ktoré skrášľujú našu chodbu. Keďže na našej škole sa vyučuje aj ruský jazyk, témou pre druhoatupniarov boli rozprávky z Východnej Európy. Žiaci na základe prezentácie vypracovali kvíz, potom si pozreli ruskú filmovú rozprávku - Kráľovstvo krivých zrkadiel. Nakoniec sa zo žiakov stali spisovatelia a ilustrátori, ktorí hlavne pracujú v noci. Výsledkom ich práce bola kniha s rovnomenným názvom.

      Do galérie Rozprávková noc v škole boli pridané fotografie.

    • Bojujeme proti rasizmu
     • Bojujeme proti rasizmu

     • 21. marec je dňom boja proti rasovej neznášanlivosti. Na I. stupni našej školy si Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie pripomíname aj prostredníctvom výtvarnej súťaže. Na fotografiách máte možnosť vidieť užší výber prác našich žiakov a víťazné práce: 1. miesto: Radka Margetínová (2. roč.), 2. miesto: Nina Magulová (3. roč.) a 3. miesto: Michael Melicher (3. ročník). Blahoželáme!

      Do galérie Bojujeme proti rasizmu boli pridané fotografie.

    • ŠKD a Jarné inšpirácie
     • ŠKD a Jarné inšpirácie

     • Dňa 22.3. žiaci ŠKD navštívili Piešťanské informačné centrum, v ktorom sa aktuálne koná výstava pod názvom "Jarné inšpirácie". Výstava bola plná tvorivých jarných a veľkonočných nápadov a našim deťom sa veľmi páčila.

      Do galérie ŠKD a "Jarné inšpirácie" boli pridané fotografie.

    • ITV - Deň vody
     • ITV - Deň vody

     • Vo štvrtok 22. marca sme oslávili Svetový deň vody formou ITV. Naši žiaci si prostredníctvom zážitkového vyučovania osvojili vedomosti o význame vody pre život človeka, živočíchov i rastlín. V prezentácii sme sa oboznámili s nerovnomerným množstvom vody v rôznych častiach Zeme, s návrhmi ako vodu šetriť, s úmyselným aj neúmyselným znečisťovaním vodných tokov, alebo aj s využitím vody na prácu – pomoc človeku. Po malom „vodnom kvíze“ sme pokračovali aktivitou Moje telo. Každá trieda si vytvorila maketu človeka v životnej veľkosti, do ktorej rôznymi technikami vkladala informácie o množstve vody ľudskom tele a jej funkciách. V ďalšej aktivite sme skúmali chuť vody. Žiaci a ich pani učiteľky ochutnávali  vodu prefiltrovanú a vodu obyčajnú. Z výsledkov výskumu sme zistili, že naše deti vo veľkej väčšine preferujú vodu priamo z vodovou, naopak väčšina dospelých obľubuje vodu filtrovanú. Nakoniec sme sa dostali k hlavnej úlohe dňa – výrobe vodného mlyna. Od dnešného dňa stojí na hlavnej chodbe našej školy nový Bančiansky vodný mlyn venovaný Dňu vody.

      Do galérie ITV - Deň vody boli pridané fotografie.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • 13. a 14. marca sa naši šikovní matematici zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Najlepšie sa darilo piatakovi Miškovi Krajčírikovi (skončil s počtom bodov 23 na piatom mieste) a ôsmakovi Damiánovi Kusovskému (skončil na štvrtom mieste s 19 bodmi). Našim úspešným riešiteľom blahoželáme.

      Do galérie Pytagoriáda boli pridané fotografie.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Žiaci 5. a 6. ročníka sa pri príležitosti Marca – mesiaca knihy vybrali do knižnice. Oboznámili sa s priestorom a fungovaním Mestskej knižnice v Piešťanoch. Získali preukaz čitateľa a mohli si knihy podľa vlastného výberu aj vypožičať domov.

      Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Marec – mesiac knihy bol sprevádzaný mnohými aktivitami a akciami, ktoré podporujú čítanie a vzťah ku knihám. 22.3. sa u nás uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Do OK postupujú v I. kategórii v prednese prózy – Maxim Beňo, 4.ročník, v II. kategórii v prednese prózy Michaela Svobodová, 5.ročník a v prednese poézie v III. kategórii Laura Masaryková, 8.ročník. Ďakujeme všetkým účastníkom za pekný umelecký zážitok.

      Do galérie Hollého pamätník boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie