• zatiaľ žiadne údaje
   • Zverejňovanie voľných pracovných miest na ZŠ s MŠ Banka v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 84 č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

    Voľné pracovné miesta na našej škole:

    Základná škola s materskou školou Banka momentálne nemá žiadne voľné pracovné miesto, zaslané žiadosti o prijatie do pracovného pomeru škola nespracúva na účely databázy uchádzačov o zamestnanie. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie