Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 0336/78 55% príspevok na stravu zam.ZŠ 05/2014 211,31 s DPH 10.06.2014
Zmluva III. kolektívna zmluva 2017/18 s DPH 03.02.2017 03.02.2017 - 03.02.2018 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva I. kolektívna zmluva 2015/16 s DPH 04.02.2015 04.02.2015 - 04.02.2016 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva II. kolektívna zmluva 2016/17 s DPH 04.02.2016 04.02.2016 - 04.02.2017 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva IV. kolektívna zmluva 2018/19 s DPH 05.02.2018 05.02.2018 - 05.02.2019 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva V. kolektívna zmluva 2019/2020 s DPH 06.02.2019 06.02.2019 - 06.02.2020 Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 122019 obedy v PAPAGAJ 322,00 s DPH 23.09.2019 3 STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 25.09.2019
Faktúra 82019 prevoz stravy IV. - VI.2019 855,00 s DPH 05.07.2019 3 STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 09.07.2019
Faktúra 42019 prevoz stravy január - marec 855,00 s DPH 02.04.2019 3 STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.04.2019
Faktúra 12016/47 prevoz stravy ZŠ 447,25 s DPH 08.04.2016 3STAR s r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 72017/216 prevoz stravy ZŠ 940,00 s DPH 20.12.2017 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 32018/61 prevoz stravy ZŠ január-marec 2018 705,00 s DPH 27.03.2018 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.04.2018
Zmluva č.49/2017 Zmluva na prevoz stravy s DPH 01.09.2018 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 62012/133 prevoz stravy pre ZŠ 139,31 s DPH 24.10.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 22015/243 prevoz stravy ZŠ 557,23 s DPH 18.12.2015 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 42012/88 prevoz stravy pre ZŠ 307,94 s DPH 13.07.2012 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 32013/93 prevoz stravy ZŠ 447,25 s DPH 11.07.2013 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 52013/184 prevoz stravy ZŠ 542,57 s DPH 15.12.2014 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 12013/46 prevoz stravy ZŠ 373,93 s DPH 05.04.2013 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 42017/120 prevoz stravy ZŠ 315,28 s DPH 17.07.2017 3STAR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2873
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie