• Tlačivo na 2% z dane

   • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OBČIANSKE ZDRUŽENIE. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.            

      

    -Ako postupovať-

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

    1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane 
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

    5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     

    Podávate si daňové priznanie sami?

    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne 3€.

    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa

     

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:   

     

    Obchodné meno alebo názov:

    Občianske združenie pri základnej škoe s materskou školou Banka

    Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

    Bananská 46, Banka

    Právna forma:

    občianske združenie

    Identifikačné čislo (IČO/SID):

    37847228

     

               Ďakujeme                                                                     

    VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z prímu 2018

    POTVRDENIE o zaplatení dane z prímov  2018

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie