• Pokyny platné od 26. októbra 2020
     • Pokyny platné od 26. októbra 2020

     • Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ s MŠ Banka v období od 26. októbra 2020 do odvolania  ☛ PDF

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia ÚKŠ Vám oznamujeme, že žiaci 2. stupňa (5.-9. roč.) prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania od 26.10. – 27.11.2020. Výučba sa bude realizovať cez aplikáciu ZOOM. Každý žiak dostane prístupový link cez edupage. Ak nemáte prístupové heslo, kontaktujte triedneho učiteľa. Priebežne Vás budeme informovať. Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania, budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi. Jesenné prázdniny I.: 30.10.2020 a 02.11.2020; Jesenné prázdniny II.: 06.11.2020 a 09.11.2020.

    • Opatrenia od 12. októbra 2020
     • Opatrenia od 12. októbra 2020

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás oboznámiť o opatreniach, ktoré vydal ústredný krízový štáb SR dňa 11. októbra 2020. Škola funguje v bežnom režime, avšak rúška sú povinné už aj pre 1. stupeň počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (aj v ŠKD) - výrazne je odporúčané nosenie rúšok aj pre materské školy. Tieto opatrenia platia od 12. októbra 2020 až do odvolania.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Základná škola s materskou školou by sa chcela poďakovať pánovi Marekovi Bartovicovi a pani Kataríne Bartovicovej za zabezpečenie  zásobníkov na papierové utierky + papierové utierky do zásobníkov, dezinfekciu na podlahy a povrchy, jednorazové rukavice a rúška. Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie