• OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     • OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že brány školy sa otvoria 2. septembra (štvrtok) o 9:00. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. Tešíme sa na Vás! :)

      Pred nástupom je nutné vyplniť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI cez Edupage. Toto vyhlásenie žiadame vyplniť deň pred nástupom – 1. 9. Ďakujeme. 

    • SUMMER ACADEMY 2021 - štvrtý týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - štvrtý týždeň

     • Naša SUMMER ACADEMY 2021 sa v piatok 13. augusta skončila. Štyri týždne mali deti možnosť kreatívne a aktívne tráviť čas s kamarátmi a učiteľmi. Zažili sme toho veľa. Stretneme sa opäť 2. septembra v škole. Ďakujeme, že ste prišli. :) Všetky fotografie: SUMMER ACADEMY 2021

    • SUMMER ACADEMY 2021 - tretí týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - tretí týždeň

     • 😎 Dnes skončil tretí týždeň našej SUMMER ACADEMY 2021. Ešte nás čaká 1 týždeň (od 9.8.). Deti môžu aktívne a kreatívne tráviť leto v škole so spolužiakmi a učiteľmi, zažiť, vyskúšať a ochutnať nové veci. ☀️😎

    • Doplňujúca informácia k dotáciám na stravu
     • Doplňujúca informácia k dotáciám na stravu

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).  
      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie