Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva zmluva úrazové poistenie pre školy s DPH 14.09.2017 Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva na dodanie služby - preprava osôb s DPH 19.12.2014 Autodoprava Milan Bartovic ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov s DPH 18.09.2017 Organika, s.r.o. ŠJ pri MŠ Mgr.Karin Kusovská riaditeľka školy
Zmluva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s DPH 26.01.2018 Ladisco, s.r.o ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 5001861 Konica -zmluva o nájme a poskytovaní služieb s DPH 18.05.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 2015002 Kúpna zmluva č.2015002 s DPH 30.01.2015 Organika, s.r.o. ŠJ pri MŠ Mgr.Karin Kusovská riaditeľka školy
Zmluva Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s DPH 25.04.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 03/2017 Stravovanie žiakov v Školskej jedálni s DPH 13.09.2017 ŠJ pri ZŠ Holubyho,Piešťany ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 05.09.2010 Berry s.r.o. ŠJ pri MŠ
Zmluva č.49/2017 Zmluva na prevoz stravy s DPH 01.09.2018 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 19.12.2014 Peter Varga - P+E ŠJ pri MŠ
Zmluva 53/2014 zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby s DPH 01.01.2015 Ensara ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.04.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o výpožičke a využívaní priestorov s DPH 04.09.2018 Súkromná základná umelecká škola ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 328/2014 zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 NÚCEM ZŠ s MŠ Banka
Zmluva 158221014 Organizácia pre ochranu majetku s DPH 05.11.2014 OPOM Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 20130350/80 potraviny ŠJ pri MŠ s DPH 19.09.2013 Berry ŠJ pri MŠ
Zmluva Preberací protokol - prevzatie plagátov s DPH 01.12.2015 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 2015002 dodatok č.1 dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov zo dňa 18.09.2017 s DPH 14.06.2019 Organika, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 9914035919 T-com zmluva o poskytovaní služieb s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2873
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie