• Naše motýliky
     • Naše motýliky

     • Tento školský rok uletel ako na motýlích krídlach. A my sme sa to rozhodli symbolicky znázorniť vypustením ozajstných motýľov v rámci celého prvého stupňa, a to v piatok 26. júna. Spoločne s deťmi sme niekoľko týždňov sledovali vývoj húsenice cez kuklu až k vyliahnutiu motýľov. Pri ich vypúšťaní sme si aj zaspievali pesničku ,,Motýle", ktorá bola spríjemnením tohto krásneho dňa. Chvíľu sme ešte pozorovali ako lietajú, sadajú na detské ramená a potom sme sa spoločne vrátili naspäť do tried.

      Do fotoalbumu Naše motýliky boli pridané fotografie. 

    • Účelové cvičenia
     • Účelové cvičenia

     • 25.6. sa žiaci zúčastnili účelových cvičení v prírode. V prvej časti  venovali pozornosť rastlinám a živočíchom vo voľnej prírode, na Hornej hati si pozreli protipovodňovú ochranu, vnímali dopravné značenie a dbali na bezpečnosť  pohybu po cestách a chodníkoch. V neposlednom rade sa zaoberali otázkami ochrany prírody. Ďakujeme za pekné počasie a za čas strávený v kolektíve.

      Do fotoalbumu Účelové cvičenia boli pridané fotografie. 

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 25.6. sa prvý stupeň našej školy venoval ochrane človeka a prírody. Spoločne sme navštívili mestský park. Počas cesty sme venovali pozornosť dopravnej výchove a po príchode do parku sme sa venovali ochrane prírody. Nezabudli sme si zopakovať prvú pomoc, či orientáciu podľa svetových strán a mapy. Za úspešne zvládnutie úloh sa žiaci zahrali na ihrisku. Veríme, že si z dnešného dňa odniesli veľa zážitkov a hlavne vedomostí. :) 

      Do fotoalbumu Didaktické hry boli pridané fotografie. 

    • Vítanie leta
     • Vítanie leta

     • Oblečení v letných farbách sme dnes 22.6. spoločne privítali leto. Už sa nevieme dočkať letných prázdnin :) 

      Do fotoalbumu Vítanie leta  bola pridaná fotografia.

    • Vyhlásenie
     • Vyhlásenie

     • Pri nástupe do školy v pondelok 22.6. si nezabudnite so sebou priniesť rúško a vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka. (Nutnosť priniesť vyhlásenie platí pre žiakov, ktorí neboli v škole 3 a viac dní.) Na stiahnutie: Vyhlásenie

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • ℹ️ ZŠ s MŠ Banka ďakuje Stolárstvu Nová Bošáca - Peter Kusenda za nový stojan na podsedáky. 👌 Veľmi si to vážime a ďakujeme Vám. 🤜🤛 😊

    • Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku 2020!
     • Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku 2020!

     • Máme  výsledky Finálového kola v projekte Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku 2020!

      Po verejnom online hlasovaní s potešením gratulujeme našej žiačke Emke Gajdošíkovej 9. tr., ktorá sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskom kole tohto jazykového projektu.

      Ostatní naši finalisti Martin Chalás 9. tr., Rebeca Vráblová 8. tr., Erika Obhlídalová a Kristína Vidová obe žiačky 8. ročníka obsadili druhú priečku. 

      Srdečne gratulujeme.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a UVZ bude prevádzka ZŠ BANKA od pondelka 15.6. 2020 otvorená pre 1. až 5. ročník od 7:30 do 16:00

    • SUMMER ACADEMY 2020
     • SUMMER ACADEMY 2020

     • Základná škola s materskou školou Banka realizuje druhý ročník SUMMER ACADEMY pre 1. stupeň našej školy na leto 2020. Deti môžu aktívne a kreatívne stráviť leto v škole - spolu až 80 hodín ☀️🎯🏫

      PRIHLÁŠKA NA: https://forms.gle/jV2szsSw9s7vjuVL6

      FOTOGRAFIE zo SUMMER ACADEMY 2019: https://bit.ly/2MzOJp0

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie