• KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU
     • KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU

     • Naša škola sa v júni 2021 prihlásila do projektu EKO ALARM, cieľom ktorého je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Naša škola bola vybraná a vďaka tomuto projektu sme získali sady košov na triedenie odpadu do každej triedy.

    • ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

     • Vo štvrtok 16. septembra sa naša škola zúčastnila už tradičnej jesennej akcie pod názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa sa s ich učiteľmi vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na obec aj na mesto Piešťany. Po príchode sme si oddýchli po dlhej ceste a dali sme sa do stavania šarkanov. Celý kopec Ahoj hýril farbami šarkanov. Niektorí žiaci  nemali problém udržať šarkana vo vzduchu, no niektorí ešte potrebujú svoje techniky lietania vylepšiť – preto tam pôjdeme aj budúci rok. ;)

      Do fotoalbumu ŠARKANIÁDA boli vložené fotografie. 

    • Matikári - rekonštrukcia triedy
     • Matikári - rekonštrukcia triedy

     • Počas letných prázdnin sa nám podarilo opraviť, vymaľovať a zariadiť bordovú triedu MATIKÁRI - terajšia 8.A. Dúfame, že sa tam žiaci budú cítiť príjemne a trieda im vydrží dlho v takomto stave. ;) 

    • Slávnostné otvorenie šk. roka
     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Dňa 2. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2021/2022 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka a veľa šťastia nám prišla popriať i pani starostka obce. Našim novým prváčikom prajeme veľa úspechov v ich nových školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov.

      Do fotoalbumu Slávnostné otvorenie šk. roka 21/22 boli vložené fotografie. 

    • OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     • OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vedenie ZŠ s MŠ Banka oznamuje, že brány školy sa otvoria 2. septembra (štvrtok) o 9:00. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore. Tešíme sa na Vás! :)

      Pred nástupom je nutné vyplniť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI cez Edupage. Toto vyhlásenie žiadame vyplniť deň pred nástupom – 1. 9. Ďakujeme. 

    • SUMMER ACADEMY 2021 - štvrtý týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - štvrtý týždeň

     • Naša SUMMER ACADEMY 2021 sa v piatok 13. augusta skončila. Štyri týždne mali deti možnosť kreatívne a aktívne tráviť čas s kamarátmi a učiteľmi. Zažili sme toho veľa. Stretneme sa opäť 2. septembra v škole. Ďakujeme, že ste prišli. :) Všetky fotografie: SUMMER ACADEMY 2021

    • SUMMER ACADEMY 2021 - tretí týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - tretí týždeň

     • 😎 Dnes skončil tretí týždeň našej SUMMER ACADEMY 2021. Ešte nás čaká 1 týždeň (od 9.8.). Deti môžu aktívne a kreatívne tráviť leto v škole so spolužiakmi a učiteľmi, zažiť, vyskúšať a ochutnať nové veci. ☀️😎

    • Doplňujúca informácia k dotáciám na stravu
     • Doplňujúca informácia k dotáciám na stravu

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).  
      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

    • SUMMER ACADEMY 2021 - druhý týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - druhý týždeň

     • ☀️😎 Dnes skončil druhý týždeň našej SUMMER ACADEMY 2021. Ešte nás čakajú 2 týždne. (týždne od 2.8. a 9.8.) Deti môžu aktívne a kreatívne tráviť leto v škole so spolužiakmi a učiteľmi, zažiť, vyskúšať a ochutnať nové veci. 

    • SUMMER ACADEMY 2021 - prvý týždeň
     • SUMMER ACADEMY 2021 - prvý týždeň

     • 😎 Dnes skončil prvý týždeň našej SUMMER ACADEMY 2021. Ešte nás čakajú 3 týždne. (týždne od 19.7., 2.8. a 9.8.) Deti môžu aktívne a kreatívne tráviť leto v škole so spolužiakmi, zažiť, vyskúšať a ochutnať nové veci. ☀️😎

    • Školenie v MBTECH
     • Školenie v MBTECH

     • Pedagogickí zamestnanci našej školy sa dňa 1. júla 2021 zúčastnili školenia v MBTECH v Banskej Bystrici, kde nás oboznámili o interaktívnych tabuliach, o programoch, novinkách a v neposlednej rade nám aj ukázali ako renovujú výpočtovú techniku. Ďakujeme. A keď už sme boli v Banskej Bystrici, spoločne sme sa tam naobedovali a navštívili sme aj múzeum SNP. :) 

      Do fotoalbumu Školenie v MBTECH boli vložené fotografie. 

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Vedenie základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Dovidenia na Summer Academy alebo v septembri! :-)

    • Športový deň II.
     • Športový deň II.

     • V pondelok 28. júna si žiaci druhého stupňa zašportovali v rámci Športového dňa na futbalovom ihrisku. Pre žiakov boli pripravené športové stanovištia, kde mohli strielať z luku, zahrať si bedminton či zmerať si silu triedy v kolektívnych športoch ako vybíjaná a futbal. Všetci žiaci si užili slnečné športové dopoludnie po dlhých mesiacoch sedenia pred počítačom.

       Do fotoalbumu Športový deň II. boli vložené fotografie. 

    • Hmyzí domček
     • Hmyzí domček

     • Žiaci 6. ročníka spoločnými silami vybudovali hmyzí domček, ktorý slúži na ochranu prospešného hmyzu v okolí našej školy. Hmyzí domček je umiestnený na školskom dvore. Veríme že si tam nájde miesto mnoho druhov hmyzu. 

      Do fotoalbumu Hmyzí domček boli vložené fotografie. 

    • Ranč pod Babicou - Bojná
     • Ranč pod Babicou - Bojná

     • Žiaci 1.A a 1.B sa dňa 28.6. 2021 zúčastnili výletu do obce Bojná. Tento výlet sme dostali ako sponzorský darček pre deti. Srdečne ďakujeme rodine Bakovej. :) Ranč pod Babicou nám ponúkol prehliadku zvierat, kde sme mohli vidieť viac 40 rôznych druhov. Veľmi sa nám páčilo a tento výlet sme si naplno užili. Bola to krásna bodka na konci školského roka pre našich prváčikov. Ešte raz ĎAKUJEME!

      Do fotoalbumu Ranč pod Babicou - Bojná boli vložené fotografie. 

    • Workshop „Bezpečnosť na internete a kyberšikanovanie“
     • Workshop „Bezpečnosť na internete a kyberšikanovanie“

     • Dňa 25.6. sa žiaci piateho až ôsmeho ročníka zúčastnili interaktívneho workshopu na tému bezpečný internet a kyberšikanovanie. Lektori nám porozprávali zaujímavé príbehy z reálneho života a množstvo prekvapivých informácií o tom, ako fungujú sociálne siete. Vysvetlili nám, aký dosah môže mať neopatrné používanie internetu a ako sa v online svete správať zodpovedne. Na záver sme si vyskúšali, aké silné sú naše vlastné heslá a ukázali si, ako ich zmeniť na bezpečnejšie.

      Do fotoalbumu Workshop „Bezpečnosť na internete a kyberšikanovanie“ boli vložené fotografie.

    • Športový deň I.
     • Športový deň I.

     • Dňa 25. júna sa žiaci prvého stupňa spoločne zapojili do športového dňa. Počas dopoludnia si zašportovali rôznymi netradičnými hrami. Na futbalovom ihrisku mali po dlhej dobe možnosť si zasúťažiť, prebehnúť sa a užiť si veľa zábavy, smiechu a radosti.

      Do fotoalbumu Športový deň I. boli vložené fotografie.

     • Vítanie leta

     • Oblečení v letných farbách sme dnes spoločne privítali leto. Už sa nevieme dočkať letných prázdnin :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie