• Žiacka školská rada
     • Žiacka školská rada

     • Dňa 29. septembra zasadla prvýkrát v tomto školskom roku naša Žiacka školská rada. Privítali sme v nej nové členky, zvolili si predsedníčku a podpredsedníčku a potom sa hneď pustili do práce. Premýšľali sme, ako by sme mohli v tomto školskom roku zlepšiť život na škole a vzájomné vzťahy. Na záver sme pripravili Urnu pripomienok, ktorá bude mať opäť svoje miesto vo vstupnej hale. Je tu pre nás všetkých, pre naše otázky či nápady týkajúce sa školy.

       

    • Medzinárodný deň mlieka v školách
     • Medzinárodný deň mlieka v školách

     • Dňa 28. septembra sme si v škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka v školách. Priniesli sme si mliečnu desiatu a počas desiatovej prestávky sme sa porozprávali o prospešnosti mlieka pre telo človeka spoločne oblečení vo farbe mlieka. ;) 

    • Športový deň
     • Športový deň

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme v piatok 24. septembra zorganizovali so žiakmi druhého stupňa športový deň. Na futbalovom ihrisku boli pre žiakov pripravené rôzne športové stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať tradičné, ale aj netradičné hry a športy. 

      Do fotoalbumu Športový deň boli vložené fotografie. 

    • Účelové cvičenia I.
     • Účelové cvičenia I.

     • Vo štvrtok 23. septembra žiaci 9. ročníka preukázali svoje nadobudnuté vedomosti zo základov a zásad prvej pomoci a orientácii v teréne, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia. Ich cieľom sa stal kopec Ahoj, kedy žiaci museli vyriešiť niekoľko úloh a indícii aby sa dostali až do cieľa, na vrchol kopca.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie I. (9.A) a na Youtube nové video.

    • Účelové cvičenia I.
     • Účelové cvičenia I.

     • Dňa 23. septembra sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelových cvičení v prírode. Prácou na stanovištiach žiaci 5. až 8. ročníka preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. 

      Do fotoalbumu Účelové cvičenia I. boli vložené fotografie. 

    • KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU
     • KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU

     • Naša škola sa v júni 2021 prihlásila do projektu EKO ALARM, cieľom ktorého je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Naša škola bola vybraná a vďaka tomuto projektu sme získali sady košov na triedenie odpadu do každej triedy.

    • ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

     • Vo štvrtok 16. septembra sa naša škola zúčastnila už tradičnej jesennej akcie pod názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa sa s ich učiteľmi vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na obec aj na mesto Piešťany. Po príchode sme si oddýchli po dlhej ceste a dali sme sa do stavania šarkanov. Celý kopec Ahoj hýril farbami šarkanov. Niektorí žiaci  nemali problém udržať šarkana vo vzduchu, no niektorí ešte potrebujú svoje techniky lietania vylepšiť – preto tam pôjdeme aj budúci rok. ;)

      Do fotoalbumu ŠARKANIÁDA boli vložené fotografie. 

    • Matikári - rekonštrukcia triedy
     • Matikári - rekonštrukcia triedy

     • Počas letných prázdnin sa nám podarilo opraviť, vymaľovať a zariadiť bordovú triedu MATIKÁRI - terajšia 8.A. Dúfame, že sa tam žiaci budú cítiť príjemne a trieda im vydrží dlho v takomto stave. ;) 

    • Slávnostné otvorenie šk. roka
     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Dňa 2. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2021/2022 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka a veľa šťastia nám prišla popriať i pani starostka obce. Našim novým prváčikom prajeme veľa úspechov v ich nových školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov.

      Do fotoalbumu Slávnostné otvorenie šk. roka 21/22 boli vložené fotografie. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Banka
    • zsbanka@gmail.com
    • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
    • 0905 992 379
    • Bananská 46, 921 01 Banka
    • 37836773
    • 2021604673
    • https://www.facebook.com/zsbanka/
    • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
    • 0911 097 445
   • Prihlásenie