Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 6709 00328/01 potraviny ŠJ pri MŠ 124,43 s DPH 07.01.2019 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ 11.01.2019
Zmluva Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov s DPH 18.09.2017 Organika, s.r.o. ŠJ pri MŠ Mgr.Karin Kusovská riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 05.09.2010 Berry s.r.o. ŠJ pri MŠ
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 19.12.2014 Peter Varga - P+E ŠJ pri MŠ
Zmluva kúpno-predajná zmluva s DPH 02.09.2011 Mabonex Slovakia s.r.o. ŠJ pri MŠ
Zmluva Preberací protokol - prevzatie plagátov s DPH 01.12.2015 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o preprave veci - prevoz stravy s DPH 01.09.2018 - 30.06.2019 3STAR s.r.o.
Zmluva Zmluva na prevoz stravy s DPH 01.09.2017 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva zmluva úrazové poistenie pre školy s DPH 14.09.2017 Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva ZSE - zmluva o dodávke elektriny s DPH 01.01.2018 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Trnavská vodárenská spoločnosť s DPH 01.01.2018 TAVOS,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva ZSE - zmluva o dodávke plynu s DPH 01.01.2018 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s DPH 26.01.2018 Ladisco, s.r.o ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. s DPH 15.02.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Plantex - zmluva o spolupráci s DPH 30.04.2018 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra potraviny ŠJ pri MŠ 41,52 s DPH 13.01.2012 Berry ŠJ pri MŠ
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 23.09.2015 Metodicko-pedagogické centrum,Detašované pracovisk ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o výpožičke a využívaní priestorov s DPH 04.09.2018 Súkromná základná umelecká škola ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Kúpna zmluva 08/2013 s DPH 21.10.2013 COOP Jednota Trnava, spotr.družstvo ŠJ pri MŠ
Zmluva Zmluva na dodanie služby - preprava osôb s DPH 19.12.2014 Autodoprava Milan Bartovic ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2873
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie