Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Banka
  Bananská 46, 921 01 Banka
 • +421 33 7722620
  +421 905 992 379

Nedeľa 22. 4. 2018

Naše videá

Fotogaléria

Školský rok:

Zoznam galérií

počet galérií: 253

Novinky

 • Aj v tento školský rok absolvovali žiaci našej školy jazykový pobyt. Tentokrát sme obdivovali krásy Holandska. Pozreli sme si mestečko Zaanse Schans, ktoré je preslávené skanzenom holandskej architektúry zelenobielych domov s typickými veternými mlynmi a remeselnickými dielňami. Následne sme sa prepravili do dedinky Volendam, kde sme absolvovali prehliadku v typickej syrárni s výkladom o výrobe syra a pochutnali si na rôznych druhoch syra. Videli sme mesto Utrecht, jeho malebné ulice s grachtami a následne sme navštívili kvetinový park Keukenhof. Obdivovali sme krokusy, narcisy, tulipány, ľalie, hyacinty. V Amsterdame sme mali predliadku v brusiarni diamantov Coster Diamonds, videli sme plávajúci kvetinový trh a námestie Damm. Spokojní a plní zážitkov sme sa všetci zdraví vrátili domov.

 • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a aj tento rok sme sa k zbierke pripojili i my a podporili tak onkologických pacientov.

  Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

 • Žiačka 8. ročníka Laura Masaryková získala v prednese poézie pekné 3. miesto, k čomu jej srdečne gratulujeme. Žiak 4. ročníka Maxim Beňo sa umiestnil v prednese prózy na vynikajúcom 1. mieste, čím si zabezpečil účasť v krajskom kole. Naša škola venovala oceneným vecné ceny. Touto cestou Maximovi tiež srdečne gratulujeme a tešíme sa, že seba ale aj našu školu bude reprezentovať v Trnave. Budeme mu držať palce.

  Do galérie Hollého pamätník - OK boli pridané fotografie.

 • Dňa 9. apríla sme sa zo školských lavíc vybrali do prírody. Vzali sme vrecia a gumené rukavice a využili sme vedomosti o odpadových materiáloch a ich separovaní v praxi. Vyzbierali sme odpad v obci, popri Váhu, po ceste na kopec Ahoj a pomohli sme tak životnému prostrediu.

  Do galérie Akcia - Čistá obec boli pridané fotografie.

 • Na ukončenie mesiaca knihy zavítala aj do našej školy pani Rozprávková noc. Medzi žiakov 1. - 4. ročníka priviedla so sebou pani spisovateľku Zuzanu Šinkovicovú, autorku knihy Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli. Deťom odpovedala na ich zvedavé otázky. Počas tohto večera precestovali s myšiakom Samuelom takmer celé Slovensko, spoznali sa so zahraničnými cyklistickými tímami myšiek a zažili množstvo zábavy pri tvorbe rôznych prác z rôznych materiálov, ktoré skrášľujú našu chodbu. Keďže na našej škole sa vyučuje aj ruský jazyk, témou pre druhoatupniarov boli rozprávky z Východnej Európy. Žiaci na základe prezentácie vypracovali kvíz, potom si pozreli ruskú filmovú rozprávku - Kráľovstvo krivých zrkadiel. Nakoniec sa zo žiakov stali spisovatelia a ilustrátori, ktorí hlavne pracujú v noci. Výsledkom ich práce bola kniha s rovnomenným názvom.

 • 21. marec je dňom boja proti rasovej neznášanlivosti. Na I. stupni našej školy si Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie pripomíname aj prostredníctvom výtvarnej súťaže. Na fotografiách máte možnosť vidieť užší výber prác našich žiakov a víťazné práce: 1. miesto: Radka Margetínová (2. roč.), 2. miesto: Nina Magulová (3. roč.) a 3. miesto: Michael Melicher (3. ročník). Blahoželáme!

  Do galérie Bojujeme proti rasizmu boli pridané fotografie.

 • Žiaci 6. ročníka si pripomenuli Marec – mesiac knihy výstavou kníh. Všetky knihy deti prečítali.

 • Dňa 22.3. žiaci ŠKD navštívili Piešťanské informačné centrum, v ktorom sa aktuálne koná výstava pod názvom "Jarné inšpirácie". Výstava bola plná tvorivých jarných a veľkonočných nápadov a našim deťom sa veľmi páčila.

  Do galérie ŠKD a "Jarné inšpirácie" boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 22. marca sme oslávili Svetový deň vody formou ITV. Naši žiaci si prostredníctvom zážitkového vyučovania osvojili vedomosti o význame vody pre život človeka, živočíchov i rastlín. V prezentácii sme sa oboznámili s nerovnomerným množstvom vody v rôznych častiach Zeme, s návrhmi ako vodu šetriť, s úmyselným aj neúmyselným znečisťovaním vodných tokov, alebo aj s využitím vody na prácu – pomoc človeku. Po malom „vodnom kvíze“ sme pokračovali aktivitou Moje telo. Každá trieda si vytvorila maketu človeka v životnej veľkosti, do ktorej rôznymi technikami vkladala informácie o množstve vody ľudskom tele a jej funkciách. V ďalšej aktivite sme skúmali chuť vody. Žiaci a ich pani učiteľky ochutnávali vodu prefiltrovanú a vodu obyčajnú. Z výsledkov výskumu sme zistili, že naše deti vo veľkej väčšine preferujú vodu priamo z vodovou, naopak väčšina dospelých obľubuje vodu filtrovanú. Nakoniec sme sa dostali k hlavnej úlohe dňa – výrobe vodného mlyna. Od dnešného dňa stojí na hlavnej chodbe našej školy nový Bančiansky vodný mlyn venovaný Dňu vody.

 • 13. a 14. marca sa naši šikovní matematici zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Najlepšie sa darilo piatakovi Miškovi Krajčírikovi (skončil s počtom bodov 23 na piatom mieste) a ôsmakovi Damiánovi Kusovskému (skončil na štvrtom mieste s 19 bodmi). Našim úspešným riešiteľom blahoželáme.

  Do galérie Pytagoriáda boli pridané fotografie.

 • Marec – mesiac knihy bol sprevádzaný mnohými aktivitami a akciami, ktoré podporujú čítanie a vzťah ku knihám. 22.3. sa u nás uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Do OK postupujú v I. kategórii v prednese prózy – Maxim Beňo, 4.ročník, v II. kategórii v prednese prózy Michaela Svobodová, 5.ročník a v prednese poézie v III. kategórii Laura Masaryková, 8.ročník. Ďakujeme všetkým účastníkom za pekný umelecký zážitok.

  Do galérie Hollého pamätník boli pridané fotografie.

 • V rámci - MARCA MESIACA KNIHY - žiaci 4. a 3. triedy strávili niekoľko hodín čítania v školskej knižnici, kde si spoločne vyhodnotili IV. ročník literárneho projektu Kráľovstvo zabudnutých príbehov. Žiaci si vzájomne predstavili svoje leporelá a ilustrácie, ktoré napísali a ilustrovali na základe prečítaných kníh. Všetky boli veľmi zaujímavé, nápadité ako po stránke literárnej, tak i po stránke ilustračnej. Možno aj z našich žiakov raz budú spisovatelia alebo ilustrátori.

  Do galérie Kráľovstvo zabudnutých príbehov boli pridané fotografie.

 • Žiaci 5. a 6. ročníka sa pri príležitosti Marca – mesiaca knihy vybrali do knižnice. Oboznámili sa s priestorom a fungovaním Mestskej knižnice v Piešťanoch. Získali preukaz čitateľa a mohli si knihy podľa vlastného výberu aj vypožičať domov.

  Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

 • Prvý jarný deň sme dňa 20. marca privítali jarne, teda oblečení v odtieňoch zelenej a ružovej farby. Veď vítanie jari patrí k najstarším sviatkom, ktoré ľudia oslavujú už od pradávna.

  Do galérie Prvý jarný deň boli pridané fotografie.

 • Keď sme sa ako kolektív registrovali do projektu "Môže byť" https://www.mozebyt.sk/ motiváciou nám bolo okrem dobrých skutkov aj množstvo odmien, ktoré sme mohli vyhrať. Najkrajšia motivácia bola, keď sme sa ako kolektív ocitli medzi vyžrebovanými tímami a dostali vstup na zápas KHL. Užili sme si to a v súťaži pokračujeme.

  Do galérie Posledný zápas sezóny KHL boli pridané fotografie a nezabudnite si pozrieť aj video.

 • 14. marca sme s deťmi netradične strávili hodinu anglického čítania v knižnici. Pohodlne usadení sme si predstavili známeho autora Rudyarda Kiplinga a prečítali sme si jednu z jeho mnohých poviedok. Táto poviedka je spracovaná pre najmladších čitateľov, zrozumiteľne napísaná a bohato ilustrovaná. Na záver si deti vybrali jednu z postáv poviedky a tú potom výtvarne zobrazili.

  Do galérie Anglické čítanie v knižnici boli pridané fotografie.

 • Keď vyhlásila nezisková organizácia Alino súťaž kresieb s environmentálnou tématikou Alino - neváhali sme a zapojili sme sa aj my. Najzaujímavejšie výkresy sme poslali pánovi spisovateľovi Danielovi Hevierovi a je možné, že sa objavia ako podklad pre tlač omaľovániek.

  Do galérie Alino omaľovánka boli pridané fotografie.

 • Dňa 2.3.2018 sa konalo krajské semifinále Jazykového kvetu. Našu školu reprezentovali v prednese anglickej poézie Marko Šprlák, Laura Kubriczká a Michal Krajčírik.

  Do krajského finále postúpili žiaci s dramatickým vystúpením pod názvom "The Power of Love" a Lukas Schmitt s monodrámou "The Little Match Girl". Gratulujeme a držíme palce.

  Do galérie Jazykový kvet 2018 boli pridané fotografie.

 • Žiaci 2. stupňa, piataci Lukáš Chalás, Michal Krajčírik, Michaela Svobodová, ôsmak Damián Kusovský a deviatačka Natália Bednáriková, sa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sú Damián Kusovský, Natália Bednáriková a Miško Krajčírik získal 3. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme a gratulujeme.

 • 21. a 22. februára nás v škole tradične vzdelávala mestská polícia. Prvostupniari si na vlastné oči poprezerali všetky prostriedky, ktoré sú potrebné pre vykonávanie povolania mestského ochrancu zákona. Ďalší deň návštevy sa niesol v znamení ukážok práce mestských policajtov. Naši druhostupniari si vypočuli prezentácie a prednášky preventívneho charakteru. Za oba poučné i zábavné dni veľmi pekne ďakujeme.

  Do galérie Polícia nás vzdeláva boli pridané fotografie.

 • Náš Lukas Schmitt obsadil v Trnave na KK Olympiády v nemeckom jazyku krásne strieborné miesto. Blahoželáme!

 • V piatok 9.2. sme si zo ŠKD boli pozrieť výstavu výtvarného odboru v Dome umenia v Piešťanoch. Výstava bola krásna a kreatívna. Medzi vystavenými prácami boli i práce našich žiakov.

  Do galérie ŠKD v Dome umenia boli pridané fotografie.

 • Ani túto zimu nezabudli naši žiaci na vtáčiky. Štvrtáci vyrobili búdku, zavesili ju na strom v školskej záhrade, nasypali krmivo a ešte im pridali ako pochúťku lojové guličky. V pravidelnom prikrmovaní budú pokračovať do skončenia zimy.

  Do galérie Nedajme vtáčikom v zime zahynúť boli pridané fotografie.

 • Siedmeho februára sa každý zábavychtivý žiak našej školy mohol zúčastniť fašiangového karnevalu, ktorý každoročne pripravujú žiaci siedmeho ročníka. Hudba, súťaže a maškrty boli pripravené pre škôlkarov, prvostupniarov i starších žiakov. Kým najmenší súťažili v športových disciplínach, starší žiaci sa zabavili (a neraz aj popadali) pri stoličkovom tanci. Deťom ďakujeme za účasť, mamičkám za pripravené dobroty a obci za chutnú tortu.

  Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

 • 18.1.2018 sa Lukas Schmitt, žiak 8.ročníka, zúčastnil OK Olympiády v nemeckom jazyku v CVČ Ahoj Piešťany. Umiestnil sa na skvelom 1. mieste. Zároveň postupuje do Krajského kola v Trnave. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšieho kola.

 • V piatok 12. januára sa v CVČ Ahoj v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo v súťažnom prednese povestí. Zúčastnili sa na ňom naše žiačky 2. a 5. ročníka - Marcelka a Miška Svobodové. Obe dievčatá bojovali zo všetkých síl a výsledkom bolo krásne bronzové miesto v kategógii 2. - 3. ročník pre Marcelku. Blahoželáme a ďakujeme dievčatám za odvahu a vzornú reprezentáciu našej školy.

  Do galérie Šaliansky Maťko - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • 22.12. 2017 prebiehal deň v našej škole v duchu Vianoc. Pre žiakov 1. stupňa bol pripravený program s názvom Vianočný čas. Vianoce sú čas, kedy je rodina spolu a trávi spoločné chvíle, je to čas kedy sa plnia deťom i dospelým sny, túžby a želania. Aby sa každému žiakovi splnili ich tajné želania, pripravili sme pre nich poštu pre Ježiška, do ktorej sme vhadzovali napísane či nakreslené listy. Keď každé dieťa poslalo svoj list Ježiškovi, pustili sa do výroby darčekov pre svojich blízkych. Vyrábali sme stromčeky, snehové vločky, hviezdičky a snehuliakov. Po dokončení prác sme pri Vianočných pesničkách ochutnávali rôznorodé koláčiky, oblátky či medovníky, ktoré si žiaci priniesli do školy. V takomto čarovnom duchu Vianoc sme sa v závere dňa rozlúčili, popriali si Vianoce plné radosti, splnených túžob a hrejivej lásky v srdiečku. A rovnako aj Vám prajeme veľa lásky šťastia, zdravia a nech sa vám splnia najtajnejšie priania.

 • Dnes, 21. decembra, nastal na našej pologuli, chvíľku po dvanástej hodine, zimný slnovrat. Najkratší deň v roku sme v škole privítali v typických zimných farbách: modrej a bielej. Vianočnú atmosféru sme podčiarkli prípitkom. A vôbec nie hocijakým. Pod naším vianočným stromčekom sme si všetci pripili typickým ovocným vianočným punčom. Dobrou správou je, že sa môžeme tešiť na to, že dni sa začnú opäť predlžovať.

  Do galérie Prvý zimný deň boli pridané fotografie.

 • Dňa 20. decembra sa v popoludňajších hodinách uskutočnil koncert hudobného odboru ZUŠ v našom školskom klube. Žiaci, ktorí hudobný krúžok navštevujú predviedli svojim spolužiakom, pani učiteľkám i rodičom, čo sa v priebehu uplynulých mesiacov naučili a čo zvládli. Ďakujeme za príjemne prežité predvianočné chvíle v rytme vianočných piesní.

  Do galérie Koncert v ŠKD boli pridané fotografie.

 • V pondelok 18.12.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti - Šaliansky Maťko. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

  I.kategória: 1. Marcela Svobodová (2.ročník), 2. Nina Magulová (3.ročník), 3. Veronika Cíbiková (2.ročník)

  II. kategória: 1. Michaela Svobodová (5.ročník), 2. Tímea Erdéliyová (5.ročník), 3. Maxim Beňo (4.ročník)

  III. kategória: 1. Kristína Čunčíková (6.ročník), 2. Michaela Čárska (6.ročník), 3. Simona Magulová (7.ročník)

  Do OK postupujú žiaci z prvých postupových miest.

 • Do enviroprojektu Alino je zapojená síce celá naša škola, no my oceňujeme najmä tie deti, ktoré sa do projektu zapájajú aktívnejšie. Toto sú žiaci, ktorí do školy priniesli v tomto školskom roku najviac kg hliníka na separovanie. Blahoželáme!

  Do galérie Enviro Alino - odmenení boli pridané fotografie.

 • ýĎakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli pri zabezpečení tomboly na prvý Katarínsky ples, ktorý sme zrealizovali v spolupráci s našou obcou.

  - Rodine Putirkovej

  - Spoločnosti Gulf Piešťany

  - Firme Zacher Banka

  - Firme Jurčák stavebniny

  - Kaderníckemu salónu pani Margetínovej

  - Poľovnícke potreby, pánovi Škrabákovi Banka

  - Pánovi Papalovi Bošáca

  - Pani Lobotkovej Piešťany

  - Pani Ročiakovej Banka

  - Rodine Hladkej

 • V súťaži Hovorme o jedle sme sa z viac ako 400 zúčastnených škôl umiestnili na perfektnom striebornom mieste! Ďakujeme všetkým zúčastneným a samozrejme aj za podporu.

  Do galérie Hovorme o jedle - ďakovný list boli pridané fotografie.

 • 6. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi 3:-)

  Ďakujeme sponzorom: firme Lucka a OZ pri ZŠ Banka za mikulášske prekvapenia pre naše deti.

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Srdečne ďakujeme rodine Tekulovej za nádherný vianočný stromček, ktorý už zdobí našu hlavnú školskú chodbu.

  Do galérie Poďakovanie boli pridané fotografie.

 • 1. decembra sa opäť aj naša škola zapojila do kampane s červenými stužkami. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi podporili myšlienku zdravia a bezpečia v našich školách a upozornili tým na nebezpečenstvo tejto zákernej a smrteľnej choroby.

  Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

 • Posledný novembrový deň sme si v našej škole užili opäť netradične. Po dvoch vyučovacích hodinách sme sa prebrodili prvým mokrým snehom do kultúrneho domu a zúčastnili sa na Chemickej show. Išlo o predstavenie rôznych chemických reakcií, ku ktorým patrili aj zaujímavé vizuálne efekty. Z celej show sme si odniesli nielen zážitky a nové vedomosti, ale dostali sme tiež návody ako si aj doma vlastnoručne pripraviť alebo vytvoriť zábavné hračky.

  Do galérie Chemická show boli pridané fotografie.

 • 24. november 2017 bol pre našich prvákov z I.A a I.B nezabudnuteľný. Deviataci spolu s triednymi pani učiteľkami pre nich pripravili nádherný deň „Pasovania prvákov“. Týmto sa slávnostne a oficiálne stali žiakmi našej základnej školy. Aby sa tak mohlo stať, museli splniť úlohy z písania, čítania, matematiky, prvouky a aj z anglického jazyka. Pri ich plnení im pomáhali nielen ich pani učiteľky, ale aj šikovní šmolkovia deviataci a ich triedna pani učiteľka. Všetci prváci úlohy zvládli, a tak si mohli vychutnať každú vzácnu chvíľku tohto veľkého dňa. Držíme všetkým našim prvákom palce, aby sa im vždy darilo plniť slávnostný sľub, ktorý v tento pamätný deň spečatili vlastným odtlačkom prsta.

 • Žiaci druhého stupňa sa 22.11. zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Žiaci si prezreli výstavu v Inchebe - Ľudské telo a výstavu v Slovenskom národnom múzeu - Zázrak prírody (Príbeh života na Zemi), Zázrak prírody (Biodiverzita Slovenska a Zeme a Klenoty Zeme). Dozvedeli sa mnoho zaujímavého a poučného.

  Do galérie Exkurzia Bratislava boli pridané fotografie.

 • V stredu 22.11. sa žiaci primárneho stupňa, v rámci finančnej gramotnosti, zúčastnili exkurzie v Kremnici. V kremnickej mincovni mali možnosť uvidieť výrobu mincí, storočné stroje na výrobu, ale aj novodobé stroje na razenie. V múzeu si vypočuli príbeh vzniku mesta a skúsili si prácu v banskej štôlni, pri hľadaní zlatých šupiniek. Každý z nás odchádzal z tohto milého mestečka s morom zážitkov i vlastnoručne vyrazenou mincou na pamiatku.

  Do galérie Exkurzia Kremnica boli pridané fotografie.

 • Ako je už v našej škole zvykom, aj tento školský rok prišiel deň, keď sa naše deti vzdelávali modernejšou metódou. Integrované tematické vyučovanie absolvujeme viackrát v roku, no dňa 16.11. sme mali ITV I. len v rámci tried. Každá trieda si vybrala hlavnú tému a prispôsobila k nej všetky vyučovacie predmety. Ku koncu vyučovania z ITV - čka vzišli tieto krásne výtvory, vďaka ktorým si naši žiaci lepšie zafixujú tému, ktorej sa celé vyučovanie tak podrobne venovali.

  Do galérie ITV I. boli pridané fotografie.

 • V dňoch od 16. do 20. októbra sa žiaci primárneho stupňa zapojili do projektu Hovorme o jedle. Tento projekt bol vytvorený pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Počas celého týždňa sme sa venovali rôznym témam, ako napr.:

  1. Pitný režim

  2. Jedz a hýb sa

  3. Odkiaľ jedlo pochádza

  4. Plytvanie potravinami

  6. Sleduj obaly výrobkov, značka kvality SK

  Taktiež sme sa zapojili do výtvarnej súťaže : Chutné maľovanie. Prajeme žiakom veľa úspechov!

  Do galérie Hovorme o jedle bol pridaný ďakovný list.

 • Rok 2017 je rokom 300. výročia narodenia Márie Terézie. Počas tematického vyučovania sme si v piatok 27.10.2017 pripomenuli túto významnú panovníčku našich dejín. Žiaci II. stupňa sa dozvedeli informácie z jej osobného života i informácie o jej politických reformách; prostredníctvom súťaží si vyskúšali, aké je to byť súčasťou cisárskej armády a nakoniec vyrobili korunovačné klenoty, ktoré sa stanú názornými pomôckami pri vyučovaní na hodinách dejepisu. Veď, kto by nechcel vidieť na vlastné oči kráľovskú korunu?

 • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá, do ktorého sme aj tento školský rok zapojili.

  Do projektu sme sa zapojili už po niekoľkýkrát. V balíčku do priateľskej školy ZŠ Pionýru, v obci Uničov v Českej republike sme zasielali záložky vyrobené našimi žiakmi. Pracovali na nich žiaci 1. - 9.ročníka spolu s pani učiteľkami na výtvarnej výchove, technike a výchove umením. Deti použili rôzne techniky a materiály, ktoré sa k ich zručnostiam a schopnostiam najviac hodili. Naši žiaci našli inšpiráciu nielen v slovenských ľudových rozprávkach ale aj v obľúbených rozprávkach iných krajín. Mladším žiakom pomáhali pani učiteľky aj vhodnými maketami záložiek, starší mali dostatok vlastnej fantázie. Veríme, že záložky, ktoré našli žiaci z priateľskej školy v Uničove v balíčku, potešili všetkých a budú im spríjemňovať chvíle pri čítaní.

 • 27. októbra 2017 sme s našimi prvostupniarmi prežili krásny jabĺčkový deň. Pripomenuli sme si prečo sú jabĺčka také zdravé a prečo nám tak chutia. Dozvedeli sme sa odkiaľ sa vzali a ako sa malý jabloňový kvietok premení na sladké a šťavnaté jabĺčko. Zistili sme v akej podobe jabĺčko môžeme nájsť - ako ovocie, ako chutnú šťavu či jablčný ocot. Môžeme ich sušiť, ale i zavárať. Stali sa z nás básnici, maliari a umelci, ktorí vytvorili krásne premeny jabĺčka z kvetu po nádherné šťavnaté jabĺčko, ktoré na nás volá: „Zjedz ma som zdravé a skrývam veľa dôležitých vitamínov“. Ochutnali sme rôzne odrody jabĺk a zistili sme, ktoré nám chutí najviac. No a počas celého dňa sme si pochutnávali na výborných jablkových koláčikoch, ktoré pre nás upiekli naši mamy.

 • V utorok 26. októbra v popoludňajších hodinách zavítali do našej školy čarodejnice, upíri, duchovia a veľa ďalších strašidelných a rozprávkových bytostí, aby spoločne oslávili Halloween. Chodby školy boli vyzdobené tekvičkami, strašidielkami, pavúkmi, duchmi a kostrami, ale nikto sa nebál. Všetci sa veselo zabávali počas pripravených súťaží a v rytme hudby. Za sponzorské darčeky pre deti ďakujeme p. Filusovi a p. Adamkovičovej a za tortu našej pani starostke.

  Do galérie Halloweensky karneval boli pridané fotografie.

 • Žiaci 3. ročníka sa zapojili do projektu "Záchrana som ja"Cieľom projektu je hravou formou vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl - vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Naši žiaci spoločne vytvorili publikáciu, ktorá obsahuje príbeh o malom Syslíkovi a jeho kamarátoch, ktorí musia čeliť nástrahám každodenného života.

  Do galérie Projekt: Záchrana som ja boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Banka
  Bananská 46, 921 01 Banka
 • +421 33 7722620
  +421 905 992 379

Fotogaléria