• Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Žiaci 2. stupňa, piataci Lukáš Chalás, Michal Krajčírik, Michaela Svobodová, ôsmak Damián Kusovský a deviatačka Natália Bednáriková, sa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sú Damián Kusovský, Natália Bednáriková a Miško Krajčírik získal 3. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme a gratulujeme.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Náš Lukas Schmitt obsadil v Trnave na KK Olympiády v nemeckom jazyku krásne strieborné miesto. Blahoželáme!

    • Polícia nás vzdeláva
     • Polícia nás vzdeláva

     • 21. a 22. februára nás v škole tradične vzdelávala mestská polícia. Prvostupniari si na vlastné oči poprezerali všetky prostriedky, ktoré sú potrebné pre vykonávanie  povolania mestského ochrancu zákona. Ďalší deň návštevy sa niesol v znamení ukážok práce mestských policajtov. Naši druhostupniari si vypočuli prezentácie a prednášky preventívneho charakteru. Za oba poučné i zábavné dni veľmi pekne ďakujeme.

      Do galérie Polícia nás vzdeláva boli pridané fotografie.

    • ŠKD v Dome umenia
     • ŠKD v Dome umenia

     • V piatok 9.2. sme si zo ŠKD boli pozrieť výstavu výtvarného odboru v Dome umenia v Piešťanoch. Výstava bola krásna a kreatívna. Medzi vystavenými prácami boli i práce našich žiakov.

      Do galérie ŠKD v Dome umenia boli pridané fotografie.

    • Nedajme vtáčikom v zime zahynúť
     • Nedajme vtáčikom v zime zahynúť

     • Ani túto zimu nezabudli naši žiaci na vtáčiky. Štvrtáci vyrobili búdku, zavesili ju na strom v školskej záhrade, nasypali krmivo a ešte im pridali ako pochúťku lojové guličky. V pravidelnom prikrmovaní budú pokračovať do skončenia zimy.

      Do galérie Nedajme vtáčikom v zime zahynúť boli pridané fotografie.

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Siedmeho februára sa každý zábavychtivý žiak našej školy mohol zúčastniť fašiangového karnevalu, ktorý každoročne pripravujú žiaci siedmeho ročníka. Hudba, súťaže a maškrty boli pripravené pre škôlkarov, prvostupniarov i starších žiakov. Kým najmenší súťažili v športových disciplínach, starší žiaci sa zabavili (a neraz aj popadali) pri stoličkovom tanci. Deťom ďakujeme za účasť, mamičkám za pripravené dobroty a obci za chutnú tortu.

      Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
    • +421 905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0337434089
   • Prihlásenie