• Oznámenie o nástupe do školy
     • Oznámenie o nástupe do školy

     • Milí rodičia, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka ZŠ s MŠ Banka. Žiaci 1. až 5. ročníka majú možnosť sa dobrovoľne vrátiť do školy, ale len v prípade dodržania týchto podmienok: Organizácia a podmienky (PDF). Ak máte záujem nastúpiť do školy, prosím nahláste sa tr. učiteľovi / učiteľke do 21. 5. (štvrtok). Tešíme sa na Vás! 👍

       

    • Jazykový Kvet 2020 výsledky z KRAJSKÉHO finále
     • Jazykový Kvet 2020 výsledky z KRAJSKÉHO finále

     • Tento rok sa našim súťažiacim mimoriadne darí. V prednese anglickej prózy vo vetve prevzatá tvorba sa v tejto jazykovej súťaži umiestnila naša žiačka Andrea Tomanová na druhom mieste. V prednese prózy vo vetve vlastná tvorba sa umiestnil žiak Daniel Lacko na taktiež druhom mieste. Je to historicky prvýkrát, kedy sa žiaci našej školy dostali v tejto súťaži na tak vysoké priečky umiestnenia vo vetve Poézia - Próza. 

      Na prvom mieste sa nám umiestnilo dramatické prevedenie rozprávky Janko Hraško, kde žiaci Timea Erdélyiová, Laura Kubriczká, Michaela Svobodová, Ema Gajdošíková a Marko Šprlák-Zmora postupujú do CELOSLOVENSKÉHO kola súťaže. 

      Srdečne gratulujeme a držíme palce postupujúcim.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie